מרכז הליכוד, אבל לא רק: למה אובר לא מצליחה בישראל

שירות הנסיעות השיתופיות של אובר נחסם בישראל בגלל לחץ כבד שמפעילים בעלי מוניות דרך מרכז הליכוד. ואולם סיפורה של אובר, מבטא גם רתיעה מבשורת הכלכלה השיתופית - ומהחברות הגלובליות והאגרסיביות שמקדמות אותה

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
תחבורה שיתופית 193
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

תגובות