"דנקנר הכניס את ישראייר לאי.די.בי, השתחרר מחובות אישיים וגרם לציבור נזק של עד 440 מיליון שקל"

כך נטעו בתביעה נגזרת שהגיש רו"ח ישראל בן יורם ■ לדבריו, העסקה היתה נגועה בניגודי עניינים, החל בבעלי השליטה והדירקטורים וכלה במעריך השווי, רוה"ח יצחק סוארי, וחברת הייעוץ פועלים סהר שהמליצה למשקיעים המוסדיים להצביע בעד העסקה

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

>> קבוצת אי.די.בי עושה מאמצים ניכרים לפרוע את התחייבויותיה ולחמוק מהסדר חוב. בה בעת עומדים החברה ובעלי השליטה בה בפני תביעה ובקשה להכיר בה כתביעה נגזרת בגין אחת מעסקות בעלי העניין השנויות במחלוקת בשנים האחרונות.

רו"ח ישראל בן יורם, בעל מניות באי.די.בי אחזקות מאז מאי 2010, הגיש למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד גנדן הולדינגס, בעלת השליטה בקבוצת אי.די.בי אחזקות, בעלי השליטה בה, ובראשם נוחי דנקנר, ונגד אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח ודירקטורים ומנהלים בחברות אלה בגין עסקת ישראייר.

יצחק סואריצילום: מוטי קמחי

רו"ח בן יורם, המיוצג על ידי משרד עוה"ד סיני אליאס ושות', טוען כי רכישת הבעלות המלאה בגנדן תיירות ותעופה על ידי אי.די.בי פיתוח היתה נגועה בניגודי עניינים, החל בבעלי השליטה והדירקטורים וכלה במעריך השווי, רוה"ח יצחק סוארי, וחברת הייעוץ פועלים סהר שהמליצה למשקיעים המוסדיים להצביע בעד העסקה.

לפי הנטען בכתב התביעה, מכירת הבעלות בגנדן תעופה ותיירות על ידי בעלי השליטה, ובראשם דנקנר, יו"ר אי.די.בי, ואבי פישר, לשעבר המשנה למנכ"ל אי.די.בי אחזקות, שיחררה אותם במישרין ובעקיפין מערבויות של 43 מיליון דולר שנתנו להבטחת חובותיה של גנדן תעופה ותיירות, ובעיקר להבטחת חובותיה של ישראייר, החברה-הבת העיקרית של גנדן תעופה ותיירות. ערבויות אלה הועברו לחברה הציבורית אי.די.בי פיתוח, ובעלי השליטה שוחררו גם מהצורך להמשיך ולממן את פעילותה של גנדן תעופה ותיירות באמצעות הלוואות בעלים שהיו נדרשות לפעילותה.

רו"ח בן יורם טוען בכתב התביעה כי הנזק שנגרם לחברה הציבורית אי.די.בי פיתוח, נכון לסוף 2011, כתוצאה מעסקת גנדן תעופה ותיירות, מוערך ב-360-480 מיליון שקל, וכי העסקה היטיבה רק עם בעלי השליטה ששוחררו מערבויותיהם ומהסיכונים שחלו עליהם ושהרעו את מצבה של החברה הציבורית. לטענתו, העסקה היא מקרה בוטה במיוחד של שימוש לרעה בחברות ציבוריות ושל חוסר הוגנות כלפיהן מצד בעלי השליטה ונושאי משרה בחברות אלה.

רו"ח בן יורם מציין בכתב התביעה כי הנזק המינימלי לבעלי המניות מסתכם ב-212 מיליון שקל, הסכום שמייצג את הערבויות שהועברו לחברה הציבורית בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; הנזק המקסימלי מסתכם ב-360-480 מיליון שקל וכולל את ההפסדים השוטפים של 160 מיליון שקל שנגרמו לאי.די.בי כתוצאה מפעילותה של גנדן תעופה ותיירות מאז הרכישה ועד לסוף 2011 בתוספת רכישתה בסכום שעולה ב-200-320 מיליון שקל על הגירעון בהונה העצמי של החברה.

דירקטורים הנגועים בניגודי עניינים

התחזית של סוארי פיספסה בגדול

רו"ח בן יורם תוקף בכתב התביעה את סבך ניגודי העניינים שבהם היו שרויים, כדבריו, מרבית הדירקטורים באי.די.בי פיתוח ובאי.די.בי אחזקות. לדבריו, ל-12 מבין 14 הדירקטורים באי.די.בי פיתוח היה עניין אישי בעסקה במועד אישורה, וגם לשלושה מבין ארבעת הדירקטורים באי.די.בי אחזקות, שלא הוגדרו כבעלי עניין אישי בעסקה, היו קשרי עבודה מהותיים עם הקבוצה. כך, למשל, שאול בן זאב שעבד במקביל בתפקידים בכירים בקבוצת ליבנת, מבעלי השליטה באי.די.בי, ושימש במקביל דירקטור בחברות אחרות בקבוצה, כמו אי.די.בי תיירות ודיסקונט השקעות (דסק"ש).

כתב התביעה מתייחס למערך האינטרסים של פרופ' יצחק סוארי שסיפק את הערכת השווי לגנדן תעופה ותיירות, אשר היתה הבסיס לביצוע העסקה. לפי הנטען בכתב התביעה, התקיימה מערכת עסקית עניפה ומהותית בין חברות שבשליטת בעלי השליטה בגנדן לבין קרן סקיי שהקים פרופ' סוארי ושותפיו ב-2005, כאשר בחוות הדעת אין כל איזכור למערכת יחסים זו.

כלל ביטוח, הנמצאת בשליטת אי.די.בי פיתוח, היתה משקיעה מהותית בקרן סקיי, ובמארס 2006 כלל תעשיות אף נכנסה עמה להשקעה משותפת בברק שירותי תקשורת בינלאומיים. דסק"ש, הנמצאת בשליטת אי.די.בי פיתוח, רכשה ביולי 2007 את כל אחזקותיה של קרן סקיי בנטוויז'ן תמורת 180 מיליון שקל בעסקה שהניבה, על פי פרסומים, רווח של 100% על השקעתה של סקיי בחברה.

"מדובר במערכת יחסים ממשית ומהותית בין נותן הערכת השווי, שעל בסיסה נתבקש אישור עסקת גנדן, לבין בעל השליטה, שהינו אחד הנהנים המרכזיים בעסקת גנדן תיירות, ואשר העסקה, למעשה, חילצה אותו ממערכת ערבויות והתחייבויות למימון פעילותה הכושלת של גנדן תיירות. ברי כי הערכת שווי זו, שנועדה לשכנע את בעלי האינטרסים בחברה כי העסקה כדאית מבחינה כלכלית לחברות אי.די.בי, היתה צריכה לציין באופן ברור ובריש גלי כי התקיימו, וככל הנראה אף קיימים, יחסים ואינטרסים עסקיים וכלכליים בין נותן הערכת השווי לבין בעל השליטה באי.די.בי", נכתב בכתב התביעה וצוין כי לא מן הנמנע שלחברות קיימת עילת תביעה נגד משרד רוה"ח יצחק סוארי.

"התקשרות ללא היגיון כלכלי"

צילום: אילן אסייג

רו"ח בן יורם מצרף לתביעה חוות דעת מומחה של הכלכלן יוסי להב ממשרד גינטל להב על עסקת גנדן תיירות ותעופה. בחוות הדעת להב תוקף את הערכת השווי של משרד רוה"ח יצחק סוארי, ומגיע למסקנה: "ההתקשרות בעסקת רכישת גנדן בכלל ובתנאים שבהם בוצעה העסקה בפרט לא היתה בעלת היגיון כלכלי מבחינת חברות אי.די.בי, נכון למועד ההתקשרות בעסקה".

להב מדגיש כי גנדן תעופה ותיירות הפסידה 366 מיליון שקל בשנים 2006-2008. החברה השתייכה לענף התיירות המאופיין באי יציבות מהותית ומושפע משינויים במצב הכלכלי והביטחוני ומעליית מחיר הדלק הסילוני. לדבריו, יתרה מזו, באוגוסט 2009 - כלומר, עוד בטרם אישור העסקה, אישר שר התחבורה לאל על, מתחרתה של ישראייר, החברה העיקרית של גנדן תעופה ותיירות, לטוס לאילת. להב מוסיף כי במועד שבו התקבלה ההחלטה, באוגוסט 2009, לא היתה כל סיבה כלכלית-הגיונית לרכישת חברה זו על ידי גוף כלשהו, ובפרט שלא היתה הצדקה כלכלית כלשהי לרכוש את החברה לפי שווי של 200 מיליון שקל יותר מההון העצמי שלה, כאשר לפני המרת הלוואות הבעלים היה הגירעון בהון העצמי 316 מיליון שקל - הנתון הרלוונטי לבחינת תוצאות החברה.

להב מותח ביקורת קשה על הערכת השווי של משרד רוה"ח יצחק סוארי ומעלה תמיהות בנוגע להנחות שהיו בבסיסה. כך, למשל, התייחסה העבודה של משרד סוארי לנתוני גנדן בשנים 2007-2008 והשמיטה את נתוני 2006 שבה הפסידה גנדן תעופה ותיירות 138 מיליון שקל. להב מציין כי מקובל להתחשב בנתוניה של חברה במשך ארבע עד חמש שנים לפחות. להב סבור שמשרד סוארי ייחס ערך של 200-300 מיליון שקל לשווי המוניטין או הפוטנציאל העסקי של גנדן תעופה ותיירות, ומדגיש כי עיון בדו"חות הכספיים של גנדן היה מלמד כי פוטנציאל הרווח והתזרים של החברה שלילי ביותר.

תחזיות בלתי סבירות

משרד סוארי ייחס מכפיל הון (היחס בין שווי החברה להונה העצמי) גבוה בהרבה מ-1 לגנדן תעופה ותיירות שהוא, להערכת להב, מכפיל הון בלתי-סביר בעליל בתקופה של משבר כלכלי חמור בעולם. להב מזכיר כי אל על נסחרה במכפיל הון ממוצע של 0.8 ב-2008-2009, ולכן תמוה מדוע דווקא לגנדן ניתן מכפיל גבוה ביותר.

ההפסדים החלו עוד לפני הרכישה

ליקוי אחר שמוצא להב בהערכת השווי של סוארי הוא תחזיות עתידיות בלתי-סבירות. משרד סוארי הניח שהכנסותיה של גנדן תעופה ותיירות יצמחו ב-23% בשנים 2009-2013, חרף העובדה שהעולם היה שרוי במשבר הכלכלי הגדול ביותר בעשורים האחרונים. יתרה מזו, סוארי הניח לצורך הערכת השווי ירידה במחיר הדלק הסילוני, על אף שהיה עליו להביא בחשבון תחזיות של חברות תעופה אחרות, אל על למשל, שחזתה עלייה במחיר הדלק הסילוני.

סוארי הניח רווח תפעולי של 6.9 מיליון דולר ב-2013 שנקבעה כשנה המייצגת בהערכת השווי, על אף שב-2006 ועד הרבעון הראשון של 2009 הפסידה גנדן תעופה ותיירות 370 מיליון שקל. "תמוה הדבר כיצד החל מתחזיות שנת 2009 סבר מעריך השווי כי החברה תחל להרוויח באופן עקבי ובשיעורי רווח גבוהים ביותר. על פי סוארי, בטווח של חמש שנים צפויה היתה החברה לשפר את רווחיה התפעוליים במאות אחוזים", קובע להב.

"לצורך חישוב הרווח המייצג הובא בחשבון הרווח בתחזית 2013 (להבדיל למשל מממוצע הרווח בחמש השנים שלגביהן הוצגה אותה תחזית) שהינו חריג וגבוה מהותית לעומת הרווחים בשנות התחזית הקודמות. חשוב לציין שרווח מייצג גבוה משפיע ישירות על ערך השארית של החברה, ולפיכך, באופן ישיר על ערך גובה השווי הכלכלי של החברה וזאת באופן לא פרופורציונלי".

בקבוצת אי.די.בי. סירבו להגיב לדברים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker