רוברט שילר
בועה שיצר גבי קלזמר לתערוכה EFES/1 בביתן הלנה רובינשטיין. תל אביב, 2014
רוברט שילר