עסקות עם בעלי שליטה באשכול חברות

ההבחנה בין חברה פרטית, עליה תמשיך לחול הוראת הרשות, לבין חברת בה ציבורית - שגויה

רונן ציטבר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

פסק דין שניתן לפני מספר חודשים על ידי כבוד השופטת רות רונן מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפרשת ערד השקעות קבע כי עסקה של חברה בת ציבורית עם בעל השליטה בחברה האם שלה, שאף היא ציבורית, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, אינה טעונה אישור משולש (ועדת תגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית) בחברה האם הציבורית, אלא די בכך שניתן לעסקה אישור משולש בחברה הבת. לפסק דין זה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על עסקות רבות שחברות ציבוריות שהינן מאשכול חברות הן צד להן.

לדעתנו, ספק רב אם פסק הדין האמור הינו נכון מבחינה משפטית וספק רב עוד יותר אם הוא נכון וראוי מבחינת המדיניות הציבורית וכללי הממשל התאגידי הרצויים.

בורסה
צילום: בלומברג

כבר לפני למעלה מעשר שנים, קבעה רשות ניירות ערך כי את הוראות חוק החברות המחייבות אישור משולש של עסקות בין חברה לבין בעל שליטה בה יש לפרש בהרחבה באופן שהוראות אלה יחולו גם על עסקות של בעל השליטה עם חברה בת של החברה הציבורית. מלכתחילה הורחבה תחולת ההוראה לחברה בת בבעלות מלאה ולאחר מכן הורחבה תחולת ההוראה גם לחברה בת בשליטת החברה הציבורית.

בפסק הדין בעניין ערד, הבחינה למעשה השופטת רונן, בין חברה בת פרטית, עליה תמשיך לחול הוראת הרשות, לבין חברה בת ציבורית, אשר לגביה די בקבלת אישור משולש של האורגנים של החברה הבת. באופן מפתיע, זו היתה גם עמדת רשות ניירות ערך, אשר נסמכה על שני שיקולים עיקריים: (א) בעלי מניות המיעוט בחברה הבת נדרשים לאשר את העסקה ואישורם יבטיח, על פי רוב, את הוגנותה וסבירותה של העסקה גם עבור בעלי מניות המיעוט בחברה האם; ו-(ב) שיקולי עלות-תועלת - דרישת אישור משולש גם בחברה האם כרוכה בעלות בלתי מבוטלת ובפרוצדורות ארוכות.

עם כל הכבוד, אנו סבורים כי עמדת רשות ניירות ערך, ובעקבותיה גם פסק הדין, שגויים וככל שזו תישאר ההלכה הנוהגת, תהיה זו פגיעה בזכויות שהוקנו בדין לבעלי מניות המיעוט בחברות ציבוריות ומתן "פרס" לבעלי שליטה הרוכשים חברות ציבוריות באמצעות חברות ציבוריות אחרות שבשליטתם.

ברוב המוחלט של המקרים, אילולא היה בעל השליטה שולט בחברה הבת באמצעות החברה האם, החברה הבת כלל לא היתה שוקלת להתקשר בעסקה דווקא עימו והיתה ממנה, מן הסתם, נושאי משרה אחרים. אילו היה בעל השליטה בוחר לרכוש את החזקותיו בחברה הבת במישרין, ולא באמצעות החברה האם, ממילא כלל לא היתה מתעוררת השאלה וברור היה שאישור התקשרות עימו בחברה הבת לא היה טעון אישור כלשהו של החברה האם.

אלא שבעל השליטה בחברה האם בחר לעשות שימוש במשאביה של החברה האם בבואו לרכוש את השליטה בחברה הבת. משעשה בעל השליטה שימוש במשאביה של החברה האם על מנת לרכוש את השליטה בחברה הבת, בוודאי שיש לחברה האם, וכפועל יוצא מכך, לבעלי מניות המיעוט שלה, אינטרס כלכלי מובהק באשר לשימוש שתעשה החברה הבת במשאביה ובכלל זה, הפניית משאביה של החברה הבת, בין היתר, לתשלום שכר וטובות הנאה לבעל השליטה.

הטיעון בדבר שיקולי עלות-תועלת תמוה עוד יותר. אשכול חברות אינו תופעת טבע בלתי נשלטת שהדין צריך להתחשב בה. דווקא בתקופה בה נעשה ניסיון לצמצם את התופעה של אשכול חברות ציבוריות, מתוך הבנה שבאשכול חברות מוחרפת "בעיית הנציג" (the agency problem) בשל חוסר הזהות בין מקבלי ההחלטות בחברה ציבורית לבין מי שמושפע מהחלטות אלה, מגלה רשות ניירות ערך הבנה ל"קושי הפרוצדוראלי" ולהתמשכות הליכי האישור?

רשות ניירות ערך קבעה אמנם כי ייתכנו מקרים חריגים בהם הליכי האישור המתקיימים בחברה הבת לא יקנו הגנה מספקת לבעלי מניות המיעוט בחברה האם, שאז, יהיה צורך בקבלת אישור משולש גם בחברה האם. לטעמנו, אמירה זו של רשות ניירות ערך לא רק שאינה מרככת את הבעיה, אלא שהיא פותחת פתח לחוסר וודאות משפטית ולהליכים משפטיים מיותרים.

אנו סבורים כי הכלל צריך להיות שכל עסקה של חברה בת ציבורית עם בעל השליטה, במישרין או בעקיפין, בחברה האם שלה, מחייבת אישור משולש גם בחברה האם וכל עוד לא יתקבל אישור משולש כזה גם בחברה האם, כל טובת הנאה שזכאי לה בעל השליטה מהחברה הבת, תוקנה לחברה האם.

עו"ד ציטבר הוא שותף מייסד במשרד עוה"ד ציטבר, גלאור ושות', המתמחה בדיני חברות וניירות ערך

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker