מצב פוֹשטי הרגל מעיד: ההשלכה החמורה ביותר של המשבר הכלכלי היא דיכאון

רבים מהמובטלים החדשים עתידים להיקלע למשבר חוב, וחלקם יפשטו רגל ■ מחקר חדש של רשות האכיפה והגבייה מגלה כי ההשפעה החדה והמכרעת ביותר של הליכי ההוצאה לפועל על פושטי רגל היא נפשית — ומוטב שעשרות השרים וסגני השרים החדשים ייתנו את דעתם לכך

עידו באום
עידו באום
על ארגונים לשים לב למצוקה של עובדים. למצולמת אין קשר לנאמר בכתבה
עלייה בפניות בעקבות משבר הקורונה (למצולמת אין קשר לכתבה)צילום: עופר וקנין
עידו באום
עידו באום

עם הקמת הממשלה ותחילת ההתמודדות עם המיתון הכלכלי שמונח לפתחה, נדחקה לקרן זווית אחת ההשלכות הקשות ביותר של משבר הקורונה — המחיר הנפשי של המיתון. ממשלה של עשרות שרים וסגני שרים וקבינט קורונה תיטיב לעשות אם תיתן את דעתה גם למצבם הנפשי של מיליון מובטלים. רבים מהם עתידים להיקלע למשבר חוב, וחלק ניכר מהם יפשטו רגל. מחקר חדש שפורסם בימים האחרונים על ידי רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל) מגלה כי ההשפעה החדה והמהותית ביותר של הליכי הוצאה לפועל על החייבים היא נפשית.

בסקר, שנערך לחייבים מוגבלים באמצעים שקיבלו הפטר מחובותיהם (צו בית משפט שפוטר את החייב מחובות שנתבע עליהם בפשיטת הרגל או שאפשר היה לתבוע בפשיטת הרגל) מאז 2016, הם נשאלו מה היתה ההשפעה הגדולה ביותר של היציאה ממעמד של פושטי רגל. מבין האפשרויות שעמדו בפניהם, הכי הרבה נשאלים (25%) דיווחו כי ההקלה העיקרית היתה נפשית.

שיקום כלכלי לאחר פשיטת רגל אינו קל. מחקרים שנעשו בארה"ב מצאו כי פרק הזמן הממוצע שלוקח לחייב לחזור לרמת חיים שקדמה להליך פשיטת הרגל הוא לא פחות מעשר שנים. הסיבות: חייבים שקיבלו הפטר מתחילים את החיים בעמדת זינוק כלכלית נחותה יותר מבחינת הנכסים שברשותם, הם מתקשים לקבל הלוואות מהבנקים, הריבית שהם משלמים גבוהה יותר והיכולת שלהם למצוא עבודה יורדת. אין זה מפתיע לגלות שתהליכי פשיטת רגל גובים מחיר נפשי כבד הן מפושט הרגל עצמו והן מבני משפחתו.

המחקר של רשות האכיפה והגבייה בחן את מצבה של אוכלוסייה חלשה במיוחד — "חייבים מוגבלים באמצעים". המעמד של "חייב מוגבל באמצעים" נוצר בחוק ב–1994 כדי לסייע לחייבים שביכולתם לשלם את החוב בפרישה על פני פרק זמן כלשהו. המטרה המקורית היתה לגרום לחייבים הללו לשלם את החוב, גם אם לאורך תקופה ארוכה, ולצאת לדרך חדשה.

אולם למרות זאת, ב–2014 כבר היו בהוצאה לפועל כמעט 80 אלף חייבים במעמד הזה שלא הצליחו לשלם את החוב. למעשה, התשלום החודשי שלהם לא כיסה אפילו את הריבית שנקבעה בהפטר, כך שחובותיהם רק הלכו ותפחו. ב–2015 החליטה המדינה לסייע לחייבים אלה וקבעה בהוראת שעה מיוחדת כי אפשר יהיה לתת להם הפטר מהחוב לאחר בחינה על ידי רשם הוצאה לפועל, ולשחרר אותם לדרך חדשה.

בפועל, רק שיעור קטן למדי של חייבים הגיש בקשה להפטר. בתשובה לשאלות החוקרים טענו רבים כי לא ידעו כלל על האפשרות לבקש הפטר.

נשואים חוזרים יותר למערכת

במחקר, שנערך על ידי רבקה אהרוני, סמנכ"לית האגף לתכנון ומדיניות ברשות האכיפה והסטטיסטיקאי רפי גולן, נבדקו 1,521 החייבים במערכת ההוצאה לפועל שקיבלו הפטר מחובותיהם בשנים 2016–2018. המחקר, שנעשה באוגוסט 2019, בחן את השפעת ההפטר על חייבים מוגבלים באמצעים.

מתברר כי 79 מקבלי הפטר, מעט יותר מ–5%, לא הצליחו להשתקם, נקלעו שוב למצב קשה של חוסר יכולת לפרוע את חובותיהם ונפתח להם תיק חדש בהוצאה לפועל. החוקרים ריאיינו כ–60 מתוכם.

המחקר מצביע על כמה מאפיינים בולטים, אם כי לא כולם מובהקים, שמנבאים מתי חייבים לא יצליחו להתאושש גם לאחר הפטר ויחזרו למנגנון ההוצאה לפועל. בקרב מקבלי ההפטר שחזרו להוצאה לפועל, שיעור הנשואים גבוה יותר ביחס לחייבים שלא חזרו למערכת (48% לעומת 42%); שיעור האלמנים והאלמנות בקרבם גבוה יותר (10% לעומת 4%); נשואים בעלי משפחות מרובות ילדים חוזרים להוצאה לפועל בשיעור גבוה יותר מחייבים רווקים. שיעור גבוה יחסית של חזרה להוצאה לפועל נצפה גם בקרב חייבים מעל גיל 55, חייבים עם שלושה ילדים ויותר וחייבים בעלי השכלה נמוכה יחסית (עד 12 שנות לימוד). אגב, הרוב המכריע של פושטי הרגל אינם בעלי השכלה גבוהה, ושיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בקרב חייבים מוגבלי אמצעים היה פחות מ–10%.

מאפיין נוסף שהתגלה במחקר הוא כי שיעור גבוה מבין החוזרים למערכת אינם עובדים, אינם מצליחים למצוא עבודה או אינם מחפשים עבודה, והם מתקיימים על קצבאות הביטוח הלאומי.

המספרים האלה עולים בקנה אחד עם הנתונים על מקבלי הפטר שמצויים בידי אגף כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים: גם שם מתאפיינת אוכלוסיית פושטי הרגל בשנית (לאחר שכבר קיבלו הפטר) בשיעור גבוה של נשואים, בעלי שלושה ילדים ויותר, אנשים שאינם עובדים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי.

לפי הסקר, הגורמים העיקריים לכך שאנשים אינם מצליחים לצאת ממעגל החוב הם מצב בריאותי (32%), חוסר תעסוקה (20%), משבר אישי או משפחתי (20%) והתנהלות כלכלית שגויה (16%). משבר הקורונה יחריף את הגורמים האלה מאוד.

ממצאים נוספים ממחישים כי מי שאינו מצליח לצאת ממעגל פשיטת הרגל, מתקשה גם במציאת מקורות אשראי בקרב הבנקים. המחקר מגלה כי 32% מהחייבים שעלה בידם לצאת ממערכת ההוצאה לפועל עדיין לא נחלצו מהמצוקה, שכן הם מתקשים לפרו את חובותיהם לבנקים. לעומתם, שיעור החובות לבנקים דווקא נמוך יותר (25%) בקרב מי שחזר למערכת ההוצאה לפועל, ככל הנראה משום שבשל מצבם הקשה נאלצו לפנות למקורות סיוע נוספים (ֹׁׁׁׁׁׁבמחקר אכן התברר ש–25% מהם מתקשים לפרוע הלוואות שנטלו מבני משפחהׂ). החוקרים מצאו שהחשבונות המעיקים ביותר על החייבים בישראל הם עבור שכר דירה ושירותים (חשמל, מים, טלפון וכו').

חשש ממעגל קסמים

הממצאים הללו מחדדים את התובנה שהאוכלוסייה שנתונה במצב הקשה ביותר בישראל, האזרחים שמסתמכים על קצבאות של המדינה, אינה מצליחה לשרוד ולהשתקם מבחינה כלכלית. מיתון הקורונה עתיד להכות בשכבה הזו פעמיים: מצד אחד, קשה עד בלתי־אפשרי להיחלץ מלולאת החנק הזו; ובד בבד, המיתון עתיד להכניס קבוצה גדולה יותר של אנשים למצב פשיטת רגל, שהסיכויים להיחלץ ממנו כאמור אינם גבוהים.

החוקרים, אהרוני וגולן, סבורים כי הממצאים מחדדים את הצורך בדרכי סיוע נוספות לחייבים העוברים תהליך של פשיטת רגל, מקבלים הפטר ומוצאים עצמם לאחר פחות משנתיים מתקשים פעם נוספת לשלם תשלומים שוטפים. "העובדה ששיעורים גבוהים מהם מעידים על עצמם כי הגיעו למצב של חובות בשל התנהלות כלכלית לא נכונה, מחזקת את הצורך בליווי פיננסי לאחר קבלת ההפטר", כותבים החוקרים. כמחצית מהנשאלים במחקר הביעו נכונות להשתתף בקורסי הכשרה כלכלית.

כתבות מומלצות

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"

ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר אמזון והאיש השני בעושרו בעולם. שוויו צלל ב-82.7 מיליארד דולר

הבוננזה נגמרה: האומה העשירה בעולם מגלה פתאום שהיא ענייה יותר

קוסטה ריקה

"בונים פה וילות מטורפות בג׳ונגלים וחברות היי-טק שוכרות חופים לשבוע"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

דובב ויקי

עם 8 סניפים בלבד, האם מג"ד בצנחנים והייטקיסט לשעבר יובילו רשת מסעדות ישראלית ראשונה לבורסה?

הוד השרון

"אין עוד מקום כזה": הקרקע היוקרתית בלב השרון שהציתה מלחמה