המתנה של הבנקים לדנקנר: דחו הסדר החובות עם אי.די.בי פתוח עד מארס 2014 - והצילו החברה מהערת "עסק חי"

הבנקים התחייבו כי לפני שיעמידו את החוב בסך 1.8 מיליארד שקל לפירעון מיידי יעבירו הבקשה לבוררים שזהותם סוכמה מראש ■ אי.די.בי פתוח התחייבה שלא תבצע השקעת בפרויקט הפלאזה בלאס וגאס ובתחום הגז

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
שלי אפלברג
שלי אפלברג

אי.די.בי פתוח, החברה הבת של אי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר, הגיעה להסכמות חדשות עם 7 הבנקים המלווים בנוגע לחובות בסך 1.8 מיליארד שקל. 

החברה שחייבת סכום נוסף של 4.2 מיליארד שקל למחזיקי אגרות החוב ניהלה בשבועות האחרונים משא ומתן עם הבנקים שבסופו הצליחה לגבש הסדר בו נקבעו אמות מידה חדשות שעליה לעמוד בהן כחלק מתנאי ההלוואות הענק אותן לקחה. אמות המידה החדשות יהיו למשך שנה ושלושה חודשים עד סוף הרבעון הראשון של 2014. לצד זאת החברה התחייבה כי עד לתום חודש אפריל 2014 הצדדים יפעלו לגיבוש הסדר שיחליף את הסדרי אמות המידה הקיימים ושיחול לראשונה ביחס לתוצאות הרבעון השני של שנת 2014. במקרה שהצדדים לא יגיעו להסכמה, יחולו מחדש הסדרי אמות מידה שקדמו להסכמות.

הבוקר מקיים דירקטוריון אי.די.בי פתוח דיון לגבי הדו"חות הכספיים של החברה ולגבי השאלה האם תתנוסס מעליהן הערת "עסק חי". שמירת יתרות מזומן הינו פרמטר משמעותי אותו היו אמורים לקחת בחשבון רואי החשבון ודירקטוריון החברה בבואם לדון במתן ההערה. מסתמן כי בעל השליטה דנקנר, שהיה מודע לאפשרות שאחת הסיבות העיקריות לכך שרואי החשבון יעניקו הערת עסק חי בדו"חות הינן ההתניות הפיננסיות שנקבעו עם הגופים המלווים, טיפל באחת מהבעיות האקוטיות והעניק לחברה מרווח נשימה. המהלך שדווח כעת כנראה יצליח לעקר את הטיעונים למתן הערת "עסק חי".

מקורב לחברה הסביר "אמות המידה החדשות שנקבעו על ידי שבעת הבנקים ממחישות את העובדה כי הבנקים מסתכלים על חברת אי.די.בי פתוח כחברה סולבנטית אשר יכולה להחזיר את כלל התחייבויותיה לנושים" .

נוחי דנקנרצילום: ניר קידר

נזכיר כי אחד הטיעונים של מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי פיתוח היו כי ההפרות הפיננסיות אשר עלולות להתרחש כבר בשנת 2013 יגרמו לחברה לממש את נכסיה בלחץ ,טענה אשר לדעתם חזקה את העובדה כי אי.די.בי פיתוח הינה חברה חדלת פירעון.

מקורב לחברה הסביר "בעבודת חברת הייעוץ TASC ניתן דגש רב לעובדה כי ההתניות הפיננסיות מול הבנקים מכריחות את החברה לממש נכסים בלחץ. עתה לאור ההסכמות נראה כי הטיעון הנ"ל נחלש כי לאי.די.בי פיתוח שכבר עתה יש לה מספיק מזומן כ-1.1 מיליארד שקל בקופה בשביל לשרת את כלל חובותיה עד סוף 2013, ניתן זמן נוסף של שנה ושלושה חודשים לטפל בהסדרים מול הבנקים".

במסגרת ההסכמות נקבע כי יתרת המזומן והבטוחות הסחירות של אי די בי פתוח לא תפחת מהיקף התחייבויותיה השוטפות הצפויות בשני הרבעונים העוקבים, לרבעון המדווח, ותושעה החל מהרבעון השני של שנת 2013 ,כאשר אי.די.בי פתוח תידרש להמשיך לעמוד באמת המידה האמורה ביחס לדו"חות הכספיים של שנת 2012 והדוחות הכספיים בגין הרבעון הראשון לשנת 2013.

בהודעה שפירסמה אי.די.בי פתוח היא הסבירה כי התחייבה כלפי אחד מהתאגידים המלווים כי יחול מנגנון הכרעה מוסכם ביחס לכל מחלוקת בינה למלווה לגבי השאלה האם התקיימה עילה המזכה את המלווה בזכות העמדה לפירעון מיידי. לאור מאורע העלול לפגוע ביכולתה הכספית .

עוד  נקבע כי אם הבנק המלווה יודיע לאי.די.בי פתוח כי אירע, לדעתו, מאורע העלול לפגוע ביכולתה הכספית ואי.די.בי פתוח תחלוק על כך, המלווה יהא רשאי להודיע לאי די בי פתוח כי המחלוקת תוכרע בידי שני בוררים ישראלים שזהותם נקבעה בהסכמת הצדדים והכרעתם תחייב את אי די בי פתוח. במקרה שהפוסקים לא יגיעו להחלטה, הפוסק, שהינו נציג המלווה, יהיה רשאי למנות פוסק נוסף שהכרעתו תהיה מחייבת.

לצד כל זאת אי די בי פתוח התחייבה כלפי שני בנקים מלווים שלה כי לא תבצע השקעות כלשהן בפרויקט הפלאזה בלאס וגאס; כן, התחייבה כלפי אחד מהתאגידים המלווים האמורים כי לא תותר כל השקעה נוספת בפעילות בתחום הגז, אלא באישור מראש של הבנקים. זאת למעט תשלומים בגין התחייבויות שניתנו בעבר בהיקף שלא יעלה על 4 מיליון שקל.

עוד הובהר כי בכוונת אי די בי פתוח להמשיך לפעול לצמצום הוצאות הנהלה וכלליות. כמו כן אי.די.בי פתוח התחייבה כי ככל שהסדרי אמות המידה עם תאגיד מלווה אחד כוללים הוראה שאיננה כלולה במסגרת ההסדרים עם תאגיד מלווה אחר, יהיה רשאי התאגיד המלווה האחר לבקש כי הסדר אמות המידה עמו יעודכן כך שיכלול את ההוראה האמורה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker