לאומי עלול למחוק מהונו העצמי 2 מיליארד שקל

המפקח על הבנקים, דודו זקן עתיד לאמץ תקן חשבונאי שיחייב את הבנקים להוון התחייבויות כלפי העובדים לפי ריבית השוק ולא לפי ריבית של 4% ■ ההחלטה תנפח את ההתחייבויות של לאומי, מאחר שהוא מעניק לכמחצית מעובדיו פנסיה תקציבית

סיון איזסקו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

המפקח על הבנקים, דודו זקן, עתיד לאמץ תקן חשבונאי ( IAS 19 IFRS ) שיחייב את הבנקים הישראליים להוון את התחייבויותיהם כלפי העובדים בריבית השוק. זאת, במקום היוון בריבית קבועה של 4% שהיתה נהוגה עד כה.

החלטה זו רלוונטית במיוחד לבנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח. הבנק העניק לעובדי דור א‘ פנסיה תקציבית, כלומר התחייב לשלם לעובדים אלה קצבה עד יום מותם. מדובר בהתחייבות ארוכת טווח כלפי עובדים רבים. כל שינוי קל בריבית ההיוון משפיע דרמטית על הערך הנוכחי של ההתחייבות.

לפי הערכות במערכת הבנקאות, אימוץ התקן עלול להגדיל את רישום ההתחייבויות במאזן הבנק בכ-2 מיליארד שקל, וכתוצאה מכך להקטין את ההון העצמי של הבנק בכ-2 מיליארד שקל. מדובר בסכום שמייצג כ-8% מההון העצמי של לאומי, המגיע נכון לסוף ספטמבר ל-25 מיליארד שקל.

כיום, 5,039 מעובדי לאומי, כמחצית מעובדי הבנק, הם עובדי דור א‘ (עובדים שנקלטו בבנק עד 1999). עובדים אלה זכאים לפנסיה תקציבית על חשבון הבנק בשיעור של עד 70% מהמשכורת האחרונה עד סוף ימי חייהם.

לאומי מעריך בדו“חותיו, כי הערך הנוכחי של התחייבות זו, כאשר מהוונים אותה בריבית של 4% היא 7.16 מיליארד שקל. בנוסף 1,776 גמלאי הבנק, נהנים כיום מהפנסיה התקציבית, והבנק מעריך את היקף ההתחייבות כלפיהם ב-2.96 מיליארד שקל.

יישום התקן צפוי להתחיל ב-2014

העלות של גמלאי ממוצע לבנק היא 1.67 מיליון שקל. כיום, ומאז 1995, מחשב לאומי את התחייבויותיו לעובדים בריבית היוון של 4% , בהתאם להנחיות בנק ישראל. ואולם תקן 19 ב-IFRS שהפך בישראל למחייב בתחילת 2013, קובע כי יש להוון את ההתחייבויות בתשואה לפדיון שבה נסחרות אג“ח קונצרטיות בדירוג AA.

היוון שכזה אפשרי במידה וקיים ”שוק עמוק“, כלומר שמתקיימים בו כללי שוק יעיל ותשואות האג“ח הן מייצגות. כללי ה-IFRS קובעים, כי במקום שבו המסחר באג“ח אינו מייצג שוק עמוק, יש להוון את ההתחייבויות לעובדים לפי ריבית של אג“ח ממשלתיות. הבעיה מבחינת לאומי היא ששוק האג“ח הקונצרניות בישראל אינו מוגדר כשוק עמוק.

לכן יידרש הבנק להוון את ההתחייבויות לפי תשואות של אג“ח ממשלתיות. כתוצאה מכך עלול הבנק להידרש להוון את ההתחייבויות לפי ריבית נמוכה משמעותית מזו שלפיה הן מהוונות כיום. היוון לפי ריבית נמוכה יותר מגדיל את ההתחייבויות, וגורם לקיטון בהון העצמי.

בניגוד לחברות ציבוריות רגילות, המפקח טרם החיל את תקן 19 על המערכת הבנקאית. בענף סבורים שהמפקח יפרסם הוראות מחייבות לאימוץ התקן החל בינואר 2014. לאומי הוא הבנק היחיד שהנהיג פנסיה תקציבית לעובדים. ב-1999 הפנים הבנק את ההשלכות ארוכות הטווח של התחייבות זו ועובדים שנקלטו בבנק החל משנה זו ואילך (עובדי דור ב ‘) אינם זכאים לפנסיה תקציבית.

תקן 19 נוגע לא רק לפנסיה התקציבית, אלא לכל ההתחייבויות כלפי העובדים. אימוץ תקן 19 במערכת הבנקאית ישפיע לכן גם על בנקים אחרים, אך במידה מועטה יחסית לעומת לאומי (עשרות עד מאות מיליוני שקלים בודדים). זאת, משום שבשאר הבנקים ההתחייבויות הפנסיוניות אינן יושבות על מאזן הבנק.

אם עד 2014 יכירו המוסד לתקינה חשבונאית ורשות ני“ע בשוק האג“ח הקונצרניות כ“שוק עמוק“, הרי שאימוץ תקן 19 יהיה פחות דרמטי עבור לאומי ושאר הבנקים, שכן ריבית ההיוון להתחייבויותיהם תהיה גבוהה יותר מאשר הריבית הממשלתית.

בנק ישראל מסר כי ”שיעור ההיוון בגובה 4% שהפיקוח על הבנקים קבע החל מ-1995 נועד לשקף את ממוצע הריבית הריאלית הרב שנתית לטווח ארוך. השימוש בו נועד לאפשר לאמוד באופן עקבי מתקופה לתקופה ובין בנק לבנק את ההתחייבויות.

תקני ה-IFRS המחייבים מדידה מלאה לפי שיעורי הריבית השוטפים במאזן יחולו מיום 1.1.2013. הוראות אלה מכירות כמובן בחולשות של מדידת התחייבויות בגין הטבות לאחר סיום העסקה לעובדים לפי שיעורי הריבית השוטפים, ולכן הן קובעות שהשפעת השינויים בשיעורי הריבית האלה מתקופה לתקופה ככלל תנוטרל מדוח רווח והפסד.

במקרה כזה, כאשר שיעורי הריבית יירדו, ההתחייבויות במאזנים יגדלו, וכאשר שיעורי הריבית יעלו, ההתחייבויות יקטנו, ואילו דו”ח רווח והפסד כמעט לא יושפע משינויים אלה בהתחייבויות. שינוי בהון העצמי של לאומי עשוי להשפיע בעתיד גם על התגמול של בכיריו, שכן מנגנוני התגמול של המנהלים בבנקים מבוססים במידה רבה על התשואה להון.

לאומי מגבש תוכנית תגמול חדשה לבכיריו ולכן לא ניתן לקבוע כעת כיצד ישפיע אימוץ התקן על תגמול הבכירים. להקטנת ההון העצמי של לאומי עשויה להיות השלכה גם על הלימות ההון שלו, ועל יכולתו לחלק דיווידנדים.

המפקח הציג לפני כשנה יעדי הלימות הון ליבה שבהם יצטרכו הבנקים לעמוד במסגרת אימוץ כללי באזל 3. במסגרת זו קבע המפקח כי הפועלים ולאומי, יידרשו להציג יחס הלימות הון ליבה של 9% בינואר 2015 ושל 10% בינואר 2017.

בסוף הרבעון השלישי של 2012 היה יחס הון הליבה של לאומי 8.6. מחיקה של 2 מיליארד שקלים מההון העצמי תיאלץ את לאומי לחפש דרכים אחרות על מנת לעמוד ביעדים שקבע המפקח. הבנק עשוי להידרש למכור את אחזקותיו בחברה לישראל (פוטנציאל לרווח של כ-1.9 מיליארד שקל), לממש נדל”ן או להקטין את האשראי למגזר העסקי.

הקטנת נכסי הסיכון תשפר את יחס הלימות ההון שלו. במערכת מעריכים כי לאומי יפעל בכל המישורים על מנת לעמוד בדרישות הלימות ההון.

רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומיצילום: ניר קידר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker