סיון איזסקו

ועדת הריכוזיות שמה סוף לכהונה הכפולה של דירקטורים בגופים שהם צרכני אשראי משמעותיים במקביל לכהונתם כדירקטורים בגופים שהם ספקי אשראי משמעותיים - כך קבעה הוועדה להגברת התחרותיות במשק בדו"ח ההמלצות הסופי שפירסמה היום.

על פי המלצות הוועדה, איסור זה ייכנס לתוקף תוך שנתיים ממועד החלת החוק. החששות הכבדים לניגודי עניינים בקרב דירקטורים המכהנים במקביל בגוף שהוא ספק אשראי ובגוף שהוא צרכן אשראי נחשפו לראשונה בתחקיר TheMarker ששפך אור על כהונתם של 17 דירקטורים בבנקים ובגופים מוסדיים שמועסקים במקביל בחברות שונות מקבוצת אי.די.בי.

התחקיר העלה כי מרבית הדירקטורים מונו לכהונה בקבוצת אי.די.בי רק לאחר שמונו לכהונה בגוף הפיננסי. מאז פורסם התחקיר, המפקח על הבנקים התנה את המשך כהונתה של אירית איזקסון כיו"ר דירקטוריון ישראכרט במקביל לכהונתה כדירקטור בבנק הפועלים בכך שתתפטר מכהונתה באידיבי פיתוח. בעקבות התניה זו התפטרה בתחילת ינואר מכהונתה בחברת אי.די.בי.

גם לווים גם מלווים

העסקתם של דירקטורים בגופים פיננסיים על ידי צרכני האשראי הגדולים במשק הפך לתופעה רחבה, שאומנם בלטה בהיקפה בקבוצת אי.די.בי, אולם באה לידי ביטוי בחברות רבות נוספות במשק, והמלצות הוועדה צפויות לשים סוף לתופעה בעייתית זו.

האיסור על כהונה במקביל יחול על כל הבנקים הגדולים וחברות הביטוח. על פי המלצות הביניים שהציגה הוועדה בחודש ספטמבר 2011, כתוצאה מיישום ההמלצות ייאלצו 43 דירקטורים להתפטר מכהונתם בגוף הריאלי המשמעותי או מהגוף הפיננסי המשמעותי.

כמו כן, המליצה הוועדה כי הרגולטורים ינסחו כללים מחמירים יותר שיגבילו כהונתו של יו"ר גוף פיננסי משמעותי בגוף ריאלי - גם אם לא מדובר בגוף ריאלי משמעותי. גופים פיננסיים שבעל השליטה ייאלץ למכור את השליטה בהם לאור החזקתם במקביל בגוף ריאלי משמעותי - יקבלו ארכה של שנתיים נוספות, על מנת למנוע חילופי סרק בדירקטוריון של חברה שבין כה וכה עומדת להימכר (נוכח הדרישות החדשות שקבעה הוועדה) ועל כן באופן טבעי הדירקטורים צפויים להתחלף עם ביצוע המכירה.

הוועדה הסבירה בדו"ח הביניים כי גופים פיננסיים אמונים על הקצאת המשאבים במשק, כמו הון ואשראי, והחשש הוא כי שליטה של גורם אחד - בין אם על ידי בעל המניות או על ידי דירקטורים - הנמצא בניגודי עניינים, עלולה ליצור מצב שבו המשאבים במשק יוקצו לאלה שקרובים לצלחת, כלומר לתאגידים שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי או לתאגידים שבהם לדירקטורים יש עניין אישי. קיים גם חשש כי בעלי שליטה ודירקטורים ינצלו מידע הקיים במערכת הבנקאות לצורך יתרון עסקי בעסקיהם האחרים, וכן קיים חשש כי אלה יטרפדו אשראי לחברות שמתחרות בעסקים בהם יש לדירקטורים עניין אישי.

לפי דו"ח המלצות הביניים, גופים שבלטו לטובה בשיעור נמוך של דירקטורים בעלי פוטנציאל לניגודי עניים הם בנק לאומי, מגדל ופסגות - בהם שיעור הדירקטורים בעלי פוטנציאל לניגודי עניינים לא עלה על 15%. מנגד, בבנק הבינלאומי, הפניקס וכלל ביטוח פוטנציאל ניגודי העניינים שנמצא הוא הגבוה מכולם - כאשר למעלה ממחצית הדירקטורים מכהנים במקביל בגוף ריאלי משמעותי.

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום