הוועדה לבחינת יחסי הון שלטון: "השחיתות - דבר רגיל בעולם העסקים ודרך חיים"

הוועדה לבחינת יחסי הון שלטון הגישה היום את מסקנותיה למבקר המדינה ■ ממליצה על שורה של צעדים להגברת השקיפות ביחסים בין נבחרי הציבור ופקידי המדינה לבין בעלי ההון ■ "בעלי ההון בישראל מעצימים את כוחם הכלכלי באמצעים פוליטיים"

אורה קורן
צבי זרחיה
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
אורה קורן
צבי זרחיה

ועדת המומחים שבחנה את יחסי ההון והשלטון בישראל הגישה היום את מסקנותיה למבקר המדינה היוצא, מיכה לינדנשטראוס. הוועדה ממליצה על שורה של צעדים להגברת השקיפות ביחסים בין נבחרי הציבור ופקידי המדינה לבין בעלי ההון שענייניהם נדונים במסדרונות השלטון ושליחיהם.

מסקנות הוועדה יועברו לעיונו של מבקר המדינה הנכנס, יוסי שפירא. המבקר מופקד על יישום כללי האתיקה על השרים, ועל כן יכול לאמץ את החלטות הוועדה בעניינם. עם זאת, לגבי חברי כנסת ופקידים יידרשו החלטות של הכנסת, וספק אם חברי הכנסת יהיו מוכנים לקבלן.

"בעלי ההון בישראל משמרים את כוחם הכלכלי ומעצימים אותו באמצעים פוליטיים ושלטוניים", קובעת הוועדה, שבראשה עמד פרופ' רמי פרידמן. "התופעה ניתנת לכינוי קפיטליזם של מקורבים או אוליגרכיה ישראלית".

בנימין נתניהו ועידן עופרצילום: עופר ועקנין

הוועדה המליצה כי עד שהמלצותיה יובאו לחקיקה, על המבקר לנקוט פעולות מידיות, ובהן הבהרה כי חל איסור לדון בעניינים שלטוניים הנוגעים לעניינו של בעל הון במפגשים חברתיים. המבקר יקבע נוהל שלפיו כל פגישה בין נבחר ציבור לבעל הון שעוסקת בענייניו של בעל ההון תתועד באופן מלא.

פרוטוקול הפגישה יועבר למזכיר הממשלה ולמבקר המדינה או נציגו תהיה סמכות לבדוק את הפרוטוקולים. בנוסף, הוועדה ממליצה כי מבקר המדינה יהדק את הפיקוח על הרגולטורים שאמורים לטפל בבעיות של ריכוזיות, קרטלים ומניעת תחרות. הרגולטור הרלוונטי הוא רשות ההגבלים העסקיים ואם יאומצו המלצות ועדת הרכוזיות - גם הממונה על הריכוזיות.

בוועדה, שהוקמה בתחילת 2010, חברים פרופ' רמי פרידמן, שכיהן כיו"ר הוועדה, פרופ' עמנואל גרוס, עו"ד אלדד יניב, ח"כ לשעבר מלי פולישוק בלוך, ח"כ לשעבר עו"ד אתי ליבני, אלוף במיל' עמוס לפידות, רו"ח דן מנדל, ד"ר דורון נבות, ניצב בדימוס עו"ד יוסף סטבון, ח"כ לשעבר פרופ' פרנסס רדאי ורו"ח מנחם רהב.

מגבירים את השקיפות

"משבר אמון בדמוקרטיה"

"המונח הון ושלטון הוא אמנם ישראלי ומשותף למספר גדול של מדינות דמוקרטיות מתקדמות, אבל בישראל הוא נהפך לתופעה שמסכנת את המשך קיומה של הדמוקרטיה הישראלית", קובעת הוועדה בדו"ח.

"מערכת היחסים בין ההון לשלטון עומדת בסתירה לריבונות הציבור כי הריבון בפועל נהפך להיות בעל ההון. מצב זה חותר תחת ערכי השוויון וההגינות, ומסוכן מבחינה כלכלית וחברתית ופוגע בהקצאת המשאבים לטובת הציבור כולו: פנסיה, תקשורת ואנרגיה. נוכח השפעתם השלטונית של בעלי ההון גם המדינות הציבורית בתחומי החינוך, הבריאות והביטחון נפגעת", נכתב בדו"ח.

יצחק תשובה ויובל שטייניץצילום: מוטי קמחי

הוועדה קבעה כי "בישראל נוצרה שכבה באוכלוסייה של בעלי הון גדול, שלהם השפעה רבה על השלטון". לדעת הוועדה, "תופעה זו של בעלי הון השולטים בשלטון מעמיקה את הפערים הכלכלים בחברה הישראלית. אם לא יתקבלו החלטות חשובות ומשמעותיות למיגור התופעה היא עלולה להוביל למשבר אמון בדמוקרטיה עצמה. אין מדובר בהתרעה מפני העלול לבוא, כי התופעה פוגעת כבר כעת בעקרונות הצדק החלוקתי והדמוקרטיה, ערכי היסוד והשוויון וכבוד האדם. הפגיעה באה לידי ביטוי בצמיחה וביעיליות המשק. אם לא תינקט פעולה מיידית, עלולה לחול פגיעה נוספת שתגרום לדמוקרטיה הישראלית להיקלע למצב בלתי הפיך. בתמצית, הון־שלטון הוא מטבע לשון המתאר את מכלול פעולות השלטוניות ומאמציהם של בעלי ההון לשמר את כוחם הכלכלי ולהעצימו באמצעות אמצעים פוליטיים שלטונים והחלת ביורוקרטיה".

שקיפות, אתיקה ותיעוד פגישות

אלה עיקרי ההמלצות: ייאסר על נבחרי ציבור לדון באקראי עם טייקונים בעניינים שלטוניים "יש להימנע ממפגשים בארבע עיניים בין בכירי שלטון ובין אנשי ההון", במיוחד במקומות שאינם רשמיים, נכתב בדו"ח. מבקר המדינה יבהיר באופן מיידי לנבחרי הציבור שחל איסור עליהם לדון בעניינם שלטוניים במפגשים אקראיים וחברתיים עם בעלי הון. כל פגישה בין נבחרי ציבור לבעל הון תתועד באופן מלא. פרוטוקול הפגישה יועבר למזכיר הממשלה ולמבקר המדינה, שיוסמך לבחון את תוכן הפגישה בתוך זמן קצר לאחריה. מבקר המדינה יפרסם דו"ח מיוחד על הפרת כלל זה.

תקופת צינון: ייאסר על נושא משרה לייצג גוף כלשהו כלפי עמיתיו לשעבר לעבודה. חובת הצינון תורחב לבעלי תפקידים נוספים בדרג ראשי אגפים. הליכי הצינון יזכו לשקיפות ולפומביות ציבורית. כמו כן, תהיה חובת גילוי לגבי רגולטורים, כך שכל רשות שלטונית תפרסם באינטרנט פרטים על כלל עובדי הציבור שפרשו, ואלה נמצאים בתקופת צינון. "ההחרפה נועדה למנוע מבעלי הון להבטיח תעסוקה לנושא המשרה שמטפל בעניניהם לאחר פרישתו מהשירות הציבורי, ובכך להשפיע עליו באופן בלתי ראוי, במעין שוחד סמוי לקבל החלטות לטובתם", נכתב בדו"ח הוועדה.

אלדד יניבצילום: דודו בכר

הצהרות ההון: עובדי המדינה הבכירים ובהם כל ראשי האגפים, בעיקר במשרדי האוצר והתמ"ת, יחויבו בהגשת הצהרת הון שבהן יטפל הממונה על הצהרות הרכוש בנציבות שירות המדינה. הצהרות ההון של ח"כים, שרים ובכירים ברשויות המקומות יטופלו על ידי מבקר המדינה. כיום מופקדות הצהרות ההון של הח"כים בכספת אצל יו"ר הכנסת והצהרות ההון של השרים מטופלות על ידי מבקר המדינה.

לוביסטים: יו"ר הכנסת יקים גוף פיקוח מיוחד שיטיל עונשים על מי שיפר את הכללים בנוגע ללוביסטים. יו"ר הכנסת יקבע כלל בתקנון הכנסת שכל מפגש בין ח"כ ללוביסט יתקיים רק במשכן הכנסת ובלשכתו של הח"כ. אבל, באופן חריג ויוצא מהכלל תוך חובת דיווח בכתב יותר לקיים מפגש מחוץ למשכן. כל פגישה כזו תתועד ותיעודה יועבר ליו"ר הכנסת ויפורסם לעיון הציבור באתר הכנסת.

עוד מוצע שבתקנון הכנסת יקבע כלל נוסף שיחייב ח"כ לפרסם באתר הכנסת של כל מידע כתוב שהעביר לידיו לוביסטים ושימש לגיבוש החקיקה בפרט ושל הצעות חוק שהועברו לח"כ על ידי לוביסטים. הח"כ יציין את זהותם המלא של הגורמים ויבהיר את הקשר שלהם לחקיקה. יו"ר הכנסת יאסור בכלל מיוחד על לוביסטים להשתתף בכלל דיוני ועדות הכנסת, בייחוד בעת ההצבעה וגם בעת הדיון המקדים להצבעה.

רמי פרידמןצילום: ניר קידר

כללי התרומות: מבקר יקבע חובת שקיפות מלאה לכלל התרומות לגורמים ציבוריים ולאישי ציבור פוליטיים במסגרת הליכי בחירות ולא במסגרת הליכי בחירות לרבות מימון עקיף של כלי תקשורת, מכוני מחקר ואגודות ידידים.

שקיפות בשלטון המקומי: הוועדה טיפלה גם בנושא השלטון המקומי בעקבות שורת פרשיות שחיתויות ברשויות המקומיות ולאחר חשיפת פרשת הולילנד. הוועדה ממליצה בין היתר כי יפורסמו הפרוטוקולים של ישיבותיהן של ועדות התכנון והבנייה, שגם יתועדו, כדי שהציבור יוכל לראות כיצד מתקבלות ההחלטות בישיבות אלה. כמו כן, הפגישות של אילי הון עם חברי ועדת התכנון והבנייה יתועדו וייחשפו. בנוסף, ראש הממשלה, שרי הממשלה, חברי הכנסת, יו"ר הכנסת, יו"רים של ועדות הכנסת, ראשי רשויות מקומיות ומנכ"לים של משרדי ממשלה יפרסמו באתר האינטרנט הרלוונטי את סדר יומם בענייני משרדיהם, את זה המתוכנן מראש ואת זה שהתבצע בפועל באופן שוטף ובזמן אמת.

תוגבר חסינותם של חושפי שחיתויות: הוועדה המליצה לספק הגנה משפטית לחושפי שחיתויות ולעודד תהליכים של חשיפת שחיתויות.

מלי פולישוק בלוךצילום: דניאל בר און

"השחיתות - דרך חיים"

חבר הוועדה יניב אמר כי "אי טיפול מיידי בקשר שבין אנשי הון טייקונים ובעלי עניין אחרים עם גורמים שלטונים ופוליטיקאים יגרמו לקריסתה של הדמוקרטיה הישראלית. זה לא מקרה שאזרחים ישראלים רבים מרגישים שצריך לחלק מחדש את הכוח, העושר והשלטון כי אזרחים רבים מרגישים ששכבה דקה בלבד שולטת במדינת ישראל נהנית ממשאביה מההון שלה ומהכוח שלה".

יו"ר הוועדה פרידמן אמר כי "לצערי הרב הרוח השורה במדינת ישראל היא רוח שרואה את השחיתות כדבר רגיל הקורה בעולם העסקים ושזו דרך חיים. אם לא נעשה מאמץ לסגור את כל הקצוות ויהיה קשה מאוד לקבל דברים בדרך לא ראויה, אז הדרך הלא ראויה תתחזק".

פרידמן הוסיף כי "יש קשרי הון־שלטון שהם ראויים ולטובת המשק. אבל יש קשרים שצריך בהחלט לטפל בהם בייחוד מצד השלטון. מבקר המדינה יכול לטפל בקשרי ההון־שלטון באמצעות הנחיות לנציגי השלטון".

לדבריו, "הדו"ח דוגל בהנהגת שקיפות, בקרה הרבה יותר חזקה ומניעת ניגודי עניינים. צריך להבטיח שהציבור יהיה משוכנע שההתייחסות לכל פונה ופונה תהיה אחידה. צריך לדאוג שתהיה תחושה שחלה תפנית והשלטון מנהל את הדרך כשהוא חשוף לציבור, עוסק בשקיפות בנראות ובנגישות, לא בחדרי חדרים ולא באירועים חברתיים ולא מתחת לשולחן, אלא בצורה מאוד מבוקרת".

חברת הוועדה פולישוק בלוך אמרה: "אני רואה קשר בין קשרי הון שלטון בלתי תקינים ומשוא פנים בקבלת החלטות, לבין כשלים מבניים ומקומיים במשק הישראלי. כשלים אלה גורמים לא רק ליוקר המחיה, שהוא הגורם המרכזי למחאה החברתית, אלא גם לפגיעה משמעותית בתחרות החופשית במשק ולהתכווצותו. תופעת הריכוזיות היא אחת התוצאות הבולטות של קשרים אלה".

לדבריה, "הקשרים האישיים של בעלי הון עם אנשי השלטון יוצרים כשל שוק שבו יש עדיפות ברורה למקושרים על פני בעלי עסקים קטנים ובינוניים. במדינה מתקדמת ובמשק חופשי אמיתי העסקים הקטנים והבינוניים הם שמובילים את המשק, הם מחוללי הצמיחה וצמצום הפערים. בישראל של היום אין להם סיכוי ומי שמוביל את הכלכלה אלה הם בעלי ההון הגדולים שבשל קשריהם נעשים עוד יותר גדולים".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker