כך מינה שטייניץ את האיש שלא יכול להחליט כמעט על כלום

האיש שידיו כבולות: הצצה להסכם ניגוד העניינים של שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
השר שטייניץ בדיון על הגז במליאה
השר שטייניץ בדיון על הגז במליאהצילום: אמיל סלמן

כשבוחנים את הסכם ניגוד העניינים של שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אי אפשר שלא לתהות כיצד בחר שר האנרגיה יובל שטייניץ לתפקיד הבכיר במשרדו דווקא את מי שנראה שפוטנציאל ניגודי העניינים שלו בתחום האנרגיה כל כך גדול ושיכולתו לקבל החלטה מבלי להתייעץ עם היועצת המשפטית של המשרד נראית כה מוגבלת. שאלה נוספת, חשובה לא פחות, היא כיצד אישרה נציבות שירות המדינה הסכם ניגוד עניינים כזה.

נכון, קשה לדמיין אדם מוכשר ומקצועי שימונה לתפקיד בכיר במגזר הציבורי ואין לו ניגודי עניינים כלשהם מול המגזר העסקי והחברות הגדולות במשק. נכון, שאול מרידור נחשב לאחד מפקידי הציבור המבטיחים. עם זאת, כר ניגודי העניינים האפשריים שעליו יפעל הוא עצום.

רשימה חלקית של חברות האנרגיה שמשרד אגמון ושות' מייצג

שאול מרידור הוא אחיו של מתן מרידור, שותף במשרד צבי אגמון ושות' ומנהל מחלקת ההגבלים העסקיים במשרד. הוא זכאי ל–3% מהרווחים השנתיים של המשרד, שנחשב לאחד המובילים בתחום האנרגיה. אגמון ושות' מטפל גם בנובל אנרג'י ובקבוצת דלק, בכל הנוגע למתווה הגז. מתן הוא עורך הדין שמטפל אישית בסוגיית ההגבלים העסקיים של נובל, ולכן כבר עם מינויו של שאול למנכ"ל משרד האנרגיה נודע כי הוא לא יטפל בכל הסוגיות הקשורות לגיבוש מתווה הגז, אלא רק ביישומו.

הימנעות זאת היתה מוזרה כשלעצמה, שכן ההחלטה הגדולה ביותר העומדת לפתחו של משרד האנרגיה (והממשלה בכלל) היא על מתווה הגז. אבל כעת חושף הסכם ניגודי העניינים שמשרדו של אגמון מטפל ב–38 לקוחות מתחום האנרגיה, המים, המכרות והמחצבים (חלקם משתייכים לאותן קבוצות, למשל כמה חברות מקבוצת דלק וכמה חברות מקבוצת פז).

שאול מרידורצילום: אמיל סלמן

משרד אגמון ושות' נוגע כמעט בכל פינה בענף האנרגיה, עד שנשאלת השאלה במה מנכ"ל משרד האנרגיה יוכל לטפל, ואם לא היה ראוי שיוותר על ניהול משרד זה, גם אם מדובר במחיר כבד - שכן קשה לראות איך הסידור הזה עובד בלי אינספור בעיות.

על פי הסדר ניגוד העניינים, שנחשף כאן לראשונה, מנכ"ל משרד האנרגיה התחייב להימנע מקבלת החלטות בתוקף תפקידו הציבורי, להשתתף או לטפל בכל צורה אחרת במישרין או בעקיפין בנושאים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים בכמה מקרים: כאשר מדובר בעניינים שנוגעים לנובל אנרג'י, שנחשבת לקוחה קבועה של מתן מרידור עצמו (לקוח קבוע הוא לקוח שמקבל ייעוץ ממרידור בהיקף שנתי של 90 שעות ומעלה, ועל פי ההסדר נובל אנרג'י היא היחידה); כאשר מדובר בלקוחות שמרידור מטפל בהם אך אינם קבועים - למשל פזגז ודלק ישראל; כאשר עורך דין ממשרד אגמון מייצג לקוח מול משרד האנרגיה; וכאשר מדובר בלקוחות עיקריים של משרד אגמון, גם אם הוא לא מייצג אותם מול משרד האנרגיה.

אגמון ושות' צירף בנספח את רשימת הלקוחות שלו בתחומים הנוגעים לפעילות משרד האנרגיה וכוללים את ענפי האנרגיה, המים, המכרות והמחצבים. ברשימה אפשר למצוא רבות משותפיות הגז, כמו חברת רציו חיפושי גז, דור חיפושי גז, מודיעים אנרגיה, דלק אנרגיה, אבנר שותפויות, גבעות עולם, ישראמקו, נגב 2 ועוד; קבלנים גדולים, כמו חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית, מובילי המרכז וחברת שמשון; את חברת קולרידג', מורי ארקין ועוד שורה ארוכה של גופים; בנוסף אפשר למצוא שם את החברה לישראל ואת כיל וכן את פז, את פזגז ואת בית הזיקוק באשדוד.

לכאורה, נראה שידיו של מרידור כבולות לגמרי בשל הסכם ניגוד העניינים. למעשה, תחומי העיסוק של מתן מרידור מקיפים כמעט את כלל פעילותו השוטפת של משרד האנרגיה, וגם טיפול בחברה שאינה מיוצגת על יד אגמון עשוי להשליך באופן משמעותי על האינטרסים של המשרד.

יתרה מכך, ברוב המקרים ההסכם מסויג ומותיר מקום עצום לשיקול דעת - במיוחד של היועצת המשפטית של המשרד. כך, בכל הסעיפים אפשר למצוא משפטים ברוח "אטפל בעניין רק אחרי קבלת אישור היועצת המשפטית של משרד האנרגיה ובתנאים שתקבע", או "אלא אם אקבל אישור היועצת המשפטית ובתנאים שתקבע כשהאישור יינתן בין היתר בהתחשב בהיקף שעות ייעוץ שקיבל לקוח מאחי, היקף הטיפול בנושא במשרד האנרגיה, וחלקו של אחי בטיפול בנושא במשרד אגמון ועוד" וכיוצא בזה. למעשה, הסדר ניגוד העניינים לא קיים אלא ייקבע רק בשטח בזמן אמת. לגבי לקוחות של המשרד שמרידור אינו מטפל בהם ישירות, הרי שאז מרידור אף אינו מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של המשרד ולהתייעץ עמה.

באופן כללי נכתב בהסדר: "אין באמור לעיל כדי למנוע עיסוקי בנושאים כלליים שיהיו בתחום סמכותי אשר משפיעים או בעלי פוטנציאל השפעה או השלכה על כלל הציבור, אף אם יש בהם כדי להשפיע בעקיפין על משרד אגמון או על לקוחות קבועים של אחי, למעט אם מדובר בהשפעה משמעותית וייחודית שאז אמסור על כך הודעה ליועצת המשפטית של המשרד ואפעל לפי קביעתה".

באופן דומה, גם ההצהרות של משרד האנרגיה שלפיהן מרידור יימנע מטיפול במתווה הגז הטבעי הן חלקיות ולא מגלות את התמונה המלאה - מפני שהוא לא יעסוק בגיבושו, אבל כן ביישומו. על פי הסעיף הרלוונטי: "בכל הנוגע למתווה הגז הטבעי...יובהר כי אין באמור כדי למנוע מילוי תפקיד על ידי כפי שייקבע השר, בצוות יישום המתווה שיוקם בהתאם להחלטת ממשלה בדבר מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי תמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי לווייתן, כריש ותנין ושדות גז טבעי נוספים, בנושאים שבהם משרד אגמון אינו מייצג בהם...מובהר כי אוכל לעסוק בעניינים כלליים ורוחביים הנוגעים ליישום המתווה וכן בעניינים שאין להם השפעה ישירה על נובל אנרג'י".

בנוסף לסוגיית הטיפול בעניינים השונים, התחייב מרידור "לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אלי עקב ביצוע תפקידי או לעשות בהם שימוש לצרכי האישיים או לטובת תאגיד או גוף שאני קשור אליו". מעניין יהיה לבחון את כיצד הסעיף הזה, הסטנדרטי בהסדרי ניגוד עניינים של עובדי מדינה, ייושם בארוחת הערב של בני משפחת מרידור.

אסדת קידוח של נובל אנרג'י צילום: אי־אף־פי

להסכם ניגוד העניינים צורף מכתב של עו"ד מתן מרידור ליובל שטייניץ, שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, הבוס של אחיו שאול מרידור. עו"ד מרידור הוא אדם פרטי ולא איש ציבור, אבל בשל עיסוקו הנרחב באנרגיה הוא התחייב להימנע מלייצג לקוחות בפני משרד האנרגיה, למסור מדי שנה לאחיו את רשימת כל לקוחותיו ואת רשימת הלקוחות הקבועים, לא לטפל בתחומי החיפוש וההפקה של הגז הטבעי אלא אם יודיע על כך לאחיו, וכן להודיע לאחיו ככל שיחול שינוי במעמדו כשותף במשרד אגמון ושות' או ששיעור הרווחים להם יהיה זכאי מהשותפות יעלה על 3%.

מטעמו של מתן מרידור נמסר בתגובה: "במסגרת הסדר ניגודי העניינים של מר שאול מרידור, התחייב עו"ד מתן מרידור שלא לייצג לקוחות אל מול משרד התשתיות האנרגיה והמים. בנוסף, לקח על עצמו עו"ד מרידור התחייבות חריגה, שלא לעסוק כלל בתחום החיפוש וההפקה של הגז הטבעי. ככל שיחול שינוי בעניין זה, התחייב עו"ד מרידור להודיע על כך מראש".

ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה: "מנכ"ל המשרד, כמו עובדי מדינה בכירים אחרים, חתום על הסדר ניגוד עניינים אשר יפורסם בהקדם. לעניין מתווה הגז, יש לזכור ולהבהיר כי מנכ"ל המשרד לא היה חלק מהצוות הבין־משרדי שגיבש את המתווה ומונה לתפקידו לאחר אישור המתווה בממשלה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

הבניין ברחוב ליליאן בתל אביב. הבניין נמצא לפני הריסה ובינוי מחדש במסגרת תמ"א 38/2

הדירה נמכרה ב-11.5 מיליון שקל - וזו הדירה הזולה ביותר שנמכרה בבניין

גאוטם אדאני. קבוצת אדאני כינתה את הדו"ח "מרושע בזדון", "מזויף" ו"מחקר לוקה בחסר"

"זו ההונאה העסקית הגדולה בהיסטוריה'': מניות אדאני ממשיכות לצנוח