המפקח על הבנקים מקשיח התנאים לקבלת היתר שליטה בבנקים

בנק ישראל אוסר מעתה רכישת שליטה בבנק באמצעות מבנה פירמידלי ■ על מנת לרכוש את השליטה בבנק הפועלים או לאומי, יש להחזיק החזקה מהותית של 30% ממניות הבנק

סיון איזסקו
שתפו בפייסבוק

המפקח על הבנקים, דודו זקן, פירסם היום מסמך עקרונות להערות הציבור ביחס לאופן קבלת היתר שליטה בבנקים. מהמסך עולה כי בנק  ישראל מקשיח באופן משמעותי את התנאים לקבלת היתר שליטה בבנקים ומנגד מגדיר כיצד יש לבצע ביזור של גרעין שליטה בבנקים.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

דודו זקןצילום: דניאל בר און

בנק ישראל אוסר מעתה רכישת שליטה בבנק באמצעות מבנה פירמידלי. נקודה מהותית לא פחות היא דרישה מחמירה לפיה על מנת לרכוש מעתה את השליטה בבנק הפועלים או לאומי, יש להחזיק החזקה מהותית של 30% ממניות הבנק. כיום, למשל שרי אריסון מחזיקה בשליטה בבנק הפועלים באמצעות החזקה של כ-22.5% בבנק. על מנת לרכוש את השליטה בבנק בינוני (מזרחי טפחות והבינלאומי) יהיה צורך להחזיק 40% מגרעין השליטה ועל מנת לרכוש השליטה בבנק קטן, יהיה צורך להחזיק 50% ממניות הבנק.

בעלי שליטה קיימים בבנקים לא יידרשו להגדיל החזקות והדרישות החדשות ייכנסו לתוקף רק בעת שינוי בגרעין שליטה בבנק.

במקביל להחמרת הדרישות לקבלת היתר שליטה בבנק, הגדיר המפקח על הבנקים את האופן בו בעל השליטה בבנק יוכל לבזר השליטה, כלומר למכור החזקותיו לציבור. "ההנחה היא שמכירה מבוזרת מתבצעת על פני זמן ולא ביום אחד. בפרק הזמן הזה של המכירה צריך להבטיח שבעל השליטה לא ממשיך לשלוט בפועל בבנק. לכן בתקופת המעבר אסור יהיה לחלק דיבידנדים. החשש הוא שבעל השליטה יש לו עדיין אינטרס הוני לא מבוטל והוא זה שנהנה מהדיבידנד. כמו כן, הדירקטורים בעלי זיקה לבעל השליטה יצטרכו להתפטר ובמקומם ימונו דירקטורים בהליךל שנקבע לבנק ללא גרעין שליטה".

המפקחים על הבנקים והביטוח מאחדים דרישות

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, פירסמו היום מסמך עקרונות משותף המגדיר תנאים למתן היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בגופים פיננסיים. המסמך נועד ליצור אחידות בין המפקחים ולמנוע מצב שבו אדם שלא נמצא מתאים לקבלת שליטה בבנק יקבל שליטה בחברת ביטוח נוכח השוני בין דרישות המפקחים שהיה קיים עד כה.

במקביל, פירסם היום המפקח על הבנקים הנחיות לבעל שליטה בבנק המבקש למכור את השליטה לציבור. המפקח עידכן כי "בעלי שליטה בבנק שקיבלו היתר שליטה מהנגיד, יכולים למכור את גרעין השליטה באחת משתי דרכים: א. למכור את גרעין השליטה לקבוצת שליטה אחרת, אשר קיבלה מראש מהנגיד היתר לשלוט בבנק; ב. למכור את גרעין השליטה באופן מבוזר, כך שאף אחד מהרוכשים לא יחזיק לאחר הרכישה יותר מ-5% מאמצעי השליטה באותו בנק.

בנק ישראל פירסם היום טיוטת עקרונות לביזור גרעין שליטה, אשר יחולו על בעלי שליטה שבחרו למכור את גרעין השליטה באופן מבוזר. מטרת העקרונות הנה להבטיח כי בעלי השליטה לשעבר לא ימשיכו לשלוט בבנק בפועל, למרות ביטול היתר השליטה, לאור העובדה שבתקופת המעבר הם עדיין יכולים להחזיק שיעור משמעותי של אמצעי שליטה בבנק. העקרונות קובעים את גבולות שיתוף הפעולה בין בעלי השליטה לשעבר בתקופת המעבר בה יבוזר גרעין השליטה, את הקשר בין בעלי השליטה לדירקטורים, מגבלות בחלוקת דיבידנד בתקופת המעבר, ועוד.

על פי עקרונות המסמך שפורסם היום, הקריטריונים המרכזיים על פי הם תיבחן בקשת שליטה בתאגיד פיננסי הם; יושר וישרה אישיים ועסקיים; חוסן פיננסי; אסטרטגיית השקעה מתוכננת; ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים והפוטנציאל לניגודי עניינים בגוף המפוקח.

כך ייקבע שיעור החזקה מזערי הנדרש לשם שליטה בגוף מפוקח, כפועל יוצא של גודל הגוף המפוקח. לעניין זה, המפקחים ייבחנו את שיעור ההחזקה בשרשור מלא, באופן שיקשה על בעלי הון להתמנף דרך שרשרת של חברות על מנת להשיג שליטה בתאגיד פיננסי. המפקחים יציבו דרישה להון עצמי של מבקש היתר השליטה, כפועל יוצא של היקף השקעתו בגוף המפוקח וכן יטילו מגבלות על אופן מימון רכישת השליטה.

סעיף מהותי נוסף במסמך העקרונות הוא הגבלת החזקות אחרות ופעילויות נוספות של השולט בגוף הפיננסי, לשם מניעת ניגודי עניינים. כמו כן, יידרשו מבקשי השליטה להתחייב להזרים הון לגוף הפיננסי, בתנאים ובהיקף שייקבע המפקח הרלוונטי.

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרופ' עודד שריג, ציין כי "העקרונות המשותפים משקפים את החשיבות שאנו מייחסים לזהות השולטים בגופים המנהלים כסף עבור אחרים. העקרונות גובשו לאחר בחינה משותפת של המצב הקיים ותוך הצבת מטרות ראויות לעתיד".

המפקח על הבנקים, דוד זקן, הוסיף כי "גיבוש מסמך העקרונות המשותף בוצע כחלק מהליכי התיאום ושיתוף הפעולה המתמשכים בין הפיקוח על הבנקים ואגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כמו כן ציין זקן כי "במערכת הבנקאות קיים גם מבנה של בעלות מבוזרת ללא גרעין שליטה, שהתשתית להתנהלותו התקינה חוזקה לאחרונה באמצעות תיקונים לחוקי הבנקאות".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker