האקטיביסטים נגד הריכוזיות: פייסבוק תחילה

השינוי באידיאולוגיה באמריקה כלפי מונופולים וריכוזיות החל אצל פעילים עצמאים, שעד לאחרונה רק מעטים התייחסו אליהם. ראיון עם שרה מילר, מנכ"לית עמותת הפרויקט האמריקאי לחופש כלכלי

איתן אבריאל
איתן אבריאל
איתן אבריאל
איתן אבריאל

איך נוצר שינוי באידיאולוגיה כלכלית? כיצד משכנעים מאות אלפי אנשים, לפעמים מיליונים, לנטוש עמדות כלכליות שבהן החזיקו במשך שנים רבות, ולהחליפן בעמדות שהן לפעמים הפוכות לחלוטין? אלה שאלות מורכבות, אבל במקרה של השינוי שהתרחש בשנה האחרונה בוושינגטון, בתחום של מערכת הכוחות בין השלטון לבין התאגידים הגדולים, השינוי לא החל בציבור, לא בעיתונות או באקדמיה, וגם לא בחילופי השלטון. מי שהניע את התהליך, ולאחר מכן הבעיר את האש מתחתיו והאיץ אותו, היה קומץ אקטיביסטים שפעלו במסגרת של עמותות ומכוני חשיבה קטנים. אבל הם עשו זאת בחריצות ונחישות – כמעט באובססיביות.

תגובות