כבוב לשטרום: "איך לא זכרת בחקירה אירוע טראומתי שגרם לך הפסדי ענק?"

איתי שטרום על דוכן העדים: "קיוויתי שנוחי ייקח חלק מהכסף שגייס בהנפקה אבל נוחי דפק אותי" ■ "מרפי היכה בי. לא דמיינתי שהמניה תצנח ב-25%, הפסדתי 12.5 מיליון שקל" ■ מה נאמר בשיחת המקלחת? שטרום: "כינוי החיבה שלי בבית הוא שושו, זה לא שיח עברייני"

LIVE
נוחי דנקנר ואיתי שטרום בבית המשפט
נוחי דנקנר ואיתי שטרום בבית המשפטצילום: עופר וקנין
עדכונים

"ויליגר מה?"

בכר: "המחלצים - אתה פנית לנוחי וביקשת שיסייע לך"

שטרום: "פניתי לנוחי לקראת סופו של היום הראשון ואמרתי לו שאם הוא יודע על קונים שיפנה אליי".

בכר: "החוקר שאל אותך אם נוחי חיבר אותך לאנשי עסקים נוספים והקרין קטע מהחקירה שבו שטרום נשאל על כך ואמר כי הוא לא זוכר".

שטרום: "אמרתי יכול להיות. כבודו אני באותה שניה מרענן את זכרוני ומתחיל להבין על מה הוא מדבר איתי, ואחרי שהוא חוזר לעניין הזה אני נזכר מי זה ויליגר ומספר את הסיפור".

כבוב: "אבל לפני יומיים אמרת שחלק מהעניין הזה שהאמנת במניה היה אנשי העסקים שהאמינו במניה, נתלית בהם כאילן גבוה".

שטרום: "אני היום מושחז בחומר ושחזרתי מה אמרתי, באותו רגע ספציפי אני לא זוכר ואני לא שואל".

כבוב: "אתה אמרת לחוקר זו שאלה או קביעה".

שטרום: "אני לא זוכר".

בכר: "אתה באינסטינקט. הגבת כפי שהגבת בגלל הקושי והבעייתיות".

בכר הקרין את הקטע שבו נשאל שטרום בחקירה שלו על יוסי ויליגר והשיב אחרי שחשב מעט כי כלל אינו מכיר אותו, לחוקר הוא השיב: "ויליגר מה?".

בכר: "הדברים מדברים בעד עצמם. הרי היית איתו בפגישה לילית ואתה טוען שלא מכיר אותו".

שטרום: "את זה שאתם לא מאמינים לי אני מרגיש כבר מהיום הראשון. בשניה שנזכרתי אמרתי את הכל לפרטי פרטים".

שטרום: "אני באתי בגלל הרוח הטובה שנוחי שידר"

שטרום: "אתה כנראה מצפה מאדם שנמצא בחקירה לעמוד דום ולענות על כל מה ששואלים אותו. עניתי את האמת שחשבתי באותו רגע, לא היה לי רגע אחד שחשבתי לשקר לחוקר".

בכר: "למה כששאלו אותך 'בכמה אספת?' אמרת 'בסביבות 12 מיליון שקל'"?

שטרום: "כי זה מה שזכרתי"

בכר: "לא זכרת שהתקשרת לניצה וביקשת 15 מיליון שקל?"

שטרום: "ברור שזכרתי"

כבוב: "לא מדובר באירועים שהתרחשו לפני כמה שנים, הכל היה באותה השנה, זה היה אירוע טראומטי שגרם לך הפסדי ענק, ביקשת 15 מיליון שקל מהבנק, איך לא זכרת?".

שטרום: "באמת ובתמים לא זכרתי. זה הכל שיחזור של חודשים שאני עושה היום. יכול להיות שזו מגבלה שלי אבל זה מה שזכרתי בזמן אמיתי"

בכר: "ההחלטה שלך למכור לא היתה כי המניות עלו"

כבוב: "אתה מכרת כשהמניה עלתה וקנית כשהיא ירדה?"

שטרום: "זה בדיוק למצע. עדי הסביר לי שבחלק מהעסקות מחוץ לבורסה הרווחנו הרבה כסף".

כבוב: "אם זה היה נכון היית צריך לראות רווח בסוף היום. זה לא שקנית בזול ומכרת ביוקר. עשית בדיוק הפוך".

בכר: "בבסיס הסיבה העקרונית שבאת למכור היא כשעדי אמר לך שהמניות מתחילות לרדת. אתה לא מכרת כי ראית עליות אלא מכרת כשראית עליות. אבל אתה נותן תמונת מצב הפוכה לחוקר".

שטרום: "מה שניסיתי להסביר לחוקר זה שאני מכרתי חלק ברווח וקניתי אחרי זה כשזה ירד. אני ראיתי את המניה בסך הכל היומי יורדת וראיתי את עצמי מופסד ב-100 אלף שקל וניסיתי לתאר לחוקר את ההשתלשלות".

בכר: "לא אמרת לחוקר שאת המכירות ביצעת מחוץ לבורסה. אתה שוכח להגיד שמכרתם מחוץ לבורסה".

שטרום: "אני אומר את זה בהמשך. לעמוד ולטעון נגדי שכל מילה שלא אמרתי היא כדי להסתיר משהו".

כבוב: "התזה של התביעה היתה שלא סיפרת את העמדה שלך כמקשה אחת אלא טיפין טיפין".

שטרום: "העמודים הראשונים של החקירה מראים על תום לב מלא, בשלב הזה לא ידעתי בכלל במה אני חשוד".

כבוב: "ידעת שמדובר בפוזיציית אי.די.בי".

שטרום: "לכל שאלה שהוא שאל אותי עניתי בפתיחות מלאה".

בכר: "החוקר שאל אותך אם התייעצת עם נוחי ואמרת שלא. עמדת פה בעדות ראשית ואמרת שקנית אחרי שנוחי אמר לך שהוא אופטימי".

שטרום: "אמרתי שלנוחי היו את האינטרסים שלו, אני באתי מתוך החלטה שלי שנבעה לא מהתייעצות איתו אלא מהרוח הטובה שהוא שידר. אמרתי שאני החלטתי לקנות ואמרתי שאני אמרתי לו שהחלטתי לקנות. הכל היה בפתיחות מלאה. שמתי את הכל על השולחן מהשניה הראשונה".

התובע לשטרום: "היית בפוזיציית ענק שהיית מופסד בה"

בכר: אתה לא האמנת ששלג פועל מאחורי גבך?

שטרום: "לא"

בכר: כשהבנת את זה, באותו רגע ובשלב הזה אתה מחליט לשתוק

שטרום: "לא"

בכר: אם האמנת בחפותך ומסביר שהחלטת לפעול בתום לב, בדיוק בשלב כשמראים לך את אותו סדק של עסקות מתואמות אתה מחליט לשתוק?

שטרום: "השיקול היה מתוך המסר הברור שקיבלתי מהמערכת, זה לא היה קשור לעניין של עדי, זה היה נדבך אחד מתוך השיקולים שלי. כשהבנתי שאין משהו שאני אוכל להגיד למערכת כדי שהיא תשנה את דעתה. החוקר אמר לי אני רואה שאתה נרעש, למה אתה לא מדבר? אני לא מדבר כי אני מבין שאין לי מה להגיד. השבר והאמון שלי במערכת היה כתוצאה ממקומי האישי, כי הבנתי שאין לי מה להגיד יותר כדי לגרום להם להאמין לי. גם כשהודעתי להם שאני צריך לצאת למילואים בחו"ל הם לא האמינו וביקשו אישור מהצבא".

בכר: האם ידעת על שינוי עמדתה של הפרקליטות בנוגע להתייחסותה לטענות שלך בנוגע המהימנות של עד המדינה.

שטרום: "כן"

בכר: אז למה לא אמרת את זה קודם? למה סיפרת את זה באופן חלקי.

בכר: "בחקירה שלך לא היית גלוי לב, נתת תמונה חלקית, נתת גרעיני אמת. לא ידעת שהולכים לשאול אותך על הרצת המניות ולכן נתת תמונה חלקית בחלקים הראשונים. זה לא ברור לגבי אדם תום לב"

שטרום: "מכיוון שבשלב הזה לא הבנתי מה רוצים ממני היתה שם מסכת של שאלות ותשובות. לא הסתרתי שום דבר. יש פה תחילתה של חקירה. הוא מתחיל לשאול אותי שאלות ואני עונה בגילוי לב. זה בדיוק ההיפך ממה שאתה מנסה להציג. היו לי אי דיוקים מתוך טעויות אנוש ומתוך שכחה".

בכר: אז אני עובר איתך טעות אחרי טעות. למה אמרת שהרכישות בוצעו במשך ארבעה חמישה ימים כי רצית להראות שזה נעשה בפרק זמן ארוך

שטרום: להיפך. בכלל לא זכרתי שזה היה שלושה ימים

בכר: אני לא מקבל את זה שזה היה בשגגה. אני לא חושב שזה היה אירוע זניח מבחינתך, היית בפוזיציית ענק שהיית מופסד בה

שטרום: "זה היה שלושה ימים ואמרתי ארבעה. כבודו, הוא לוקח חודשים אחרי וכל טעות שקרתה היא טעות אנוש בזמן אמיתי".

מה היה בשיחת הטלפון בין איתי שטרום לרני רהב?

במהלך החקירה השמיע בכר לשטרום שיחות טלפון בה נשמע שטרום משוחח עם רני רהב. בשיחה הזו שטרום דיבר על אהבתו הרבה לדנקנר ואמר למשל: "אני דואג לו יותר ממה שאני דואג לך ולי".

בכר: זה נשמע שיש לך דאגה אמיצה. אני אשמיע שיחת טלפון בה יש סימביוזה, אהבה גדולה לדנקנר ומצד שני אינטרסים עסקיים.

שטרום: "רני עשה ביני לבין דנקנר היכרות ב-2008. הוא סידר לי פגישה איתו. היה בינינו הסכם שבע"פ שבגלל שהוא עשה ביננו את ההיכרות, אם תהיה עסקה הוא יקבל מזה חלק. מבחינתי, אני מקווה ורוצה שהעסקה תהיה איתי, זה גם מה שאמרתי בשיחה עם רני".

בכר: בחקירה השלישית שלך בחרת לשמור על זכות השתיקה. את עורכת הדין שלך פגשת כבר ביום הראשון כמה פעמים.

שטרום: "כן".

בכר: השתיקה זו היתה החלטה מודעת ורצונית שלך.

שטרום: "התלבטתי רבות כשהחלטתי לשתוק בחקירה".

בכר: ביום השני של החקירה שלך חשפו בפניך את העסקאות המתואמות עם סיטיברוקר.

שטרום: "ואני אפילו לא ידעתי על מה החוקר מדבר, הייתי מופתע. השתיקה היא מפני שהסתירו ממני דברים ומכיוון שאמרו לי שיש מטרה ואם אני לא נותן להם אותה זה אומר שאני בצד של הרעים. לנסות לכרוך את זה שהופתעתי מזה שעדי רימה אותי לשתיקה, זה רק חלק אחד מכל הסיבות שגרמו לי לשתוק".

"היה לי אינטרס לעשות עסקים עם נוחי מתוך רצון להרוויח כסף"

את החקירה הנגדית של שטרום מנהל עוה"ד עמית בכר מהפרקליטות. בכר הוביל את כתב האישום בפרשת מליסרון, שגם הוא נוהל על ידי השופט כבוב ובסופו הורשע גולן מדר, מנהל הכספים בחברת עופר השקעות בעבירות של תרמית בניירות ערך. בכר שאל את שטרום על הפעילות של חברת ISP.

בכר: כרטיס הביקור שלך כולל אמינות, מקצועיות ודיסקרטיות רבה.

שטרום: כרטיס הביקור שלי הוא קודם על אמון ואמינות. השירות הוא בראש מעייננו. החשיבה היא על הלקוח, אנחנו יוצרים יחסים ארוכי שנים. חלק מהלקוחות שלי הולכים איתי שנים רבות. זה לא רק אמינות ודיסקרטיות זה הרבה מעבר לכך.

בכר: אם יתברר ששיקרת ללקוח שלך, לא רק שלא תעבוד איתו אלא גם יצא לך מוניטין גרוע.

שטרום: אמרתי כבר כשנפתחה החקירה מולי, הפחד הגדול שעמד מולי היה שהעסק שלי בסכנה כי מטילים דופי באמון וביושרה שלי. חלק מהגופים הפסיקו לעבוד איתי וזה גרם נזק אדיר לקבוצה. הייתי צריך לקבל החלטה ולהרחיק את עצמי מהקבוצה כדי לא להטיל צל על הקבוצה.

בכר: את נוחי דנקנר אתה מגדיר כלקוח?

שטרום: לא. ניסיתי שאי.די.בי כקבוצה תהיה לקוחה שלי. בפועל אתם יודעים שלא קרה עם זה כלום. א.ידי.בי לא מינו אותי לא לקראת הסכם. ניסיתי להביא רעיונות לאי.די.בי אבל בסופו של דבר זה לא צלח.

בכר: לא היית משקר לנוחי דנקנר.

שטרום: לא הייתי משקר לאף אדם.

בכר: לא היית פועל מאחורי גבו בעניינים שקשורים באי.די.בי.

שטרום: כשאתה במהלך עסקי שהוא מעבר לצד החברי יש לך את האינטרס שלך. במהלכים יש לך אינטרסים, אני לא חושב ששיקרתי, להגיד שבכל רגע גיליתי לנוחי את המהלכים העסקיים שלי? אני לא יכול לאשר את זה.

בכר: למרות שאתה אומר שדנקנר לא היה לקוח שלך, אתה לא יכול לאשר לי שלא פעלת מאחורי גבו בהשקעות שלו.

שטרום: לא היו לי השקעות איתו. אני ניהלתי את האינטרסים שלי מול נוחי בצורה עסקית, אמרתי לו מה אני רואה ומה אני שומע, להגיד לך שבכל שלב אמרתי לו מה הצד שכנגד אמר או לא אמר? אני לא יכול לשחזר דבר כזה. יכול להיות שגוף מסוים אמר לי אל תגיד את זה לנוחי ולא אמרתי

בכר: כשניסית לעזור לו להביא משקיעים לאידיבי, בעניינים האלה היית איתו גלוי לב. בכל מקרה הקשר ביניכם כלל הרבה שיחות טלפון ופגישות עסקיות

שטרום: המשפחות לא היו מעורבות, לא יצאנו לחופשים יחד ולא נפגשנו לארוחות ערב עם הנשים.

בכר: היו ביניכם גילויי אהבה וחיבה וכל זה לצד מהלכים עסקיים.

שטרום: זו דרכי, אני אדם של אנשים והרבה פעמים מתפתח קשר חברי עם אנשים ולקוחות שאני עובד איתם.

בכר: הקשר העסקי היה מצופה מצדך לרווח כלכלי.

שטרום: ברור, הרי הרווח הוא נגזר מהעסקה וזו ההכנסה שלי. בפועל לא היתה שום עסקה קונקרטית עם אי.די.בי ואפילו לא דיברנו על מספרים.

בכר: לא נסעת לניו יורק עם נוחי?

שטרום: נסעתי לכנס השנתי של בלאקסטון יחד עם לקוחות, נוחי היה שם במקרה זה לא היה מתואם מראש. היה לי אינטרס לעשות עסקים עם נוחי מתוך רצון להרוויח כסף. חשבתי שאם אני אצליח להביא עסקה זה יהיה טוב לכל הצדדים.

"בהפסקת סיגריה החוקר אמר לי תבחר באיזה צד אתה - שלנו או של נוחי"

ניב סבאג: מה היתה התחושה שלך בחקירה ברשות ניירות ערך?

שטרום: "אני רגיל בתחקורים. בשש וחצי בבוקר הגיעו אליי הביתה, הייתי בחדר כושר ואשתי התקשרה אליי, נפלו עליי בחיפוש גם בבית וגם במשרד. בתחילת החקירה בכלל לא ידעתי על מה מדובר ומה אני עושה שם. ביקשתי לראות עורכי דין. אני לא זז מהסיפור שלי מילימטר וזה גם הסיפור שלי היום. בהמשך החקירה הם אמרו לי בהפסקת סיגריה, אנחנו לא רוצים ממך כלום - תן לנו את נוחי. באותה הפסקת סיגריה החוקר מסתכל עליי ופונה אליי באופן ישיר ואומר לי תבחר באיזה צד אתה שלנו או של נוחי. באותם רגעים לפני ואחרי אני פתאום מבין שזו הדילמה שלי - לעמוד פה ולהגיד את האמת או להגיד להם את מה שהם רוצים.

"את הקלטת הזו היה קשה לשמוע, ניסינו לשחזר אותה ושומעים את החוקר אומר את זה: 'יש לך שעה, שעתיים או מקסימום יום להחליט באיזה צד אתה'. ואני אומר לחוקר, הרי לא משנה מה אני אגיד לך אין סיכוי שאתה תאמין לי, אמרתי לו שאני יודע מה הם מחפשים. זה עבר לשנייה בראשי אבל אז החלטתי שאני אומר רק אמת, כך חונכתי וכשאבא שלי שאל אותי מה עשיתי, הוא אמר לי תגיד רק את האמת. הבנתי שיש שני צדדים או הצד שלהם או של נוחי".

ניב סבאג: במארס זומנת שוב לרשות ניירות ערך. בחקירה הזו שמרת על זכות השתיקה. תתייחס לסיבות לכך.

שטרום: "זו היתה החלטה קשה מאוד שמנוגדת לאופי שלי ולחינוך שקיבלתי. היא נבעה מזה שנתתי כבר גירסה מלאה ואין משהו שאני יכול להגיד ושיגרום להם לשנות את דעתם. אני הבנתי כבר שהמטרה סומנה והם יורים את החצים ואם הם צריכים חץ של עד מדינה הם יעשו את זה. הבנתי שאין לי יכולת להשפיע על המהלך ואני אצטרך לעמוד פה מולך כבודו ולהסביר לך מה קרה. אמא שלי היתה חולה במחלה סופנית, התקשרתי וביקשתי לדחות את החקירה (בדמעות) אבל הם אמרו שהם לא מוכנים וביקשו להגיע במועד, החוקר דיבר אתי בזלזול וגם לזה לא האמין. הם התבלבלו לגמרי, במה אנחנו עוסקים, מה ביקשתי, לקחת את אמא שלי לבדיקה רפואית כי היא סיפרה לי שהיא חולה".

ניב סבאג: בסופו של דבר החלטת גם לא ללכת לשימוע

שטרום: "בעצה עם עורכי הדין שלי. היו מספר סיבות לזה שאנחנו החלטנו לא ללכת לשימוע, נאמר לעורכי הדין שלי שהם לא מוכנים לדון בנושא אמינותו של עד המדינה, ולכן הבנתי שאין טעם לשימוע הזה, הבנתי שהאמת תצטרך להיאמר פה.

ניב סבאג: החוקר הציג לך בחקירה את ויליגר והתחלה לא זכרת

שטרום: "תהליך החקירה הוא מלחיץ ומבלבל אתה לא יודע מי נגד מי. אבל יש לי גם את הקושי האישי שלי. כששאלו אותי בחקירה על ויליגר בהתחלה בכלל לא זכרתי אותו ורק אחר כך נזכרתי".

מה נאמר בשיחת המקלחת? שטרום: "כינוי החיבה שלי בבית הוא שושו, זה לא שיח עברייני"

ניב סבאג שאלה את שטרום על השיחה שזכתה לכינוי "שיחת המקלחת", בה הוא התייעץ עם דנקנר מה לעשות בנוגע להנפקת הזכויות. בשיחה הזו הוא נשמע מדבר על לקוח שלו, בדיעבד, בחקירה שלו ברשות ניירות ערך, הוא הודה שדיבר על עצמו.

ניב סבאג: בחקירה שלך טענו שמדובר בשיח עברייני

שטרום: "בחקירה מייד אמרתי שאני מדבר על עצמי, אמרתי לחוקר שאני מדבר על עצמי, שם החיבה שלי בבית זה שושו. ככה חונכתי בארגונים שגדלתי בהם. כך אני מתנהל, אני מקפיד על שימוש בשמות קוד ובעיקר בעידן הסייבר. לבוא ולהגיד לי עם העבר שלי שזה דיבור עברייני? זה הדיבור שלי, זה גם שעשע את נוחי, אני לא יודע למה דיברתי כך באותה שיחה".

ניב סבאג: אפרופו הדיסקרטיות, שיתפת אנשים נוספים שאתה מחזיק מניות אי.די.בי?

שטרום: "לא שאני זוכר, גם לא את הקרובים לי, אפילו לא את אח שלי ואת אשתי. כי זו לא גאווה גדולה לדבר על טעות עסקית ועל הפסדים של מיליונים שאתה גורם לעצמך".

ניב סבאג: במהלך פרשת התביעה הציגו שנעשתה אפשרות של פעולת מחיקה למכשיר הפלאפון שלך, טענו שיש חור בהודעות ובשיחות שלך.

שטרום: "כבודו, אני לא מחקתי שום דבר. אני אומר בפליאה לחוקר שלי: 'אתה הקראת לי מהפלאפון שלי, איך יכול להיות שיש שם חור'. לא היה עולה בדעתי למחוק כזה דבר. גם אמרתי לחוקר, אני לא איש טכני ואני לא יודע איך עושים את זה, אני זוכר שהמכשיר היה בתיקון וחזר עם תמונות מחוקות. החוקר אמר בבית המשפט שיש רק אפשרות אחת אבל אני אומר לך שאני לא ביצעתי שום פעולת מחיקה".

ניב סבאג: יש אישום נוסף שאתה מואשם בו - הדחה בחקירה. טוענים כלפיך שאתה פנית לעדי שלג והנחית אותו שאם יום אחד יבואו לשאול למה קניתם שיגיד שהאמנתם שאלו קניות טובות

שטרום: "אני לא אמרתי את זה מעולם לעדי וגם לא היתה לי סיבה להגיד לו את זה. עדי חזר בו מהעדות שלו כי רצה לקבל את הכרטיס שלו ושל אשתו לחופש, הדרך הכי נמוכה לחזור מהעדות שלו זה להגיד איתי אמר לי. כבודו, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, אני אמנם לא מסודר ואין לי מחברות ספירלה אבל יעלה על הדעת שאמרתי לו להעלות את השער בלי להגיד לו יעד? לכן גם לא יעלה על הדעת שאמרתי לו שלהגיד שהאמנו שאלו קניות טובות. אחרי זה שומעים שיחות שלי עם עדי בזמן אמיתי, שיחות במאי, אין שם אזכור אחד לדברים האלה, דיברנו שיחה אמיתית בה התייעצתי איתו על החשש שלי בנוגע לפוזיציה שלי".

ניב סבאג: הקשר שלך עם עדי אחרי האירועים - ב-6 במארס יש פגישה שלכם בטוטו בנוגע לחיפוש עבודה שלו, תתייחס לטענה שלו שציפה שתדבר עם נוחי בעניין הזה

שטרום: "הפנייה של עדי היתה בכלל דרך ערוץ אחר. הוא קיווה להגיע לשם לעבודה. אני כן אמרתי לו שאני אנסה לעזור לו באותה תקופה אהבתי אותו והוא היה יקר לי, הוא שלח לי את קורות החיים ויכול להיות שהבטחתי לו שאני אעשה בזה שימוש".

"מרפי היכה בי: לא דמיינתי שהמניה תצנח ב-25%, הפסדתי 12.5 מיליון שקל"

ניב סבאג הציגה לשטרום שיחות בהן לטענתה משתמע כי הוא האמין במניה. היא שאלה על מועד פירעון ההלוואה שניתנה מדנקנר לשטרום.

שטרום: "החל ממאי נאלצתי להביא מיליונים של שקלים ממקורותיי, לא תיכננתי את זה. היה לי קל יותר לבוא לחבר - נוחי - ולבקש הארכה מאשר לבקש הלוואה מהבנק ולתת בטחונות. זה הביא אותי למקום שבאוגוסט לא יכולתי להחזיר את ההלוואה לנוחי. היו ביננו פגישות בעניין".

ניב סבאג: ראינו ביומנים של נוחי שהיו פגישות בעניין בין אוגוסט וספטמבר

שטרום: "רואים ביומן של נוחי שיש אינטראקציה ב-13 באוגוסט. אני זוכר שניגשתי אליו והסברתי לו את הסיטואציה, הרגשתי נבוך, נוחי שאל אותי אם יש לי מאיפה להחזיר. ביקשתי ממנו בטעות מצדי להצמיד את זה לבנק, חשבתי שמועד הפירעון של ההלוואה מהבנק הוא אוגוסט 2013. ביקשתי מנוחי להעביר גם את הפירעון הזה לאוגוסט 2013. בהמשך הבנתי שטעיתי ושהפירעון לבנק מסתיים בפברואר. באוגוסט שנה אחרי זה התחלתי באמת להחזיר את הכסף. באוגוסט לא יכולתי להיות בקשר עם נוחי כי החקירה כבר התחילה ולכן האינטראקציה נוצרה דרך עורכי הדין וגם הודענו לרשות שאני מתכוון להחזיר את ההלוואות. בהתחלה החזרתי את הכסף ממקורותיי ואח"כ מכרתי חברת היי-טק שהיתה בבעלותי. בעסקה הזו לקחתי הלוואות גם מהבנק וגם מנוחי בגובה של 13.5 מיליון שקל, נכון להיום החזרתי קצת פחות מ-10 מיליון שקל, החזרתי את רובו של הכסף".

השופט כבוב: אבל זה יהיה נכון להגיד שהתחלת להחזיר את הכסף לדנקנר רק לאחר פתיחת החקירה. אתה אומר שהאמנת במניה וזו הסיבה שהשקעת, אבל כבר שהשקעת את השקל הראשון, אתה ידעת ששלושה ימים לאחר מכן אתה צריך לדווח לרשות ניירות ערך בשווייץ על ההשקעה שלך, ידעת כבר מהתחלה שתצטרך למצוא פיתרון למצוקת התזרים שלך.

שטרום: "ההבנה הזו התפתחה לאורך זמן, בהתחלה חשבתי שזה יהיה מהלך מהיר. אני באתי למהלך של להרוויח כסף, עם הזמן האמונה שלי, ואפשר לנתח את זה פסיכולוגית למה המשכתי להאמין בנוחי ובמניה. גם אם זה היה נשאר במחירים דומים זה היה נשאר כהפסד של 100 אלף שקל. לא האמנתי שזה יתרסק ב-25% ואני אפסיד בשלושה מיליון שקל.

כבוב: אבל ידעת על הסיכון, שלג אמר לך 'אנחנו מתרסקים'

שטרום: "לא ידעתי שהוא יהיה כל כך אגרסיבי. לחשוב שהוא ירד במהלך של 25% תוך שלושה ימים - את זה לא דמיינתי".

ניב סבאג: ואז מכרת את המניות, רואים את זה בכרטסת של הנהלת החשבונות

שטרום: "רואים שאני מתחיל למכור את הנייר בפעם הראשונה רק בפברואר 2013, הנייר כבר ב-10. את כל המכירה הזו עשיתי דרך הבנק, באותו זמן כבר לא היו לי סוחרים.  ואז מרפי היכה בי והנייר עלה ב-20%. זה היה כבר לאחר פתיחת החקירה. אחרי סכום קצר אני עוצר וחוזר לזה בנובמבר 2013 ואז אמרתי לסוחר תתחיל לקנות, ואני מתעשת אחרי יומיים ואומר לו אל תדבר איתי על זה, תעשה מה שאתה מבין כאיש מקצוע והוא באמת מתחיל למכור, הוא מסיים בינואר 2014 - המכירה האחרונה היא של 114 אלף שקל. בפוזיציה הזו הפסדתי 12.5 מיליון שקל. ההפסד הוא שלי, הכל הוא שלי אין פה שום דבר אחר. היתה שם תזה שלימה שמראה עד כמה הם חשבו שזה לא שלי אבל הוא שלי".

"נוחי חזר אליי ואמר לי שייתן לי 8 מיליון שקל"

ניב סבאג שאלה את שטרום בנוגע להלוואה של 8 מיליון שקל שקיבל מדנקנר.

שטרום: "ב-27 בפברואר איתן חזר אליי עם תשובה שלילית. הוא סיפר לי על שיחה עם אשתו ועל שבר שהיה לו כתוצאה מהלוואה שנתן. אמרתי לו שאנחנו נהיה בקשר מצוין ללא קשר להלוואה. הבנתי שיש לי עוד יום אחד להשיג את הכסף ואז פניתי לנוחי, אז כבר ידעתי כמה יש לי בבנק ובקשתי ממנו בין 8 ל-9 מיליון שקל כי הבנק נתן לי 5.5 מיליון שקל. ואז נוחי חזר אליי ואמר לי שייתן לי 8 מיליון שקל מה שמצריך ממני להביא מהבית עוד 740 אלף שקל כדי להעביר את המניות מ-ISP לאישי".

ניב סבאג: ומאיפה חשבת להחזיר את הכסף אחרי חצי שנה?

שטרום: "לא הייתה לי תכנית סדורה אבל מידיעה שהעסק שלי רווחי ושאני יכול לקחת הלוואות מהחברה וגם אופציה שהנייר יעלה ואני אמכור ברווח, אבל היה לי ברור שחצי שנה נראה לי זמן סביר".

ניב סבאג: דיברת על התחושה לפנות לנוחי בבקשת הלוואה

שטרום: "הרגשתי אי נוחות בעצם הפנייה לשני האנשים האלה. זה משהו שלא עשיתי, זה משהו מביך גם איתן אמר שהוא חשב שאני איש עסקים מצליח ואמיד. אבל חברות שהן מרוויחות לא תמיד בא לידי ביטוי בנזילות האישית. אני בניתי את העסק בעשר אצבעותיי, בעשרים יחד עם אשתי. נכון, יש מבוכה בפנייה לאיתן כשמדובר באדם שעוד באותו זמן רוצה להשקיע בחברה ואני בא ומבקש ממנו הלוואה אישית. באותה מידה יש מבוכה לפנות לנוחי אחרי שאני מקשר בינו לבין משקיעים פוטנציאלים".

ניב סבאג: ולעניין הנראות שהתייחסת בחקירה

שטרום: "בחקירה אמרתי שאם איתן היה מחזיר לי תשובה חיובית ולא הייתי לוקח את הכסף מנוחי, אז לדעתי לא הייתה נפתחת חקירה. אם זו הייתה עבירה לא הייתי עושה את זה בחיים שלי".

ניב סבאג: לקראת אוגוסט 2012 עברה חצי שנה וההלוואה לא נפרעה. תתייחס לסוגיה מדוע ההלוואה לא נפרעה ומתי ביקשת ארכה

שטרום: "במהלך החודשים מאוחר יותר, האמונה שלי במניה השתנתה מאירוע ההנפקה שיביא לעלייתה ושנוחי קנה מספיק זמן להוביל את החברה לחוף מבטחים. אני - לכל הגופים שהפניתי לנוחי הגעתי בזיעת אפי, הגופים הגדולים ביותר בעולם. עולה על דעת מישהו שהייתי מביא את הגופים הגדולים האלה אם לא הייתי מאמין שזה מקום נכון עבורם? לא רק עבורם. זו השדרה של הביזנס שלי, לא הייתי חושב להביא אותם לנוחי אם לא הייתי מאמין שהוא יכול להביא את החברה הזאת לחוף מבטחים. אני מביא יותר מ-2.4 מיליון שקל מעבר ל-740 אלף שקל כדי להשלים בטחונות לפוזיציה שלי, ובאותה תקופה אני כבר מאוזן ורואים ושומעים בדיוק מה עובר עלי באותה תקופה".

שטרום: "עדי הוא חלק מהצוות, הוא עדיין המושך בחוטים והוא עדיין המנכ"ל"

שטרום: התביעה טוענת שקראתי לעדי במיוחד מהבית, במייל מה-28 בחודש מראה איך עדי הוא חלק הצוות, הוא עדיין המושך בחוטים והוא עדיין המנכ"ל.

ניב סבאג: המימון של רכישת המניות בחשבון האישי, התייחסת למתי עברה המחשבה להעביר את המניות לחשבון האישי, תסביר למה אתה קונה את זה ברווח?

שטרום: אני מתחיל לחשוב על זה שאני אצטרך לעשות את זה ב-23 לפברואר, בסוף היום השלישי הבנתי שמצד אחד אני מאמין במניה אבל אני כבר לא יכול לעשות את זה עם ISP כי אני מחויב כלפי פינמה. אין לי ברירה ואני צריך לעשות מעשה ולקחת את זה לאישי, זה מה שעשיתי, התחלתי במגעים מול בנק הפועלים, שם אני מכיר יותר ואני לקוח, אני פונה באס.אמ.אס לציון קינן המנכ"ל ושואל אותו עם מי אני צריך לדבר. אני בעצם בודק מול מי אני צריך להתנהל ואיך אני יכול להעמיד אשראי, אני מנסה להבין איזה מימון אני יכול לקבל בשביל הניירות האלה. ב-26 כשהנייר יורד בצורה דרמטית אני מבין שאני חייב להעביר את זה לאישי. אנחנו כבר לא פעילים, עדי ואני שנינו מסתכלים על הפוזיציה שלנו. יש פה עוד אס.אמ.אס חשוב מזמן אמיתי, ביום השלישי שהנייר יורד, עדי כותב לחבר שלו הנייר סתם יורד. באותו יום עם כל השיקולים שלי מול פינמה, הבנתי שאני צריך לקחת את זה לאישי כדי לא לאבד את הרישיונות שלי מול כל הקבוצה.

ניב סבאג: ב-26 לפברואר היתה פגישה שלך בבוקר עם נוחי

שטרום: נוחי סיפר על הפגישה הזו ואמר שאני גיששתי בנוגע לנכונות שלי לעזור אני לא זוכר שביקשתי לעזור, אני אמרתי לו שאני רוצה להוציא את המניות לאישי, יכול להיות שזה מה שהוא הבין מהשיחה אבל המסרונים שלי מעידים שאני פניתי לבנק הפועלים כדי לקבל הלוואה. ב-27 הבנתי שהתשובה של הבנק היא שלילית פניתי לאיתן שוורצברט.

ניב סבאג: איתן שוורצברט הוא חבר שלך

שטרום: איתן הוא חבר קרוב, הכרנו דרך הילדים שהיו יחד בגן, נוצרה חברות קרובה גם בין הנשים שלנו, איתן גם העיד פה שגם בשלב מסוים הוא רצה להיות שותף בחברה אבל מעולם לא עשינו עסקים ביננו. הפרקליטות טוענת שהפגישה אתו בכלל היתה בקיץ, אבל היא היתה בפברואר. בחקירה החוקר צעק עליי אתה שקרן ואתה משקר לי שקרים של ילד בכיתה ג' ובאיזשהו שלב הצליח לערער אותי וחשבתי שאולי אני טועה, אבל היום רואים איכון שלי בבית הקפה ב-26 לחודש.

שטרום: "אני לא מבין איך עשו עם עדי שלג הסכם עד מדינה ולא שואלים אותו על עסקות מתואמות שעשה בעבר"

ניב סבאג: תתייחס לטענה שביצעת את הרכישות למען הצלחת ההנפקה

שטרום: "לא התבקשתי לעשות שום דבר למען הצלחת ההנפקה וגם לא תיכננתי לעשות שום דבר למען ההצלחה. בזמן אמת אני ראיתי אנשים חזקים, נוחי העדיף שאנשים חזקים יחזיקו את הנייר שלו. אני מבין שטוב לנוחי שאני מחזיק הנייר, אני נתתי דוגמה לחוקר ואמרתי לו שאם יש לו חלקת אדמה במושב והוא רוצה למכור אותה ואני רוצה לקנות חלקה לידו כדי לבנות שם בית, זה שזה נותן לך תג מחיר לחלקה שלו זו לא הסיבה לשמה באתי. לא היה פה שום דבר שהוא בכוונה ספציפית להנפקה, כמובן שהיה לי אינטרס שההנפקה תצליח כי אני מאמין בנוחי. אני אמרתי בחקירה ואומר גם עכשיו שנכנסתי לפוזיציה מתוך רצון להרוויח כסף".

ניב סבאג: עדי העיד שהוא ביצע את הרכישות מכוח ההנחיה שלך. בכתב האישום יש טענה שמייחסת גם לך את העסקות המתואמות שהוא ביצע עם אשתו ושנועדו להריץ את המניה.

שטרום: "אני רואה את זה חד וחלק כגניבה מהחברה. שום דבר ממה ששלג אמר על הדוכן בהקשר הזה הוא לא נכון. העסקות המתואמות היו מהחשבונות שלו גם שלחתי את אנשי הכספים של החברה לבדוק את זה אחרי שעדי העיד פה".

ניב סבאג: רק במהלך החקירה ברשות ניירות ערך גילית שנעשו עסקות מתואמות גם בעבר, בשנת 2009 על ידי עדי שלג איך אתה מגיב לזה?

שטרום: "כבודו ראה מה אני מרגיש בפעם הקודמת, אני אשתדל שזה לא יקרה לי גם היום אבל השבר הוא שבר גדול. זה איש שהפעולות המתואמות של הרצת המניות והגניבה היו לחם חוקו היומיומי, העדות שהוא נתן פה גם מראה שהוא שיקר. השבר הוא גדול יותר, כי לא היתה מעידה חד פעמית, אני הכנסתי לתוך ביתי נוכל סדרתי, בא כדי לגנוב כסף מהחברה, זה שבר שקשה לך להבין אותו, ואני לא מבין איך עושים איתו הסכם עד מדינה ולא שואלים אותו אם עשה את זה בעבר, החוקר לא אומר לו 'איתי אמר שהוא לא היה שם' מה אתה אומר על זה? לא שואלים אותו שום שאלה על העסקאות המתואמות שעשה בעבר, חותמים איתו על הסכם עד מדינה ומשחררים אותו לחופשי. מי מחליט לשחרר אדם כזה?"

ניב סבאג: תתייחס לפעולות שנעשו בין חברת ISP מול סיטי ברוקר של אשתו של שלג

שטרום: "הוא סיפר בשקר גדול שאני שלחתי את אשתו לעשות עסקות כי היתה לי בעיה עם המוסדיים. זה שקר גדול".

"קיוויתי שנוחי ייקח חלק מהכסף שגייס בהנפקה אבל נוחי דפק אותי"

עורכת הדין איריס ניב סבאג שאלה את שטרום על מכירת המניות שביצע מחוץ לבורסה בין היתר לאילן בן דב וצביקה בירנבוים. שטרום סיפר על הרכישה שביצע מיקי פוליצר, מנהל ההשקעות של אילן בן דב.

שטרום: "אני זוכר שקיבלתי אס.אמ.אס מנוחי והחזרתי לו. הוא כתב לי שיש מישהו שמעוניין לקנות, אני לא זוכר שאמר לי שזה מיקי. נערכה שיחת ועידה, עדי היה איתי על הקו כי הוא היה על המסך, העליתי אותו כדי שייתן את המחיר ויסגור את הפרטים מול הבנקים. מיקי קנה את הסחורה, הוא נשמע לי מקצועי, איש שוק, התווכח על המחיר ורצה לקבל את המחיר הטוב ביותר עבורו. היתה פה עסקה מחוץ לבורסה מול קונה מקצועי שבא לקנות. אני לא דיברתי עם בן דב ולא ידעתי שזה איש של בן דב. חשוב לי להדגיש שכל ההתנהלות של נוחי מול בן דב ושבן דב מורח אותו, אלו דברים שאני למדתי בדיעבד אחרי שהחקירה התחילה".

ניב סבאג: בהמשך היתה התנהלות גם מול צביקה בירנבוים, אתה בעצם הכרת אותו

שטרום: "צביקה הוא חבר שלי מהשכונה, אנחנו נפגשים לפעמים בבית קפה בבקרים. נפגשנו גם בחופשות לפעמים. אני פניתי לצביקה וביקשתי ממנו לקנות".

כבוב: אתה זוכר את זה מזיכרון חי

שטרום: "אני זוכר שאני פניתי לצביקה, היום בדיעבד אני יודע שהיתה גם פניה מאי.די.בי לצביקה. הוא אמר לי שהוא צריך לחזור אליי ובהמשך חזר אליי ואמר לי שרוצה לקנות, שוב נעשתה שיחת ועידה עם עדי אבל בוודאות, הפניה לצביקה היתה מיוזמתי. במשך היום, אני עדכנתי את נוחי גם כשהייתי פעיל וגם ברחשי הלב שלי מול עדי. אני אמרתי כבר, היינו בתוך פוזיציה של 11 מיליון שקל, היינו מוטרדים מזה, ידענו שיש אנשים שחשבו אחרת והיו אנשים שמכרו, זה לא שינה לי את התפיסה האסטרטגית שהמניה צריכה להצליח.

"אני חשבתי שהמניה תעלה - או לפני ההנפקה או אחרי ההנפקה. האס.אמ.אסים שקיבלתי מעדי והתגובות שלי מלמדות על דאגה ועל זה שהשוק חשב אחרת מאיתנו. גם עדי אמר את זה בחקירה. יש דאגה אמיתית ואין אף תגובה שלי ברוח הדברים שמנסים להאשים אותי פה.

ניב סבאג: בהמשך יש פנייה לשמעון וינטרוב

שטרום: "אני לא הכרתי אותו, היתה פנייה שלו אלינו, בדיעבד אני יודע שאבי פישר פנה אליו קודם. וינטרוב עמד פה וזו הפעם הראשונה ששמעתי אותו, הוא האמין במניה וחשב שנכנס לפוזיציה. עשינו את העסקה הזו".

ניב סבאג: ב-22 בפברואר, מ-10:00 בבוקר ועד 15:00 הייתם בתהליך של מכירות מחוץ לבורסה

שטרום: "הטקטיקה של אותו יום גרמה לנו ללכת מאסטרטגיה של רק לבנות- ללכת למהלך תוך יומי ולהשיג לעדי כסף. היינו באמת מוטרדים. זה סוף היום, ועוד רגע נדע מי צדק ואם ההנפקה הצליחה. עדי היה מוטרד יותר ממני, לי היה רפרנס נוסף מהשיחות עם נוחי והאמון שהוא הביע במניה. אני באמת האמנתי שאני במקום הנכון.

ניב סבאג: בהמשך החלטתם לקנות בסגירה, סיימתם את היום ב-10 מיליון שקל

שטרום: "כשהבנתי שיש לי למחרת קונה ב-3 מיליון שקל, ולכן ביקשתי מעדי ללכת ולקנות עוד לקראת הסגירה".

ניב סבאג: בכתב האישום יש טענה שisp מכרה את המניות במחיר נמוך יותר.

שטרום: "אנחנו פעלנו מול שורטיסטים. ממה שאני הבנתי, האסטרטגיה היתה לפעול בתוך יומי, אני ציפיתי. אני בזמן אמת הבנתי שעדי מדרבן אותי שאביא כסף וקונים. אם לא היינו עומדים בפוזיציה היינו מפסידים יותר. ההתייחסויות של עדי היו לקחת גרעינים של אמת ולעטוף אותם בפוזיציה האישית שלו. למדתי את זה רק בדיעבד".

ניב סבאג הציגה לשטרום מציגה לו קטע מהחקירה שלו, בו החוקר התייחס למכירות מחוץ לבורסה ושטרום משיב לו כי זה נעשה כדי לשדר לשוק שיש רוכשים חזקים. באיזה אספקט התייחסת לעליית השער

שטרום: "זה היה בסוף היום הראשון של החקירה, הסברתי לחוקר שאני פועל בפוזיציה שלי. אני נתתי לחוקר את ההיבט התוצאתי. המטרה שלי היתה להרוויח כסף מזה שהנייר יעלה. אני האמנתי שההנפקה תצליח".

כבוב: את כל זה שקלת כמשקיע אסטרטגי בזמן אמת?

שטרום: "אני חשבתי שהנייר יעלה, שכל המשקיעים מחו"ל יבואו ויקנו או שנוחי יעשה עסקה גדולה וזה יעלה אז".

ניב סבאג: אתם מחליטים למכור מחוץ לבורסה ולקנות אחר כך שוב

שטרום: "אני מוכר וקונה חזרה מתוך רצון כלכלי שלי, מתוך מחשבה שהשורטיסטים טועים, אני האמנתי בכל מאודי שאני אצליח למצע ולעשות מזה כסף. אני נמצא כדי להרוויח, כמובן שכשאני קונה השער עולה, זו התוצאה, אבל זו לא היתה המהות והמטרה לשמה באתי, לא היתה הנחיה כזו לעדי. המטרה היתה רק להרוויח כסף. ביום השלישי כבר ידענו שההנפקה היתה הרבה מעבר לציפיות. המסר פה הוא שאני דואג, מצד אחד ההנפקה מוצלחת אבל מצד שני הסוחר שלי איש האמון שלי אומר לי הנייר יורד, אנחנו מתבוננים, אחרי זה למדתי שהוא גם ניסה לקנות מאשתו. אני קיוויתי שנוחי ייקח חלק מהכסף שגייס בהנפקה אבל נוחי דפק אותי בהסתכלות שלי".

איתי שטרום חוזר לדוכן העדים

איש שוק ההון איתי שטרום, חברו הקרוב של נוחי דנקנר יעלה הבוקר בפעם השנייה על דוכן העדים באולמו של השופט חאלד כבוב בבית המשפט המחוזי בתל אביב. שטרום מואשם יחד עם דנקנר בתרמית בקשר לניירות ערך, עבירה של פרט מטעה בתשקיף, עבירה של הפרת חובת דיווח ועבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור.

שטרום החל למסור את עדותו בשבוע שעבר ובמהלכה פרץ בבכי כשסיפר על שותפו לשעבר - עד המדינה, עדי שלג. "לא הבנתי איך לקחתי כזה טיפוס, רמאי גנב ונוכל", אמר לשופט. הגירסה של שטרום מטילה את האחריות להרצת המניות שבוצעה לכאורה על שלג. הוא טוען כי המטרה שלו היתה לבנות פוזיציה וכך גם הורה לשלג. הוא לדבריו בכלל לא היה במשרד באותו יום משום שבתו נולדה יום קודם לכן.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker