זקן ושריג: דירקטור בבנק לא יכהן במקביל כדירקטור בגוף מוסדי

"כהונה מקבילה בכמה דירקטוריונים או ועדות בתחומי עיסוק קרובים בשוק ההון יוצרת פוטנציאל לניגודי עניינים", מסרו המפקח על הבנקים, דודו זקן, והממונה על שוק ההון, עודד שריג

סיון איזסקו
סיון איזסקו

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, החליטו היום לאסור על דירקטורים בבנקים גדולים מלכהן במקביל בגופים מוסדיים גדולים.

שני הרגולטורים ציינו בהודעה משותפת כי "כהונה מקבילה בכמה דירקטוריונים או ועדות בתחומי עיסוק קרובים בשוק ההון יוצרת פוטנציאל לניגודי עניינים. המדיניות, שמהווה נדבך נוסף בהגברת תחרות ומניעת ניגודי עניינים בשוק ההון בישראל, משקפת גם שיקולי מידתיות והתחשבות בתרומת דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית לגופים שונים. בהתאם לשיקולים אלה, המדיניות אוסרת כהונה מקבילה בתאגיד בנקאי ובגוף מוסדי או מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ותאגידים השולטים בהם, אם הם בעלי היקף נכסים משמעותי (מעל 10 מיליארדי שקל)".

עודד שריגצילום: מיכל פתאל

"לעומת זאת, המדיניות מתירה כהונה בו זמנית כאשר אף לא אחד מהגופים בהם הדירקטור מכהן הוא גוף משמעותי", נכתב עוד בהודעה. "יחד עם זאת, אם אחד הגופים משמעותי, ניתן לכהן במקביל בגוף אחר שהוא קטן יחסית (המנהל פחות מ- 2 מיליארדי שקל)".

הוראה זו אמורה לספק מענה לקושי בו נתקל בעבר המפקח על הבנקים, במתן הוראה לאירית איזקסון לחדול מכהונתה המקבילה בבנק הפועלים וחברת אי.די.בי פיתוח. בבנק הפועלים שימשה איזקסון כנציגת בעלת השליטה, ובכהונתה באידיבי פיתוח היתה למעשה חברה בגוף ששולט בחברת הביטוח כלל ביטוח ובבית ההשקעות לשעבר כלל פיננסים.

מעבר לכך, בין קבוצת הפועלים לבין קבוצת אי.די.בי מתקיימים קשרים עסקיים מהותיים, כאשר הפועלים היה אחד הממנים העיקריים של אי.די.בי פיתוח בפרט ושל הקבוצה בכלל.

על אף חוסר שביעות הרצון של המפקח מכהונה מקבילה זו, הוא הצליח לגרום לאיזקסון להתפטר מכהונתה באידיבי פיתוח, רק כאשר פנתה למפקח בבקשה חריגה לאפשר לה להמשיך לכהן כיו"ר ישראכרט, במקביל לכהונתה כדירקטורית בבנק הפועלים. המפקח ניצל את בקשתה החריגה על מנת להתנות את המשך כהונתה בישראכרט בהתפטרותה מאי.די.בי פיתוח. כפועל יוצא הכריזה איזקסון בינואר 2012 על התפטרותה מאי.די.בי.

מעיון בהוראת נוהל בנקאי תקין 301 שפרסם בנק ישראל ב-2010 המטפלת בסוגיות הקשורות לדירקטוריון של בנק, עולה כי בנק ישראל החליט כבר ב-2010 לאסור על דירקטורים במערכת הבנקאות מלכהן במקביל בגופים מוסדיים, על מנת למנוע ניגודי עניינים.

אולם, מכיוון שסעיף זה נגע גם לתחום טיפולו של רגולטור - הממונה על שוק ההון - הוחלט בזמנו בבנק ישראל לדחות את מועד יישום ההוראה, עד ששני הרגולטורים יגיעו להבנות.היום, בעיכוב של שלוש שנים, הגיעו שני הרגולטורים להבנות בנושא. בשלב זה מדובר בגיבוש הבנות ביניהם, וכעת כל רגולטור יפעל לניסוח הנחיה הנוגעת לגופים שבפיקוח.

ההחלטות שהם שגיבשו היום, לא נוגעות למסקנות ועדת הריכוזיות בעניין הצורך להפריד בין דירקטורים המכהנים בגופים ריאליים מלכהן במקביל בגוף פיננסי. בנק ישראל תומך במסקנות הוועדה להגברת התחרות במערכת הבנקאות בעניין איסור על דירקטורים בגופים פיננסיים משמעותיים מלכהן במקביל בגופים ריאליים משמעותיים.

יחד עם זאת, בשלב זה החליטו שני הרגולטורים שלא לקדם את הליכי החקיקה בעניין באופן עצמאי אלא להותיר את הטיפול בנושא בידי הממשלה שהחלה לקדם את הליכי החקיקה לפני פיזור הכנסת לבחירות.

בנק ישראל והמפקח על הביטוח טרם החליטו האם ההוראה החדשה תחול רטרואקטיבית, ובשלב זה לא ברור מתי ההוראה תיכנס לתוקף. על כן, בשלב זה קשה לאמוד את מספר הדירקטורים שיאלצו להתפטר כתוצאה מגיבוש המסקנות בין הרגולטורים.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ