גם האלבום המשפחתי עם דיקפריו לא שיכנע: בר רפאלי הפסידה בבית המשפט

השופט קבע כי רפאלי לא הוכיחה ניתוק של תושבות ב-2010-2009 או שמערכת היחסים עם ליאונרדו דיקפריו עלתה בעוצמתה על קשריה המשפחתיים והחברתיים בישראל - ועל כן עליה לשלם מס בישראל ■ עורכי דינה: "נערער לעליון"

אפרת נוימן
אפרת נוימן
בר רפאלי
בר רפאלי צילום: אייל נבו
אפרת נוימן
אפרת נוימן

בר רפאלי ספגה מפלה בבית המשפט בהליך האזרחי שהיא מנהלת נגד רשות המסים. רפאלי הגישה ב-2016 ערעור על החיוב שלה במסים ב-2010-2009. היא טענה כי בשנים אלה היא ניהלה מערכת יחסים עם השחקן לאונרדו דיקפריו ולא היתה תושבת ישראל לצורכי מס - ולכן גם הכנסותיה בחו"ל אינן חייבות במס בישראל בתקופה זו, ויש לבטל את השומה שהוצאה לה.

עיקר המחלוקת היתה בשאלה היכן היה מרכז חייה באותה תקופה. השופט שמואל בורנשטין מבית המשפט המחוזי מרכז קבע כי רפאלי לא הציגה כל אינדיקציה ממשית לכך שניתקה או התכוונה לנתק במהלך השנים האלה את זיקת התושבות שלה לישראל. "המסקנה המתבקשת ממכלול הראיות שהוצגו בפני היא כי מרכז חייה של המערערת הוא בישראל - ולפיכך היא תושבת ישראל בשנות המס שבערעור על כל המשתמע מכך לעניין מיסוי הכנסותיה".

מפסק הדין עולה כי השופט הביע במקרים מסוימים חוסר אמון בגרסאות של רפאלי ואף כתב כי עדותה מתחמקת, וכי הוא אינו מקבל את תעתועי הזיכרון שלה בכל עניין שלא נוח לה לדון בו ואינו תואם את גרסתה. לגבי מקרים מסוימים הוא ציין כי "המערערת ואימה מעבירות מאחת לשנייה את האחריות על עניינים מסוימים כמטוטלת, כשהרושם הוא שהדבר נועד לטשטש את העובדות כהוויתן".

במקביל מתנהל נגד רפאלי והוריה הליך באפיק הפלילי, והפרקליטות הודיעה בדצמבר על שימוע לפני הגשת כתב אישום. ההליך הפלילי עוסק בשאלה של הסתרת מידע והצגת מידע כוזב לרשויות המס גם בשנים אליהן מתייחס הערעור האזרחי. במידה ורפאלי היתה זוכה בהליך האזרחי והיה נקבע כי היא לא היתה תושבת ישראל בשנים אלה, גם הקרקע מתחת להליך הפלילי בנוגע לאותן שנים היתה נשמטת. כעת תידרש הפרקליטות להוכיח כי רפאלי עשתה פעולות בכוונה להסתיר את הזיקות שלה לישראל.

"בית קבע בישראל בלבד"

החל ב–2003 שיטת המיסוי בישראל היא על בסיס פרסונלי ולא טריטוריאלי - מי שמוגדר "תושב ישראל", יחויב במס בישראל על כל הכנסותיו, לרבות אלה שהופקו או התקבלו בידיו מחוץ לישראל. לפי פקודת מס הכנסה, תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו בישראל. לצורך קביעת מיקומו של מרכז החיים משמשים שני מבחנים: המבחן הכמותי והמבחן המהותי.

בר רפאלי וליאונרדו דיקפריו, ב-2010צילום: AP

המבחן הכמותי הוא חזקה הניתנת לסתירה, שבודקת את משך השהות של הנישום בישראל. המבחן המהותי בוחן את מרכז חייו של הנישום על פי מכלול הנסיבות המשפחתיות, הכלכליות והחברתיות.

השופט קבע כי לפי המבחן הכמותי קמה חזקה שרפאלי היתה תושבת ישראל ב-2009. לדבריו, חזקה זו אמנם אינה מתקיימת ב-2010, אך מספר ימי השהייה שלה בישראל לעומת מדינות אחרות, מספר הביקורים שלה בישראל ופרקי הזמן ששהתה בארץ בכל פעם – יש בהם אינדיקציה כי מרכז חייה הוא בישראל.

בנוגע למבחן המהותי, השופט קבע כי המסקנה שעולה מהראיות היא כי לא היה לרפאלי בית קבע בארה"ב, אלא בישראל בלבד. הוא ציין כי בית הוריה של רפאלי בהוד השרון עונה על ההגדרה של בית קבע מאחר שהיא ניהלה בבית זה כשהגיעה לישראל שגרת חיים ואף נהגה לארח בו חברות. הוא הוסיף כי גם הדירה במגדליYOO שנשכרה על שם אחיה והדירה במגדלW שנשכרה על שם אמה עמדו לרשותה כשהגיעה לישראל. מנגד, הוא קבע כי קיים חלל ראייתי בנוגע לנסיבות מגוריה בביתו של דיקרפיו בלוס אנג'לס, וממילא רפאלי לא הוכיחה כי מדובר בבית קבע שלה.

השופט ציין כי אינו יכול להתעלם מכך שדיקפריו לא הובא להעיד, ולכן אין ראיה שיכולה לשפוך אור על האופן שבו הוא התייחס למערכת היחסים שלו עם רפאלי, או על כוונותיו בעניין זה.

הוא התייחס גם לאלבומים ותמונות רבות שנמסרו לו על ידי רפאלי במטרה ללמד על מערכת היחסים שלה עם דיקפריו, אך ציין כי זה לא מספיק בשביל להסיק שיש לראות את מרכז חייה מחוץ לישראל. הוא העיר כי במקרה הזה ובהתחשב בכך שמדובר במי שנמנים על תעשיית הבידור והזוהר, "האמירה לפיה תמונה אחת שווה אלף מלים אינה בהכרח נכונה".

בנוסף, בורנשטין התייחס לכך שההכנסות של רפאלי מעבודות דוגמנות ברחבי העולם הועברו לחברות זרות שבבעלותה, כשלא נסתרה הטענה של רשות המסים לפיה החברות האלה נשלטו ונוהלו מישראל. גם גורמי מקצוע ישראלים, ביניהם רואה חשבון, טיפלו בענייניה, ואביה ואמה היו מעורבים בעסקיה ותרמו לקידום הקריירה שלה. מעבר לכך, היא היתה חברה בקופת חולים ישראלית, רכשה תרופות וקיבלה החזרים מהקופה, היה לה כרטיס אשראי ישראלי והיא אף החלה בביצוע עסקה לרכישת דירה בישראל.

הערעור לעליון בדרך

רפאלי טענה כי היא התבססה על הסכם שומה, שלפיו הסכימה לשלם מס על פעילותה בחו"ל ב-2007-2006 - למרות עמדתה כי היתה תושבת חוץ באותן שנים - וזאת בתמורה להכרה מפורשת של פקיד השומה, לאחר שערך בחינה מהותית ויסודית של נתוניה, בכך שהיא תושבת חוץ מ-2007.

רשות המסיםצילום: ליאור מזרחי

רשות המסים טענה כי אין לכך משמעות בהליך הזה, ולא היתה הסכמה "צופה פני עתיד". בורנשטין כתב כי "דעתי אינה נוחה כלל ועיקר מהסכם השומה, מהאופן שבו הוא נערך ומההתנהלות שהיתה בקשר אליו", והוסיף כי מכאן ועד למסקנה שמדובר ב"הסכם ניתוק תושבות" המשליך גם על שנות מס נוספות הדרך ארוכה.

השופט גם התייחס לכך שרפאלי הצהירה לרשויות המס בארה"ב שהיא תושבת ישראל לצורכי מס (רפאלי טענה כי הטופס אינו חתום ואין לדעת מה מקורו והאם הוגש) ולמעשה היא טענה שהיא חסרת תושבות. הוא לא קיבל את הטענה וקבע כי "אף מבלי להידרש לשאלה האם קיימת אפשרות תיאורטית לאדם להיות חסר תושבות לצורכי מס, הרי שבנסיבות עניינה של המערערת כלל לא שוכנעתי כי מידת ניתוקה מישראל היתה כזאת שניתן להכיר בה כ'חסרת תושבות'".

לבסוף, הוא קבע כי יש מקום לזקוף הכנסה משירותי פרסום ויחסי ציבור שרפאלי קיבלה (ויתור על דמי שכירות בתמורה לפרסום על דבר מגוריה) במגדלי Yoo ו-W. לדבריו, "נדירים המקרים בהם ניתנות מתנות חינם - בפרט כשמדובר במסגרת יחסים עסקית" ו"ההיגיון והשכל הישר מלמדים כי אף בהיעדר הסכמים כתובים ומפורשים מאחורי תשלום אותם סכומים עומדת ציפייה לקבלת תמורה, במישרין או בעקיפין, בדמות פרסום ויחסי ציבור".

עורכי הדין משה מזרחי ואודי ברזילי, שייצגו את רפאלי, מסרו כי "בסוף 2009 הגיעה רשות המסים להסכם שומה, שלפיו מ-2007 תיחשב רפאלי תושבת חוץ. בהתאם להסכם זה היא דיווחה לשלטונות המס על היותה תושבת חוץ גם ב-2009 וב-2010. אנו סבורים כי פסק הדין שגוי, מתעלם מעובדות מרכזיות וחורג מהלכות קודמות של בית משפט עליון בנושא זה. מטעם זה, ומטעמים נוספים אנו מאמינים כי תוצאת פסק הדין תשתנה בערכאת הערעור".

לצורך הגשת הערעור רפאלי פנתה גם לעו"ד פיני רובין ראש משרד גורניצקי ושות'.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן