נתי טוקר
יונית לוי
יונית לוי, מגישת חדשות ערוץ 2צילום: אייל בן יעיש / חדש�
נתי טוקר