בלעדי |

האוצר: מבוגרים יקבלו הבטחת תשואה לפנסיה, צעירים - לא

לפי התוכנית, הנמצאת בשלבי גיבוש, אג"ח ממשלתיות נושאות תשואה מובטחת יממנו כשני שלישים מתיק הפנסיה של חוסכים מבוגרים ופנסיונרים, בעוד שחוסכים צעירים יפסיקו לקבל אותן

מירב ארלוזורוב
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מירב ארלוזורוב

>> משרד האוצר יוזם תוכנית מהפכנית להבטחת תשואות החיסכון הפנסיוני של החוסכים המבוגרים. על פי התוכנית, האוצר יפסיק להנפיק אג"ח ממשלתיות נושאות תשואה מובטחת (אג"ח מיועדות) לחוסכים צעירים בקרנות הפנסיה. במקום זאת, ינפיק האוצר אג"ח כאלה לכל החוסכים לפנסיה, גם בביטוחי חיים ובקופות הגמל - אבל רק עבור חוסכים מבוגרים. כך ייהנו חוסכים מבוגרים לפנסיה, ובעיקר פנסיונרים החיים כבר מכספי הפנסיה, מהגנה מפני תנודות המחירים של שוק ההון.

התוכנית נהנית מהסכמה מלאה של כל אגפי משרד האוצר, והיא מקודמת על ידי הפיקוח על הביטוח, בראשות עודד שריג, בשיתוף פעולה עם אגף החשב הכללי ואגף התקציבים. פרטי התוכנית עדיין לא מגובשים, אך כבר ישנה הסכמה על עקרונותיה, מה שמבטיח כי מבחינת האוצר ניתן לממש את התוכנית בהקדם. ההערכה היא כי נציגי הציבור בנוגע לפנסיה, בעיקר ההסתדרות הכללית, לא יתנגדו לשינוי כזה המבטיח את כספי הפנסיה של חוסכים מבוגרים, וככל הנראה לא פוגע מהותית בחוסכים צעירים.

כיום מנפיקה המדינה אג"ח מבטיחות תשואה רק לקרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות. קרנות הפנסיה הוותיקות נהנות מהנפקה של אג"ח נושאות תשואה ריאלית של כ-5.6%, וקרנות הפנסיה החדשות נהנות מהנפקה של אג"ח נושאות תשואה ריאלית של כ-4.8%. בשני המקרים, האג"ח מונפקות כנגד 30% מהנכסים של הקרנות - משמע, המדינה מבטיחה תשואה לכשליש מנכסי קרנות הפנסיה החדשות והוותיקות. מאחר שמדובר בתשואה מובטחת (נטולת סיכון), וכן תשואה ריאלית גבוהה יחסית, הנפקת האג"ח המיועדות נחשבת להטבה משמעותית ביותר שהמדינה מציעה לחוסכים בקרנות הפנסיה.

בנוסף ישנן תוכניות ישנות של חברות הביטוח, הנהנות מאג"ח מיועדות בהיקף של כמעט כל תיק ההשקעות. בסך הכל מנפיקה המדינה כ-7 מיליארד שקל בשנה של אג"ח מיועדות. סך המלאי של אג"ח מיועדות הוא 135 מיליארד שקל.

עבור צעירים זו לא הטבה

ההנפקה כיום נעשית כנגד כל נכסי קרנות הפנסיה - מכל גיל שהוא. גם חוסך צעיר בשנות ה-20 וה-30 לחייו מקבל מהמדינה הבטחת תשואה על שליש מהיקף החיסכון שלו עד ליום הפרישה שלו. בדיקה של הפיקוח על הביטוח, עם זאת, העלתה כי התשואות שהניב שוק ההון ב-10 השנים האחרונות היו גבוהות יותר, בשל התשואות הגבוהות שמניבה ההשקעה במניות ובאג"ח חברות, כך שבפועל עבור חוסכים צעירים הבטחת התשואה של המדינה אינה הטבה. חוסכים צעירים יכולים להמר על תשואות השוק ארוכות הטווח, משום שהתשואות הללו גבוהות יותר והסיכון שכרוך בהן אינו מזיק לצעירים - יש להם מספיק זמן להתאושש מכל מפולת אפשרית בשוק הון.

לעומת זאת, לחוסכים מבוגרים אין את הזמן הזה, ולכן אצלם חשוב מאוד להקטין סיכונים כדי שלא להיקלע ערב הפרישה לפנסיה למצב של מפולת שמחסלת חלק גדול מהחיסכון שנצבר לאורך עשרות שנים. בדיוק מהסיבה הזאת מקדם האוצר את המודל הצ'יליאני - התאמת הרכב תיק ההשקעות בפנסיה לגיל החוסך.

עודד שריגצילום: עופר וקנין

התוכנית החדשה היא, לפיכך, פיתוח של המודל הצ'יליאני - במקום לחייב את הגופים המוסדיים, המנהלים את החיסכון הפנסיוני, לשנות את הרכב ההשקעות בתיק של חוסכים לקראת פרישה - המדינה תבצע את שינוי ההרכב באמצעות הנפקת אג"ח מיועדות בהיקף גדול יחסית ישירות לחוסכים אלה. כך החוסכים הללו יקטינו מאוד את החשיפה שלהם לסיכונים של שוק ההון וייהנו מתשואה מובטחת ומסובסדת של המדינה.

כזכור, בעקבות המשבר הפיננסי של 2008 נאלצה המדינה לפרוש רשת ביטחון כדי להבטיח את החיסכון הפנסיוני של חוסכים מבוגרים. בסופו של דבר שוק ההון התאושש, ולא היה צורך להפעיל את הרשת. התוכנית החדשה של האוצר תהווה מענה גם לכך - מדובר בסוג של רשת ביטחון קבועה שהמדינה תפרוש לכל החוסכים המבוגרים.

על פי התוכנית, השינוי בהנפקת האג"ח המיועדות של הממשלה ייערך רק לגבי מוצרי הפנסיה החדשים המחויבים בתשלום קצבה בלבד לחוסכים שלהם, וייעשה רק לגבי הפקדות חדשות. משמע, מי שהספיק לצבור עשר שנות חיסכון בקרן פנסיה חדשה, ימשיך לקבל הקצבה של 30% אג"ח מיועדות כנגד החיסכון שצבר עד כה. עם זאת, ההפקדות החדשות שלו כבר לא יקבלו יותר אג"ח מיועדות כלל, וזאת עד הגיעו לגיל מבוגר. כמו כן, השינוי לא יכלול את קרנות הפנסיה הוותיקות, וכנראה גם לא את התוכניות מבטיחות התשואה הוותיקות של חברות הביטוח - שחדלו להימכר לציבור הרחב לפני 20 שנה.

גם בביטוחי חיים ובקופות גמל

האוצר אינו מתכוון להגדיל את היקף הנפקת האג"ח המיועדות. כבר כיום נחשב ההיקף המונפק לגדול מדי, וכבר היו שנים של גירעון אפסי שבהן המדינה נאלצה להמשיך ולהנפיק את האג"ח המיועדות על אף שלא היה לה מה לעשות עם הכסף המגויס. הכוונה היא רק לשנות את ייעוד ההנפקה - במקום שכל החוסכים בקרנות הפנסיה יקבלו אג"ח מיועדות כנגד 30% מהחיסכון שלהם, יקבלו את האג"ח המיועדות רק חוסכים מבוגרים, אבל בכל כלי החיסכון הפנסיוניים (כולל ביטוחי חיים וקופות גמל). זאת במסגרת המעבר של כל אפיקי החיסכון הפנסיוני לקצבה בלבד.

סך היקף הנפקת האג"ח המיועדות אינו משתנה, כאמור, אלא רק מתחלק אחרת, ולכן ההערכה היא ששיעור האג"ח המיועדות שיקבלו חוסכים מבוגרים יהיה גבוה בהרבה מהנוכחי. במקום 30% אג"ח מיועדות, ייהנו החוסכים המבוגרים משיעורים אפילו כפולים מכך. משמע, עיקר החיסכון הפנסיוני של המבוגרים (אם כי לא כולו) יובטח על ידי המדינה.

מאחר שמדובר בהטבה שמעבירה המדינה לחוסכים לפנסיה, תוגבל ההטבה בסכום החיסכון כך שחוסכים עשירים לא ייהנו מההטבה הממשלתית בסכומים מופרזים. ככל הנראה, ההגבלה הקיימת כיום שלפיה אפשר להשקיע בקרנות פנסיה שכר שגובהו עד פעמיים השכר הממוצע במשק תישמר, תוך התאמתה למושגי גודל החיסכון הנצבר.

התוכנית נמצאת עדיין בתחילת העבודה, ולכן ישנם פרטים רבים שעדיין לא סוכמו, כמו מה ייעשה בתקופת המעבר לגבי מי שכבר קיבל הקצבה של אג"ח מיועדות ומעתה יפסיקו להנפיק לו אותן. כמו כן, לא סוכם מה ייעשה לגבי דמי הניהול של מנהלי הפנסיה - האם המדינה תתבע מהם שלא לגבות דמי ניהול עבור החלק בתיק שייהפך לאג"ח מיועדות? (בגילאים המבוגרים זה עשוי להגיע ל-60% מהתיק).

תביעה כזו היא מתבקשת, אך היא גם חושפת את המדינה למניפולציות של חברות הביטוח. חברות הביטוח תדרושנה להמשיך לגבות תשלום עבור הרכיב הביטוחי - בעיקר הבטחת תוחלת החיים - דבר שיחייב אותן לקבוע את עלות הבטחת תוחלת החיים. מאחר שרק חברות הביטוח מבטיחות את תוחלת החיים, הן עלולות לנצל את מעמדן הקרטליסטי לכאורה כדי לקבוע עלות גבוהה לכך.

יש לציין כי התוכנית לשינוי הפרישה של האג"ח המיועדות אינה קשורה לתוכנית נוספת המקודמת על ידי המפקח על הביטוח, של שינוי הפרישה של הטבות המס לפנסיה. התוכנית הזו, להבדיל, שנויה מאוד במחלוקת בתוך האוצר, ולכן בשלב זה היא אינה מתקדמת.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker