חגי עמית
חגי עמית
קומה 6 בתחנה המרכזית. "אי אפשר להשוות את התחנה הזו לקניון נורמלי"
קומה 6 בתחנה המרכזית. "אי אפשר להשוות את התחנה הזו לקניון נורמלי"צילום: אייל טואג
חגי עמית
חגי עמית