"הנהלת אי.די.בי צריכה להפסיק לראות בבעלי השליטה בחברה חזות הכל"

עורכי הדין של נציגות בעלי האג"ח: "אי.די.בי פועלת לטובת בעלי השליטה ולא לטובת בעלי האג"ח" ■ אי.די.בי: חשש כבד כי הנציגות פועלת ממניעים לא ענייניים

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מיכאל רוכוורגר

במקביל למגעים על הסדר חוב, שמנהלת נציגות מחזיקי האג"ח של חברת אי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר, גם נציגות של חברה הבת, אי.די.בי פיתוח, הנחשבת למגובשת יותר, ממשיכה להגביר לחצים על החברה המצויה במצב פיננסי מאתגר כשהיא נושאת על גבה התחייבויות של כ-4.2 מיליארד שקל לבעלי האג"ח וכ-2.1 מיליארד שקל לבנקים ומוסדות פיננסיים. הנציגות מורכבת מנציגים של פסגות, קרן יורק האמריקאית והפניקס.

שבוע לאחר שקיימה פגישה עם הנהלת החברה, שלחה הנציגות מכתב לאי.די.בי פיתוח ובו היא מעלה חשש למצבה הפיננסי ומתייחסת לשורה של מהלכים הנרקמים בקבוצה. נכון לעכשיו אי.די.בי פיתוח עומדת בכל התחייבויותיה, אך מעליה מתנוססים תמרורי אזהרה רבים והמזומנים שבקופתה מספיקים לה לפירעון חובותיה רק במהלך 2013.

נוחי דנקנר ב-2011צילום: אוליבייה פיטוסי

"הנציגות סבורה כי מן הראוי שהנהלת אי.די.בי פיתוח תפסיק לראות בשיקולי בעלי השליטה בחברה כחזות הכל, ותפעל נחרצות לגיוס הון, הן לניהול והן למימוש ראוי ומנוהל היטב של נכסי הקבוצה", כותבים במכתב לאי.די.בי פיתוח עוה"ד של הנציגות - גיא גיסין ואיל רוזובסקי, ומוסיפים: "כפי שעולה הן מהדוחות הכספיים של אי.די.בי פיתוח, הן מדו"ח חברת דירוג S&P, המדרגת את האג"ח של אי.די.בי פיתוח ברמה של B, כשמצבה הפיננסי של אי.די.בי פיתוח קשה ביותר.

"עמדת הנציגות הינה כי במצב כגון זה, מחובתה של החברה לטפל באופן מיידי בבעיותיה כמו: גיוס הון משמעותי לאי.די.בי פיתוח, פשוט המבנה הפירמידאלי של הקבוצה, והפחתת המינוף בו נמצאת הקבוצה כולה".

הנציגות הסבירה במכתב כי הציעה מספר פעמים לעשות מאמץ לגיוס הון לאי.די.בי פיתוח באופן מיידי, בין אם מבעלי מניותיה ובין אם משקיעים חיצוניים, ואולם לטענת הנציגות: "למרות דחיפות העניין לא קיבלנו כל התייחסות עניינית ואין לנו אלא להסיק, או שאי.די.בי פיתוח אינה מבינה את הצורך הדחוף לגייס הון , או שאי.די.בי פיתוח ניסתה לעשות כן, ונכשלה (דבר המטריד עוד יותר). אם אכן נעשו ניסיונות לגיוס הון שנכשלו - עד כה סירבה החברה לפרטם בפני הנציגות ואנו שבים ומבקשים לקבל פרטים על כך".

בקשר לעסקת בעלי עניין הנרקמת בימים אלה שבמסגרתה מנסה אי.די.בי פיתוח למכור את השליטה בכלל ביטוח (כ-55% ) לידי כור תעשיות (המוחזקת ע"י דיסקונט השקעות ואי.די.בי פיתוח) טוענת הנציגות כי "העסקה לא רק שאינה מפשטת את המבנה הפירמידאלי של הקבוצה, אלא דווקא מגדילה ומסבכת אותו. כידוע,עסקה זו אף אינה מזרימה כספים חדשים לחברות הקבוצה הצמאות למזומנים,אלא מבצעת העברה של נכסים ומזומנים "מכיס ימין לכיס שמאל", תוך השתת עלויות העסקה על חברות הקבוצה באופן שעלול חלילה, לגרום נזק מצטבר לקבוצה כולה.

"מעבר לספקות הכבדים בדבר היכולת להשלים את העסקה, היא מעוררת תהיות קשות בדבר ההיגיון העסקי, השיקולים והאינטרסים האמיתיים שמאחוריה.הרציונל העומד בבסיס העסקה הינו יצירת נזילות שתאפשר לאי.די.בי פיתוח לעמוד בהתחיבויותיה,אלא שנזילות ארעית זו תאפשר עמידה בהתחייבויות למספר רבעונים נוספים בלבד.העסקה המתוכננת אינה מציעה פתרון כלשהוא לבעיית ההון העצמי השלילי של החברה,ויש בה משום הגדלת הסיכון לנכס המרכזי שלה (דסק"ש מ.ר)".

בהתאם לכך סבורה הנציגות כי "נוכח משקלה של כלל ביטוח בנכסי הקבוצה ומשמעויות המכירה ביחס לעתידה של אי.די.בי פיתוח, ראוי כי מכירת כלל ביטוח, תיבחן ותתבצע בהליך מקיף ויסודי. אין זה סביר ואין זה מקובל,לבצע מכירה של נכס משמעותי כזה בחיפזון ושלא בצורה אופטימלית, ועוד לצד קשור".

כמו כן טוענת הנציגות כי לדעתה "גם מינוי "ועדות בלתי תלויות" לבחינת העסקה,לא יבטיח קבלת החלטה ענינית שתשרת את טובת החברה או הקבוצה.הנציגות בדעה כי אי.די.בי פיתוח חייבת לגבש תכנית פעולה אמיתית וראויה להשאת התמורה מאחזקותיה בכלל ביטוח, באופן שיאפשר שיפור הן ברמת הנזילות והן ברמה הונית. תוכנית פעולה צריכה לאפשר הזרמת הון ונזילות מקורות חיצונים לקבוצה, חרף המשך הסתמכות בלעדית על מקורות הקבוצה עצמה מבלי תוספת כלשהי לכך".

הנציגות מסבירה כי במהלך הפגישה עם הנהלת אי.די.בי פיתוח לא קיבלה תשובה לשאלה מה הן האפשרויות ומהם הליכים שננקטו לשם בחינת אפשרות למכירת כלל ביטוח למשקיע חיצוני בתמורה ראויה.כמו כן טוענת הנציגות כי לא תסכים לשיפור כלשהו בתנאי נשייתם של הבנקים המנים של אי.די.בי פיתוח ותראה בכך פעולה של העדפת נושים פסולה.

כמו כן מתייחסת הנציגות לטענתה על השפעה השלילית של העסקה המתוכנת למכירת כלל ביטוח על יציבותה של דסק"ש, החייבת לנושיה למעלה מ- 5.5 מיליארד שקל ואמורה בכל אחת מ- 4 שנים הקרובות להתמודד עם פירעונות של למעלה מ- 1 מיליארד שקל.

"למעשה כבר בחודש אפריל 2013 עלולה דסק"ש להימצא במצוקת מזומנים שלא תאפשר לה לשרת את התחייבויותיה השוטפות וכפועל יוצא עלולה לסכן את אחד הנכסים העיקרים של אי.די.בי פיתוח. חרף האמור, נדמה כי הנהלת הקבוצה משיכה להתנהל באופן החושף את דסק"ש למשברי נזילות פוטנציאליים מדי מספר חודשים ללא כל תוכנית מסודרת ארוכת טווח - התנהלות שבסופו של דבר עלולה לפגוע קשות באי.די.בי פיתוח,וממילא בנושיה". בעקבות כך סבורה הנציגות כי על אי.די.בי לפעול להקטנת המינוף של דסק"ש ולא באמצעות הרחקת המזומנים מכור (הנשלטת ע"י דסק"ש) אם עסקת כלל ביטוח-כור תצא אל הפועל.

לסיכום טוענת הנציגות כי "למרות משבר הנזילות, למרות הערך השלילי של נכסיה ולמרות הורדת דירוג האשראי (תוך הערכה כי תיתכן הוספת "הערת עסק חי" לדו"חותיה הכספים כבר במהלך הרבעונים הקרובים), וכן למרות העובדה שאמון ציבור מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פיתוח ביכולתה להחזיר את חובותיה לנושים צנח פלאים ואג"ח של החברה נסחרות בעשרות אחוזים מתחת לשווי הפארי שלהם, ממשיכה הנהלת אי.די.בי פיתוח להתעקש ולסרב לבצע את המובן מאליו - פעולה דחופה ומיידית לגיוס הון חדש, בסכומים כנדרש לשם הצלת החברה ועמידה בהתחייבויות כלפי נושיה". כמו כן מציינת הנציגות כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כנגד נושאי המשרה בחברה בכדי לשמור שהם לא יפעלו לטובת בעלי השליטה".

דובר אי.די.בי מסר בתגובה: "אנו חולקים לחלוטין על האמירות, הדעות והפרשנויות במכתב ששלחה הנציגות לגבי מצבה של אי.די.בי פיתוח. לחברה נכסים מצוינים אשר ערכם הכלכלי עולה באופן ניכר על סך כל התחייבויותיה. כמו כן, בקופת אי.די.בי פיתוח יש כיום מקורות נזילים המאפשרים לה לעמוד בכל התחייבויותיה עד לרבעון הראשון של שנת 2014. בנוסף הנהלת החברה בוחנת מספר כיווני פעולה על מנת לייצר מקורות נזילים נוספים לפירעון ההתחייבויות משנת 2014 ואילך. תהליך מציאת הפתרון הטוב ביותר עבור החברה ונושיה, מתוך מגוון פתרונות העומדים לרשות החברה, מתבצע במקצועיות ובשיקול דעת ויש לדחות על הסף כל דרישה של הנציגות לפעולה חפוזה.

"הטענות במכתב לגבי מצבה של דסק"ש חסרות כל אחיזה במציאות. דסק"ש הינה חברה איתנה ועתירת נכסים איכותיים וסחירים כסלקום, שופרסל, כור, נכסים ובניין, גיוון אימג'ינג ועוד, היכולה לעמוד במלוא התחייבויותיה לטווח ארוך. לרשותה של דסק"ש עומדות אפשרויות מגוונות להגברת הנזילות ולהגדלת ערך נכסיה. הנהלת החברה שוקדת על הפתרונות הטובים לטובת החברה ונושיה".

"המהירות שבה נחפזה הנציגות להתנגד לעסקת כור-כלל ביטוח, עוד בטרם התגבשו פרטי העסקה, עוד בטרם ניתנו חוות הדעת המקצועיות בנוגע לעסקה, עוד בטרם דנו הדירקטוריונים של החברות הרלוונטיות בפרטי העסקה - מעלה חשש כבד כי הנציגות פועלת ממניעים לא ענייניים".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker