שלמה מעוז קיבל מיליון שקל בשנה מאקסלנס - ויושב ב-15 דירקטוריונים

יחד עם תפקידו כיו"ר הדירקטוריון של הכשרת הישוב, עשוי שכרו השנתי להגיע למאות אלפי שקלים

אורן מג'ר
נועם בר
אורן מג'ר
נועם בר

תגובות