Markerweek2014

אונייה בנמל המבורג

בעוד שבישראל מגיע לשיאו המאבק על פתיחת הנמלים לתחרות, בהמבורג סופרים כבר 40 שנה של תחרות פנימית בין רציף ממשלתי לבין רציף פרטי שסמוך לו, ושניהם מתקשים להיזכר מתי חוו עיצומים: "בנמלים מרוויחים הרבה. 
אם העובדים ישבתו - הציבור לא יקבל זאת בהבנה"

אבי בר-אלי