התובע בעסקת ישראייר: פישר ואי.די.בי טישטשו קשריהם עם סוארי

רו"ח יצחק סוארי ביצע את הערכת השווי שתמכה במכירת ישראייר של אבי פישר ונוחי דנקנר לאי.די.בי ■ התובע: "מוכרי ישראייר הם שותפיה לעסקים של קרן סקיי שיצחק סוארי הוא מבעלי השליטה בה" ■ אי.די.בי: "הערכת השווי היתה בלתי תלויה"

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

המאבק המשפטי שמנהל רו"ח ישראל בן יורם בנוחי דנקנר, אבי פישר ועוד, מתחמם ומקבל תפנית מפתיעה שעשויה לגרום לדנקנר ודירקטורים אחרים באי.די.בי לבלות בבתי משפט עוד זמן רב לאחר אישור הסדר של חובותיה העצומים.

רו"ח בן יורם ביקש בסוף ספטמבר 2012 מבית המשפט לאשר את התביעה שהגיש נגד גנדן הולדינס, בעלת השליטה באי.די.בי אחזקות, ודירקטורים כתביעה נגזרת. רו"ח בן יורם, באמצעות משרד סיני אליאס ושות,, טען שהעסקה לרכישת הבעלות המלאה בגנדן תיירות על ידי אי.די.בי פיתוח בנובמבר 2009 היתה נגועה בניגודי עניינים, חסרת היגיון כלכלי וגרמה לחברה הציבורית אי.די.בי פיתוח נזק של 360-480 מיליון שקל.

נוחי דנקנרצילום: מיכל פתאל

לטענתו, העסקה היטיבה רק עם בעלי השליטה באי.די.בי אחזקות ובראשם נוחי דנקנר, יו"ר החברה, ואבי פישר, לשעבר המשנה למנכ”ל, ששוחררו מערבויות אישיות בהיקף של 43 מיליון דולר שנתנו להבטחת התחייבויותיה של גנדן תעופה, ובעיקר התחייבויותיה של חברת התעופה ישראייר.

קבוצת אי.די.בי, באמצעות משרדי עו"ד כספי ושות', ארדינסט בן נתן ושות', גולדפרב זליגמן ושות' וליפא מאיר ושות', טענה במחצית ינואר 2013 בתגובתם לבקשה של רו"ח בן יורם, שבקשתו היא חסרת ביסוס באופן ובמידה שמחייבים את דחייתה המיידית.

רו"ח בן יורם מנסה לקעקע בתשובתו לתגובת אי.די.בי את הטענה שלפיה התנהל הליך הוגן, כולל גילוי מלא אודות ניגוד עניינים אפשרי, ונקבע מחיר הוגן לעסקת גנדן תיירות. זאת כדי לבסס עילת תביעה מוצקה ולהצדיק אישור התביעה כנגזרת. בן יורם מבקש לזמן את העדים פרופ, יצחק סוארי, נוחי דנקנר ואבי פישר, ולהורות לסוארי להציג את המסמכים שלפיהם מוחזקות או הוחזקו בנאמנות מניותיו בחברת ס.ה סקיי שירותי ניהול, ובחברת ס.ה סקיי אחזקות על ידי חברת פישר בכר חן ושות’ נאמנים. הוא דורש שיוצגו המסמכים שלפיהם ניתנו הוראות בקשר להחזקה זו בנאמנות, ובפרט הסכם הנאמנות שנחתם בינו לבין נאמנות פישר בכר.

משרד סיני אליאס טוען בתשובתו לתגובת אי.די.בי, שלא זו בלבד שהתקיימה מערכת יחסים ענפה ויחסי תלות בין סוארי 
לאי.די.בי - אלא שדירקטורים 
באי.די.בי ידעו או היו חייבים לדעת על כך.

זאת, כך נטען, "בניגוד לטענת אי.די.בי שלפיה החברות, חברי הדירקטוריון ובעלי השליטה הסתמכו בדין ובתום לב על הצהרתו של רו"ח כהן, בעניין היעדר התלות שלו כמעריך השווי בגנדן תיירות ובקבוצת אי.די.בי. בכל מקרה החברות, חברי הדירקטוריון ובעלי השליטה לא ידעו אחרת משהצהיר רו”ח כהן בעניין האמור".

כך למשל, בדו"ח לבורסה מיולי 2008 של אחת החברות בקרן סקיי שהתלוותה לנייר של משרד עורכי הדין פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות’ הובהר: "השותף הכללי של סקיי ובעל השליטה בה הוא סקיי, שבעלי השליטה בו הם פרופ’ יצחק סוארי, צבי יוכמן וניר דגן".

יתרה מזו, בדו"חות מיידיים מנובמבר 2006 שזימנו אסיפות כלליות לקראת עסקת המיזוג בין החברות ברק־נטוויז’ן־גלובקול שבהן היו מעורבות חברות מקבוצת אי.די.בי ‏(כלל תעשיות, דיסקונט השקעות וקרן סקיי‏) נכתב ש"השותף הכללי בסקיי הוא חברת סקיי הולדינגס, שבעלי מניותיה העיקריים הם צבי יוכמן, ניר דגן ויצחק סוארי וכן למיטב ידיעת החברה, אחת המשקיעות המהותיות בסקיי היא כלל ביטוח שבשליטת אי.די.בי פיתוח".

באותה עת כיהנו בדירקטוריון דיסקונט השקעות נוחי דנקנר, רפי ביסקר, אבי פישר, ג’קי שימל, צבי לבנת, יצחק מנור, דורי מנור, זהבה דנקנר, שאול בן זאב ואלי כהן - כולם נתבעים על ידי בן יורם. בדירקטוריון כלל תעשיות כיהנו אז נוחי דנקנר, רפי ביסקר, אבי פישר, צבי לבנת, שי לבנת, יצחק מנור, דורי מנור, זהבה דנקנר ואלי כהן.

יצחק סואריצילום: ניר קידר

רו”ח בן יורם קובע בתשובתו לתגובת אי.די.בי: "הטענה המיתממת מצד משיבים 1-31 בדבר מעורבות כלשהי של פרופ’ סוארי בקרן סקיי אינה אמת: פרופ’ סוארי הוא בעל שליטה בקרן סקיי, והטענה כי בעלי שליטה בחברות הציבוריות או נושאי משרה בהן לא ידעו כביכול על עניינו של סוארי בקרן סקיי, והסתכמו כביכול על הצהרתו של רו”ח אורי כהן כי לא קיימת תלות - כוזבת בעליל".

קביעתו זו מקעקעת את טענת הנתבעים בנוגע להיעדר עילת התביעה נגד בעלי השליטה ונושאי המשרה משום שלא ידעו כביכול על ניגוד העניינים.

בן יורם, באמצעות עו"ד אליאס, מזכיר כי פישר היה משנה למנכ"ל אי.די.בי אחזקות ודירקטור באי.די.בי פיתוח במועד אישור עסקת גנדן תעופה, והיה אחד מבעלי העניין המרכזיים בעסקת גנדן תיירות. הוא מראה שפישר חייב היה לדעת על עניינו הישיר של סוארי בסקיי.

אליאס מצרף תדפיסים של רשם החברות, שמהם עולה שנאמנות פישר בכר, שאבי פישר היה אחד מבעלי מניותיה בעת אישור עסקת גנדן תיירות, החזיקה בנאמנות עבור סוארי את המניות בסקיי.

מה ידעו הדירקטורים של אי.די.בי?

אליאס חושף ניסיון הסתרה לכאורה של הקשר בין פישר לנאמנות, כחלק ממסכת הניסיונות לטשטש את עקבות ניגוד העניינים, שבו היה נגוע לכאורה סוארי בקשר עם עסקת גנדן תיירות.

הוא מצרף העתק של הודעה לרשם החברות מ-20 בינואר 2013 שלפיה מניותיו של פישר בנאמנות פישר בכר נאמנות הועברו לעו”ד גיל אוריון, שותף במשרד פישר, בכר, חן, וול אוריון, ב-16 בינואר 2013, כלומר שלושה ימים בלבד לאחר שאי.די.בי, הדירקטורים ובעלי השליטה בה הגישו את תגובתם לבקשתו של בן יורם לאשר את תביעתו כייצוגית.

יתרה מזו, אבי פישר באמצעות חברת נוגה מ.ג.א, החזיק במניותיה של חברת אביב יעל דרומה החל ב-2003. זאת, כשבראשית 2008 הצטרפה למשקיעים באביב קרן סקיי, כשכל הטיפול המשפטי במכירתה של אביב לחברת אוריין ב–2012 נעשה על ידי משרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות’, שגם ייצגו את המוכרים בעסקה גנדן תיירות.

"ארבעה כובעים שונים"

"במלים פשוטות", כותב עו"ד סיני אליאס, "המוכרים בעסקת גנדן תיירות הם שותפיה לעסקים של קרן סקיי, שאחד מבעלי השליטה בה הוא סוארי, ושאחזקותיו בקרן סקיי מוחזקות עבורו בנאמנות על ידי עורכי הדין של המוכרים, וכן על ידי אבי פישר שהינו גם אחד המוכרים, גם אחד מבעלי השליטה בחברה הקונה, גם אחד מנושאי המשרה בחברה הקונה וגם שותף בעצמו עם קרן סקיי לעסקים".

רו”ח בן יורם מתייחס גם לטענה של הנתבעים שלפיה לרו”ח אורי כהן שביצע את הערכת השווי של גנדן תיירות אין קשר לקרן סקיי, או כי לפירמת יצחק סוארי בע”מ כאישיות משפטית נפרדת אין קשר עם קרן סקיי. לטענתו, הניסיון לטעון כי מי שמונה לבצע את הערכת השווי הוא רו”ח אורי כהן, להבדיל מפירמת יצחק סוארי, הוא חסר בסיס. לטענתו, “ברור שהניסיון להבחין בין פירמת סוארי לבין פרופ’ סוארי, האיש ובעל השליטה בקרן סקיי, הוא מלאכותי לגמרי בכל הנוגע לקיומם של יחסי ניגוד עניינים ויחסי תלות”.

אי.די.בי: "אין יסוד לתביעה"

מקבוצת אי.די.בי נמסר: “מכל בחינה מהותית ומשפטית אין יסוד לבקשה לאישור תביעה נגזרת. כך עולה בבירור מחוות הדעת, האסמכתאות המקצועיות והאישורים לביצוע העסקה, שהוצגו על ידינו באופן מלא ומפורט בבית המשפט.

"גם טענות ניגודי העניינים כולן, לרבות אלה המתייחסות לדירקטורים בקבוצת אי.די.בי ולמשרד סוארי, חסרות כל תוכן ממשי, הן עניינית והן משפטית, ונועדו לשמש תחליף לעילות אמיתיות - שאינן בנמצא. הערכת השווי שניתנה לאי.די.בי הוכנה על ידי גורם בלתי תלוי, ומדובר בהערכה מקצועית, מקיפה, יסודית ואמינה של אנשי המקצוע המכובדים הרציניים והמוערכים בישראל".

אבי פישר מסר בתגובה: "אין כל קשר בין העברת המניות בחברת הנאמנות של משרד עורכי הדין לבין ההליך המדובר. הניסיון לכרוך את שני העניינים מופרך מעיקרו".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker