ריט 1 תגייס חוב של 32 מיליון שקל בהנפקה פרטית

מדובר בהרחבה של סדרת איגרות החוב, הנסחרת כעת בתשואה של 3% למח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של 5.6 שנים

ערן אזרן
ערן אזרן

קרן ריט 1 מצטרפת לאופנת ההנפקות הפרטיות: דירקטוריון חברת ההשקעות בנדל"ן אישר אתמול (ה') הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח מסדרה ג' בהיקף של 30 מיליון שקל (ערך נקוב). החברה ציינה בדיווח לבורסה כי תנאי החוב שיונפק יהיו זהים לאיגרות החוב הנסחרות כעת במסחר - תשואה של 3% למח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של 5.6 שנים. סך התמורה הכוללת מההנפקה תהיה 32.4 מיליון שקל.

איגרות החוב שהנפיקה ריט 1 יהיו "חסומות" למכירה בשוק על ידי הרוכשים למשך של חצי שנה. "החסימה" נועדה לשמור על ערכן של האיגרות הנסחרות בשוק ולמנוע מניפולציות וספסור באיגרות החוב על ידי הרוכשים. המכירה בתום תקופת החסימה כפופה להגבלים הקבועים בחוק (סעיף 15 ג' לחוק ניירות ערך), ועשויה להתבצע במנות קצובות על פני מספר חודשים.

בחודש נובמבר 2011 קיימה ריט 1 שתי הנפקות פרטיות, בהן הונפקו מניות ואופציות בהיקף של 18 מיליון שקל והנפקה ציבורית נוספת, שבה הונפקו מניות ואופציות בהיקף של 34 מיליון שקל. התמורה הכוללת בגין ההנפקות  הסתכמה ל-52 מיליון שקל. כעת, בעלי העניין העיקריים המחזיקים במניות ריט 1 הינם קבוצת הפניקס (11.1%), דש-איפקס (11.2%), בית ההשקעות פסגות (6.61%) , קרן המנוף KCPS  (כ-6.6%)  וקבוצת מנורה (8.11%).

בתקופה האחרונה חברות רבות בוחרות לצאת בהנפקות פרטיות במקומן של הנפקות ציבוריות, וזאת על רקע התנודתיות בשווקים והחשש שמא לא יהיו ביקושים מספיקים להנפקה. חברות אחרות בוחרות לצאת להנפקות מאחר שתשואות איגרות החוב שלהן עלו בחדות בחודשים האחרונים, כך שאינן יכולות לעמוד בהוצאות מימון הנגזרות מכך.

כך למשל, לפני כשבועיים גייסו בי קומיוניקיישנס ורבוע כחול נדל"ן 250 מיליון שקל בהנפקות פרטיות. קודם לכן גייסה חברת הנדל"ן אמות 171 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, חברת הנדל"ן המניב מליסרון שביצעה הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה ד' למשקיעים מסווגים בהיקף של כ-80 מיליון שקל ערך נקוב, וכן חברת הנדל"ן שיכון ובינוי שגייסה 161 מיליון שקל.

לא מעט מהחברות שיוצאות לגיוסים הפרטיים הן חברות נדל"ן, וזאת על רקע מצוקת האשראי ממנה סובל הענף בחודשים האחרונים. המצוקה החלה לאחר שהבנקים סגרו את המימון לחברות הנדל"ן, וזאת מאחר שנדרשו להעלות את ההון העצמי שברשותם (הלימות ההון) לאור דרישות בנק ישראל ליישום תקנות באזל 3.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ