קודש וחול ומה לאכול: ההיסטוריה המורכבת של היחסים בין מדע הכלכלה לממסד הדתי

עליית המודרניות הביאה לנסיגת הדת מניהול טוטאלי של חיי היומיום, אך הדת לא ניגפה מפני החילון ולא נעלמה כפי שחזו רבים. כיצד תפישות כלכליות עכשוויות מיישבות בין הנשגב לגשמי?

ירון כהן צמח
ירון כהן צמח
ירון כהן צמח
ירון כהן צמח

במובנה המקובל כיום, "כלכלה" היא מכלול הפעילות האנושית שמיועדת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לשם קיומו. כלומר, כל הפעולות שאדם עושה כדי להשלים את מחסוריו. יש דרכים שונות לעשות זאת – יצירה עצמאית, מסחר, אך גם גזילה מאדם אחר ולקיחת שלל במלחמה – וכל חברה מגדירה לחבריה אילו מהדרכים הללו לגיטימיות ואיזה מהן לא, ומציבה מסגרת של כללים המגדירים זאת. לדוגמה, כל חברה מגנה גניבה, וכל חברה קובעת מהו מסחר הוגן ומהו לא.

תגובות