האוצר יאסור על דנקנר לבצע עסקת בעלי העניין כור-כלל ביטוח

מסמך שפירסם משרד האוצר, המגדיר את התנאים לקבלת היתר שליטה בחברת ביטוח, מטיל צל כבד על השלמת העסקה למכירת כלל ביטוח מידי אי.די.בי פיתוח לכור ■ האוצר: "המסמך מייצג את מדיניות המשרד בבואו לבחון מתן היתרי שליטה"

סיון איזסקו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים24
סיון איזסקו

>> חברת כור אינה עומדת כיום בדרישות משרד האוצר לקבלת היתר שליטה בחברת ביטוח, אך למרות זאת דיווחה לבורסה כי בכוונתה להיכנס למגעים עם אי.די.בי פיתוח לרכישת השליטה בכלל ביטוח.

עד אפריל 2012 לא היו כללים חד-משמעיים שמגדירים מי יכול לקבל היתר שליטה בבנק או בחברת ביטוח. ואולם, ב-18 באפריל 2012 הציגו המפקח על הבנקים, דודו זקן, והממונה על שוק ההון והביטוח, פרופ' עודד שריג, מסמך מדיניות (טיוטה להערות הציבור) שגובש במשרד האוצר ובבנק ישראל במשך כשנה, ואשר מגדיר את התנאים שמבקש שליטה צריך לעמוד בהם על מנת לקבל היתר שליטה בבנק או בחברת ביטוח. באמצעות מסמך זה ביקשו הרגולטורים לנהוג בשקיפות כלפי מבקשי היתר שליטה, כך שכל משקיע המתעניין ברכישת שליטה בגוף שמנהל כספי ציבור יידע את התנאים שבהם הוא נדרש לעמוד.

צילום: אייל טואג

שריג הסביר באותו מעמד כי "עד היום התנאים שלפיהם ניתנו היתרי שליטה בגופים מוסדיים היו תורה שבעל פה, וכעת אנחנו הופכים הכל לחוזר ברור ומחייב. התקנות יהיו תקפות למי שיבקש לרכוש שליטה מכאן (18 באפריל 2012 - ס"א) והלאה". שריג הוסיף כי "בשנים הקרובות יפעלו באוצר ליישר למבנה שליטה דומה גם את כל בעלי השליטה הקיימים".

אלא שמסמך המדיניות של בנק ישראל ומשרד האוצר עדיין לא זכה למעמד משפטי מחייב, שכן מאז פרסומו כטיוטה להערות הציבור התקבלו במשרד האוצר ניירות עמדה רבים מצד בעלי אינטרסים, ומשרד האוצר בוחן בימים אלו יחד עם בנק ישראל אם יש להכניס שינויים במסמך שפורסם. ואולם, במשרד האוצר הבהירו ביום חמישי במענה לפניית TheMarker כי על אף שהמסמך שפורסם הוא עדיין בגדר טיוטה, הוא מייצג את מדיניות משרד האוצר בבואו לבחון מתן היתרי שליטה.

"תשתית לדיונים עם המוסדיים"

דובר משרד האוצר מסר בתגובה כי "בשלב זה האגף מתייחס לטיוטה כתשתית בדיוניו עם גופים מוסדיים שבהם יש שינוי במבנה השליטה והאחזקות". מדברים אלו משתמע כי כור לא תוכל לקבל היתר שליטה בכלל ביטוח - מה שמעמיד בסימן שאלה את העסקה הנבחנת בימים אלו בין אי.די.בי פיתוח לבין כור.

העסקה המתוכננת מתנגשת עם מסמך המדיניות בכמה נקודות עיקריות:

1. מסמך המדיניות של משרד האוצר קבע כי השליטה בגוף מוסדי לא תוחזק באמצעות מבנה פירמידאלי, וכי מספר החברות בין בעל השליטה הסופי לבין חברת הביטוח לא יעלה על שתיים כאשר מבקש השליטה הוא ישראלי או שלוש כאשר מדובר במשקיע זר. בעסקה שאי.די.בי פיתוח מבקשת לקדם מול כור יפרידו בין נוחי דנקנר לבין כלל ביטוח שש חברות (טומהוק, גנדן, אי.די.בי אחזקות, אי.די.בי פיתוח, דסק"ש וכור), ולכן כור אינה עומדת בתנאי זה.

2. מסמך המדיניות קובע כי כאשר הרכישה נעשית באמצעות חברת אחזקות, הרי שהתנאי הראשוני הוא כי "נכסיה והשקעותיה הישירים הם כאלה שאינם יכולים לגרום לה הפסד גדול מההשקעה עצמה". המשמעות היא כי כל עוד כור מחזיקה בפוזיציה ספקולטיבית וממונפת במניות קרדיט סוויס, היא אינה עומדת בתנאים לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח.

האם כור רשאית להחזיק בכלל ביטוח?

3. עוד קובע מסמך המדיניות כי כאשר רוכשת השליטה היא חברת אחזקות, נדרש כי "70% לפחות מסך המאזן של חברת האחזקות יהיו הון עצמי". על פי הדו"ח הכספי (סולו) של כור לרבעון השלישי של 2012, ההון העצמי של החברה הוא 32.3% מסך המאזן - כך שכור אינה עומדת גם בתנאי זה לקבלת היתר שליטה בכלל.

4. תנאי נוסף של משרד האוצר לקבלת היתר שליטה הוא "שמירה על יחס 4:1 לכל היותר בין שיעור ההחזקה הישירה בגוף המוסדי לשיעור ההחזקה המשורשר של בעל השליטה בגוף המוסדי". בהנחה שאי.די.בי פיתוח תבקש למכור את מלוא אחזקותיה, הרי שיחס האחזקות יחרוג מהנדרש ויגיע ל-1:5 (אחזקותיו של דנקנר בכלל ביטוח יגיעו בשרשור לכ-11% ממניות כלל ביטוח, בעוד שגרעין השליטה שיימכר לכור הוא בהיקף של 55% מכלל).

5. משרד האוצר קובע כי "ניתן לגייס חוב בתאגיד אחד בלבד מהתאגידים באמצעותם מחזיק בעל שליטה בגוף מוסדי", בעוד שדנקנר גייס חוב בכל ששת התאגידים שצפויים להפריד בינו לבין כלל ביטוח אם העסקה תתממש. בנוסף ההנחיות הן כי בתאגיד הבודד שכן רשאי על פי משרד האוצר ליטול על עצמו חוב, החוב לא יעלה על 40% מסך המאזן. אף אחת מהחברות בפירמידה של דנקנר אינה עומדת בתנאי זה.

6. מבחן נוסף שמבקש השליטה נדרש לעמוד בו הוא מבחן החוסן הפיננסי. בהתחשב בכך שהמפקח על הבנקים כבר הורה לבנקים לסווג את מרבית האשראי של טומהוק, גנדן, אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח כאשראי פגום, ובכך שאי.די.בי אחזקות מצויה בשיחות להסדר חוב, קשה לראות כיצד יוכל דנקנר לטעון כי הוא נהנה מחוסן פיננסי.

7. שיקול נוסף של הממונה על הביטוח לצורך מתן היתר שליטה הוא בחינת "יושר ויושרה אישיים ועסקיים של המבקש". העובדה שדנקנר חשוד בימים אלו בהרצת מניות אי.די.בי ובתרמית בניירות ערך עלולה להטיל צל גם על יכולתו לעמוד במבחן היושר לצורך קבלת היתר השליטה.

במסמך המדיניות הוסבר כי "הפעלת שיקולים אלה נועדה לממש את מטרות חוקי הפיקוח, אשר ביניהן הבטחת חוסנו הפיננסי של גוף מוסדי, יציבות השליטה בו וניהולו התקין לאורך זמן". מכיוון שהשליטה באי.די.בי עלולה להילקח מידי דנקנר בכל רגע נתון על ידי נושי הקבוצה ולאור חוסר היציבות הפיננסית של פירמידת אי.די.בי, קשה לראות כיצד אישור העסקה בין אי.די.בי פיתוח לכור ישרת את מטרות החוק.

לאור הספקות ביחס לעמידתם של כור ובעל השליטה בה בכל אחד מהסעיפים שהציג משרד האוצר כתנאי לקבלת היתר שליטה בחברת ביטוח, ניתן להעריך כי במשרד האוצר יעדיפו לא לאשר לכור לרכוש את השליטה בכלל ביטוח, גם אם ההחלטה תוביל את אי.די.בי פיתוח לחפש קונים פוטנציאליים לכלל תחת לחץ כדי לפתור את בעיות התזרים של החברה.

כחלק מהעסקה: כור בוחנת חיסול הפוזיציה בקרדיט

מנכ"ל כלל ביטוח, איזי כהןצילום: עופר וקנין

חברת כור בוחנת בימים אלו את חיסול הפוזיציה שלה במניות קרדיט סוויס, כחלק מהעסקה הנבחנת לרכישת השליטה בכלל ביטוח מידי אי.די.בי פיתוח. כור השקיעה במניות קרדיט סוויס כ-6.1 מיליארד שקל, ועל פי דו"חות כור לרבעון השלישי של 2012 החזיקה כור במועד פרסום הדו"ח (21 בנובמבר 2012) 2.3% ממניות ענקית הבנקאות השווייצית. בהנחה שכור לא מימשה מאז מניות, שווי השוק של אחזקותיה במניות קרדיט סוויס נאמד כיום ב-3.2 מיליארד שקל.

ההשקעה הסבה לכור הפסד של 2.16 מיליארד שקל ב-2011 והפסד של 112 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2012. מאז רשמה מניית קרדיט סוויס עליות שערים, והחברה צפויה לרשום רווח של יותר מ-200 מיליון שקל בדו"חות הרבעון הרביעי כתוצאה מכך.

מטרת המימוש הנבחן היא מימון העסקה לרכישת כלל ביטוח ומילוי קופתה של כור מחדש כדי לשרת תשלומי קרן וריבית בסך כ-450 מיליון שקל בשנה לבעלי האג"ח, שכן במסגרת העסקה צפויה כור להעביר את מרבית יתרות המזומנים שבקופתה לאי.די.בי פיתוח. שינוי אסטרטגיית ההשקעה של כור לצורך ביצוע עסקת בעלי עניין עלול לאותת על איכות ממשל תאגידי ירודה בחברת האחזקות.

ייתכן גם שבאמצעות מימוש האחזקה בקרדיט סוויס תנסה כור לאותת לרגולטור כי סיימה את פרק ההימורים בחייה, לאור הדרישה כי בעלת השליטה בגוף מוסדי תיהנה מיציבות ומחוסן פיננסי. במקביל עשויה כור לטעון כי אישור העסקה ימלא את קופת אי.די.בי פיתוח ובכך יחזק את היציבות הפיננסית של שרשרת השליטה בכלל ביטוח - אלא שלאי.די.בי אחזקות ולחברות הפרטיות של נוחי דנקנר חובות עתק המערערים את השליטה בקבוצה.

גם אם כור תממש את מלוא אחזקותיה בקרדיט סוויס, היא עדיין לא תעמוד בדרישות הרגולטור לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח (ראה ידיעה נפרדת).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker