מוטי בסוק

הוצאות השכר והזכויות של עובדי בנק ישראל הסתכמו ב-2012 בכ-264 מיליון שקל, לעומת כ-275 מיליון ב-2011. ירידה של כ-4%. הוצאות גמלת הפנסיה והפרישה הסתכמו ב-2012 בכ-352 מיליון שקל. לעומת כ-341 מיליון ב-2011. גידול של כ-3%.

המועצה המנהלית של בנק ישראל פרסמה היום את הדוחות הכספיים של הבנק ל-2012, בהתאם לסעיף 75 בחוק בנק ישראל מ-2010. טרם האישור נבחנו הדוחות הכספיים על ידי ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה. הועדה המליצה למועצה לאשר את הדוחות. בראש הועדה עמד רו"ח יצחק אידלמן, וחבריה האחרים היו המשנה לנגיד קרנית פלוג ואורי גלילי.

נגיד בנק ישראל סטנלי פישרצילום: אוליבייה פיטוסי

עיקר הירידה של 5 מיליארד שקל במאזן הבנק ל-2012 נרשמה בצד הנכסים, בשל הקטנת נכסי הבנק במטבע חוץ וביתרת ניירות הערך הסחירים במטבע מקומי, ובצד ההתחייבויות וההון, בשל ירידה ביתרות כלי הספיגה המוניטאריים – מק"ם ופז"ק וביתרת חשבונות השערוך. מאידך נרשם גידול בשטרי הכסף והמעות במחזור ובהתחייבויות אחרות במטבע חוץ.

מהדו"ח עולה כי ב-2012 חל גידול משמעותי בהכנסות הבנק מרווחי ההון מניירות ערך סחירים במט"ח לכ-1.2 מיליארדי שקל, מ-319 מיליון שקל ב-2011. גם ההכנסות מהפרשי השערים הממומשים גדלו, לכ-1.7 מיליארד שקל, מכ-500 מיליון שקל ב-2011. הפרשי השערים נזקפים לדוח הרווח וההפסד. הכנסות אלו תרמו לגידול סך ההכנסות הפיננסיות האחרות ולקיטון בהפסד שהוצג בדוח רווח והפסד של הבנק לשנת 2012, והוא עמד על כ-1.2 מיליארד שקל לעומת הפסד של כ-3.4 מיליארד ב-2011.

הדו"חות הכספיים מוצגים על פי כללי חשבונאות מקובלים, תוך התאמתם לפעילות המיוחדת של בנק מרכזי, כפי שמקובל גם בבנקים מרכזיים אחרים בעולם. על פי חוק בנק ישראל הם מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני, המפרסם את חוות דעתו במצורף לדו"חות.

התוצאות הכספיות של בנק ישראל נובעות מפעילות הבנק להשגת מטרותיו, כפי שהן מוגדרות בחוק בנק ישראל – יציבות מחירים, צמיחה ותמיכה ביציבות הפיננסית – ואינן מכוונות למירוב (מקסימיזציה) של רווחים פיננסיים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker