"תספורת במצב של קשיים כספיים אפילו רצויה על פי ההלכה"

מכון כת"ר לחקר הכלכלה עפ"י ההלכה: "תספורת" מושתתת על שלושה יסודות - איסור ריבית, העדר מחויבות אישית מצד הלווה וידיעת המלווה שהוא מלווה לחברה בע"מ

TheMarker Online
TheMarker Online

"אין כל בעיה הלכתית בביצוע תספורת באג"חים של חברה בע"מ שנקלעה לקשיים כספיים, ובלבד שלא היתה כוונת פגיעה מכוונת מצידם של מנהלי החברה בכספם של המשקיעים. ביצוע תספורת במצב של קשיים כספיים אפילו רצוי על פי ההלכה, באשר יש בו בכדי להקל על אפשרות קבלת הריבית במקרה של רווחים" - כך קובע נייר עמדה שהכין מכון כת"ר לחקר הכלכלה על פי ההלכה בנושא "תספורת" אג"חים ממבט הלכתי יהודי.

צילום: בידרמן

במכון כת"ר אומרים כי "חובתו המוחלטת של הלווה לפרוע את ההלוואה שקיבל עומדת בעינה גם כאשר מצבו הכלכלי דחוק מאוד. הלווה רשאי להשאיר בידו רק מינימום של רכוש ומזונות עבור עצמו בלבד (ולא עבור אשתו ובניו הקטנים), ואת השאר הוא מחויב לתת למלווה בפירעון חובו.

מושג פשיטת רגל במובנו המקובל על פי החוק אינו קיים בהלכה, ואף אם בנקודת זמן מסוימת אין ללווה כלל מהיכן לפרוע את חובו, אין החוב מתבטל, ולכשיעשיר יהיה חייב לפורעו כפי שהתחייב בשעה שקיבל את ההלוואה.

אולם, כל האמור הוא כאשר מדובר בהלוואה בלא ריבית לאדם פרטי. שונה הדבר כאשר מדובר באיגרות חוב נושאות ריבית המונפקות על ידי תאגידים. באגרות החוב הללו, אפשר ואף רצוי על פי ההלכה, במקרים מסוימים, לבצע "תספורת", ואין בכך כל פסול. האפשרות, על פי ההלכה, לבצע "תספורת" באגרות חוב, מושתתת על שלושה יסודות: א. איסור ריבית. ב. העדר מחויבות אישית מצד הלווה. ג. ידיעת המלווה שהוא מלווה לחברה בע"מ.

הרב שלמה אישון, מכון כת"רצילום: מכון כת"ר

מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה הוקם לפני יותר מ-20 שנה ועוסק בסוגיות הקשורות לחיי המסחר והכלכלה המודרניים. בראשות המכון עומדים הרב שלמה אישון והרב יצחק בזק.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ