מדריך |

החלטתי לדווח על חשבון בחו"ל או ירושה שהסתרתי. כמה מס אשלם והאם אזכה לחסינות?

בחצי השנה האחרונה ניתן להודות בהכנסות לא מדווחות - ולקבל פטור מהליך פלילי ■ עד כה התקבלו 955 בקשות ונחשף הון בסך 3.4 מיליארד שקל ■ המדריך לגילוי מרצון

אפרת נוימן
אפרת נוימן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
אפרת נוימן
אפרת נוימן

חצי שנה חלפה מאז השיקה רשות המסים בספטמבר 2014 נוהל חדש של גילוי מרצון - המאפשר פטור מאחריות פלילית למי שיעמוד בתנאים ויצהיר על הון לא מדווח - שכלל הוראות שעה בנוגע למסלול מהיר ומסלול אנונימי.

לפי נתונים חדשים מרשות המסים, עד כה הגישו ישראלים 955 בקשות בהן גילו הון לא מדווח של 3.4 מיליארד שקל. בהתחשב בעובדה שתהליך של הגשת בקשה יכול לארוך זמן, הציפיות הן שבמחצית השנה השנייה שנותרה להוראות השעה (אשר ייתכן שיוארכו) זרם הפונים ילך ויגבר, אך מטבע הדברים קשה להעריך את היקפו.

משה אשר, יו"ר רשות המסים צילום: אמיל סלמן

ההיענות לנוהל מצד הישראלים באה בין היתר על רקע דיווחים בפרשת בנק UBS שווייץ, שבמסגרתה נעצרו בחודשים האחרונים עשרות ישראלים לאחר שהגיעה לידי רשות המסים רשימה של חשבונות בשווייץ, וגם על רקע דרישות של הבנקים בשווייץ מהלקוחות להצהרה כי החשבונות שלהם מדווחים בישראל.

בכתבה זו נפרט את התנאים, השלבים, המסים והעלויות שנוגעים להליך.

למי מיועד הליך הגילוי מרצון?

לכל מי שיש לו הכנסות מכל סוג שלא דווחו לרשות המסים, בין אם מחו"ל, ירושות, בעלות בחשבונות בנק בחו"ל, הכנסות משכר דירה בחו"ל, ובין אם מקור ההכנסה הלא מדווחת היא מעסקים בישראל.

מהם התנאים להליך גילוי מרצון?

נדרש כי הגילוי מרצון יהיה כן ומלא, ובמועד הפנייה לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש (או בן/בת הזוג וחברות בשליטתם) על ידי רשות המסים. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.

מה קורה כשתשלום המס אינו משמעותי?

סניף UBS בשווייץצילום: בלומברג

בעיקרון לא יחול הנוהל והנישום יוכל לפנות לפקיד שומה ולהסדיר את הדיווח, בלי חסינות פלילית (אך גם בלי סיכון גבוה לאישום פלילי). המקרה החריג הוא כספי ירושה אשר לא דווחו מאז 2003, או מקרים דומים, או חשבונות בחו"ל עד 2 מליון שקל.

על מה תחול החסינות 
הפלילית?

רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון, ורק על עבירות לפי חוקי המס בפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ, חוק מס קנייה, פקודת המכס וחוק מסי מכס ובלו. אם למשל אדם העלים מס כתוצאה מהכנסות שהיו לו מעבירות בניירות ערך או גניבה או כל עבירה אחרת, הוא לא יקבל חסינות פלילית על עבירות אלה.

אילו מסלולים יש?

קיימות שלוש דרכים להגיש את הבקשה: במסלול רגיל, אנונימי ומהיר. בכל הדרכים, הבקשה תכלול את כל המידע הרלוונטי לרבות שנות המס, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום.

במסלול הרגיל - הפונה ימסור את שמו ותעודת הזהות שלו. לאחר שמחלקת החקירות תאשר כי הפנייה היתה בתום לב ולא מנוהלת חקירה כנגד הפונה, הנישום יפנה לפקיד השומה ויסדיר את סכום המס שעליו לשלם. בסוף ההליך ישלם הנישום את המס ויקבל אישור כי לא יינקטו נגדו הליכים פליליים.

במסלול האנונימי - בא כוח הפונה לא יציין במי מדובר. לאחר שתתברר חבות המס על ידי הגוף הרלוונטי, פקיד השומה יוכל להגיע להסכם עם הנישום על גובה המס בתוך 90 יום, כאשר ניתן להאריך תקופה זו ב–90 יום נוספים. לאחר ההגעה להסכם בדבר סכום המס יגלה הנישום את שמו, ומחלקת חקירות תבדוק כי הפנייה היתה בתום לב ולא מנוהלת חקירה נגד הפונה. בסוף ההליך ישלם הנישום את המס ויקבל אישור כי לא יינקטו נגדו הליכים פליליים. מסלול זה תקף רק עד ספטמבר 2015.

במסלול המקוצר - ניתן יהיה להגיש בקשות כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו יותר מ–2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה יותר מחצי מיליון שקל. את הפנייה שולחים למחלקת חקירות, ולאחר מכן מגישים דו"ח מס לפקיד השומה ובו מוסיפים את המס לתשלום בגין החשבון הזר, בהתאם להחלטת הנישום וללא הסכם עם פקיד השומה. בסוף ההליך מקבל הנישום אישור כי לא יינקטו נגדו הליכים פליליים. לפקיד השומה מותר לבדוק את השומה, כמו כל שומה רגילה, במשך ארבע שנים (פקיד השומה לא יבחן במיוחד את השומה אלא בבדיקה רנדומלית רגילה).

955 ישראלים הגישו בקשות בהן גילו הון לא מדווח של 3.4 מיליארד שקלצילום: איור : ליאו אטלמן

איך מגישים את הבקשה?

הבקשה לגילוי מרצון יכולה להיות מוגשת באופן עצמאי או באמצעות בא כוח (במסלול הרגיל והמקוצר), כשבמסלול האנונימי נדרש כמובן בא כוח. היא תוגש לסמנכ"ל לחקירות ומודיעין של רשות המסים, המוסמך לאשרה. למעט במסלול האנונימי, הבקשה תכלול שם, פירוט העובדות בבקשה וטבלה המפרטת את מקור ההכנסה ביחס לכל שנת מס. הפונה יצהיר כי הכספים הכלולים בבקשה אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית. בנוסף, רשות המסים דורשת הוכחות בנוגע למקור הכספים המוחזקים בחו"ל, וכן אסמכתאות לרווחים והפסדים שנצברו בחשבונות.

כמה מס אשלם?

התשובה תלויה בעיקר במקור הכספים, מתי נצברו ואם נוצרו רווחים פיננסיים כמו ריבית או רווח מהשקעה בניירות ערך. רשות המסים אינה מתחייבת להעניק פטור חלקי או מלא מריבית והצמדה. בדרך כלל לא יהיו קנסות במקרים אלה.

על הרווחים שנצברו בחשבון (ריבית, דיווידנד ורווחי הון) בעשר השנים האחרונות (החל מ–2005) ישולם מס בשיעור של 25%. הכנסות עסקיות יחויבו בעקרון בשיעור מס מלא של 50%.

הון שנצבר בחו"ל לפני 2005, ואשר לא היה חייב מס בישראל (כגון הכנסה מעבודה בחו"ל, או אצל עולה חדש) או הון שהתקבל בירושה, אינו חייב בעקרון במס (למעט הרווחים על החשבון כאמור לעיל). ואולם, גם במקרים שבהם ההון לא היה חייב במס בישראל, ייתכן שבעל החשבון יידרש לשלם מס כלשהו (בשיעור של 10%–15%), זאת אם אינו יכול להוכיח באופן מלא את המקור לאותם כספים (כפי שקורה פעמים רבות כשנפתח חשבון בחו"ל לפני תקופה ארוכה). מדובר במס שהוא סוג של קנס, מעבר למס שיידרש לשלם על רווחי ההון והריבית שבחשבון.

איזה עוד עלויות יוטלו עלי מעבר לתשלום המסים שבהם אחויב?

אם ההליך מתבצע באמצעות מיופה כוח, עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס, תהיה עלות של שכר טרחה. גובה שכר הטרחה משתנה בדרך כלל בהתאם לגובה הסכום בחשבון הבנק, וכולל לרוב סכום ראשוני המשולם כמקדמה וסכום נוסף המשולם בסוף ההליך. במקרים רבים משולם גם בונוס הנגזר מסכום המס המשולם (ככל שהמס לתשלום יהיה נמוך יותר, הבונוס גבוה יותר).

שכר הטרחה משתנה בין נותני השירות השונים והיקף התיק, אך באופן גס ולא מחייב אפשר לומר כי לתיקים "רגילים" בהיקף של עד כמיליון דולר שכר הטרחה הצפוי יכול לנוע בין 10,000 דולר ל–50 אלף דולר בממוצע.

עלות נלווית נוספת קשורה לאסמכתאות שיש להביא. למשל, במקרה של חשבון בנק בשווייץ יש לפנות אל הבנק ולקבל אישורים לסכומים, להפקדות ולתנועות בחשבון. במקרה זה, העלויות יכולות להגיע גם לאלפי יורו.

קיבלתי ביוני 2014 מכתב דרישה להצהרת הכנסות. האם אני יכול להגיש בקשה לגילוי מרצון?

כעקרון התשובה היא שלילית כי המכתב שקיבלת ייחשב שנפתחה בדיקה בעניינך, וזאת גם אם המענה שלך עדיין לא נבדק או עדיין לא השבת לו (אף שהתבקשת לעשות כן תוך 30 יום). ואולם, אם המכתב שקיבלת נשלח ללא קשר לחשבון הלא מדווח, תוכל להסדיר את החוב ולא יינקטו נגדך הליכים פליליים, אם כי ייתכן כי לא תקבל מכתב בנושא.

בשנה אחת היו לי הפסדים ובשנה לאחר מכן רווחים, האם ניתן לקזז הפסדים?

ניתן יהיה לקזז הפסדים שנוצרו בשנים שלגביהן מבוצע הגילוי מרצון, ואלה יהיו ניתנים לקיזוז רק מול רווחים באותה תקופה. הפסדים שלא קוזזו בשנות השומה שעליהן דווח בגילוי מרצון לא יותרו בקיזוז בשנים שלאחר מכן. בנוסף, לא יתאפשר לקזז הפסדים עליהם הוצהר כבר בדו"חות שהוגשו קודם לבקשה לגילוי מרצון כנגד רווחים או הכנסות שעליהם הוצהר בגילוי מרצון.

הגשתי את הבקשה, כמה זמן בממוצע אמתין עד לסיום הטיפול?

בהתאם לנוהל, פקיד השומה צריך להחליט על גובה המס עד 90 יום מתחילת ההליך, אבל הוא יכול לבקש 90 יום נוספים. בנוסף, למחלקת חקירות דרושים כמה שבועות לבדוק אם מתנהלת חקירה נגד המבקש. המסלול המקוצר הוא מהיר ביותר ולאחר כמה שבועות אמורים הטפסים להיות מוגשים ואישור מתקבל ממחלקת החקירות.

סייע בהכנת הכתבה: עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסוי במשרד גולדפרב זליגמן

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"