אין לכם רווחים כלואים כמו טבע או צ'ק פוינט? הנה כמה דרכים לחסוך במס

עם סיום שנת המס הנוכחית ייכנסו לתוקף כמה שינויים מהותיים, ובראשם העלאת שיעורי מס הכנסה ומס חברות, והוראות חדשות למיסוי נאמנויות ומקרקעין ■ כיצד ניתן להיערך לשינויים ואולי אפילו לחסוך כסף?

הילה רז
הילה רז
הילה רז
הילה רז

מבצע גביית הרווחים הכלואים מהחברות התעשייתיות הסתיים השבוע - וברשות המסים חגגו. החברות שזכו מתיקון החוק נהנו ממס חברות מופחת של 6% עד 10% מרווחיהן. לעומתן, נישום פרטי או בעל עסק קטן יכול רק לחלום על שיעורי מס נמוכים כאלה, אבל גם לו יש עדיין כמה אפשרויות מוגבלות להקטין את שיעור המס שבו יחויב השנה. ב-1 לינואר 2014 ייכנסו לתוקף כמה שינויים שישפיעו על שיעורי המס שמשלמים חברות ואנשים. היערכות נכונה לפני כניסת השינויים לתוקף יכולה לחסוך לכם כסף.

מומחי המס עו"ד ירון מהולל ממשרד איתן מהולל ושדות, רו"ח צבי פרידמן, ראש חטיבת המס, פירמת ראיית החשבון והייעוץ דלויט בריטמן אלמגור זהר, עו"ד דורון לוי ממשרד עמית פולק מטלון ושות', עו"ד זיו נויפלד, ממשרד נשיץ ברנדס ועו"ד יאיר בנימיני, ממשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM) - מייעצים כיצד ניתן להיערך לתיקונים.

כתבות נוספות באתר TheMarker:

תורת הניהול של מייסד קופיקס

עתירה לבג"ץ: להדיח את אייל גולן מ"הכוכב הבא"

מיסוי דירות מגורים

יאיר בנימיני

בתחום מיסוי המקרקעין נכנסו לתוקפם שני שינויים משמעותיים. האחד הוא שינוי מס הרכישה שהוחל באוגוסט השנה, והשני הוא ביטול פטורים ממס שבח, שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2014. במסגרת הוראות שעה שיחולו עד 31 בדצמבר 2014, נוספו למדרגות מס הרכישה הקיימות שתי מדרגות, שמשפיעות במיוחד על רוכשים של דירות יוקרה. עד השינוי הגיעו מדרגות מס הרכישה לשיעור מקסימלי של 5%–7% על חלק ממחיר ערך הדירה, תלוי בסוג הדירה ומעמדה.

הוראות השעה החדשות קובעות מדרגת מס נוספת של 8% על החלק ממחיר הרכישה שלשווי דירת המגורים העולה על 4.5 מיליון שקל ועד 15 מיליון שקל. על חלק מחיר הרכישה של יותר מ15 מיליון שקל ישולם מס רכישה של 10% משווי הדירה.

בתקופת הקבע המתחילה ב–1 בינואר 2015, מדרגות מס הרכישה של דירת מגורים על ידי תושב ישראל ינועו בין 3.5% ועד 10% בגין החלק העולה על 15 מיליון שקל. 5% מס ישולמו על חלק השווי שבין 1.055 מיליון שקל ועד לתקרה של 4.5 מיליון שקל.

הוראת השעה כוללת גם הוראה מקלה, ולפיה חל מס רכישה מופחת על תושב ישראל בלבד ברכישת דירת מגורים יחידה. הוראה זו קובעת כי מדרגות מס הרכישה נעות בין פטור ממס רכישה לשווי של דירה עד 1,470,560 שקל ועד ל–10% על חלק השווי העולה על 15 מיליון שקל. ההוראה המקלה נותרת על כנה בתקופת הקבע המתחילה ב-1 בינואר 2015. לגבי נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים, באוגוסט 2013 הועלה שיעור מס הרכישה מ–5% ל–6%.

השינוי המיסויי השני נוגע למס שבח. החל בינואר 2014 יצומצמו הפטורים מתשלום מס שבח על מכירת דירת מגורים. הפטור שניתן לתושב חוץ המחזיק דירה נוספת בישראל יבוטל, אלא אם יוכח כי זו דירתו היחידה, וכך גם הפטור המלא ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה יחידה אחת לארבע שנים.

בנוסף, יוגבל באופן משמעותי הפטור למכירת דירות להשקעה. לדברי מהולל, החל ב–1 בינואר 2014 יוטל מס שבח של 25% על מכירת דירת מגורים מזכה, כלומר דירה ששימשה למגורים בתקופות הנדרשות על פי החוק, שאינה דירה יחידה. השבח שנצבר עד לתחילת ינואר 2014 יהיה פטור ממס, ואילו השבח שנצבר מ–1 בינואר ועד ליום המכירה יהיה חייב ב–25% מס משווי ההשבחה של הנכס.

לאנשים שמכרו דירת מגורים בארבע השנים האחרונות, נשארו עם דירה יחידה ושוקלים למכור אותה עתה, נויפלד ממליץ להמתין עד לתחילת 2014. אם ימכרו את דירתם היחידה לפני שחלפו ארבע שנים ממכירה של דירה אחרת שהיתה בבעלותם, עד לסוף השנה הם יצטרכו לשלם מס שבח. החל ב–2014 הם יוכלו למכור את הדירה ולקבל פטור מלא ממס שבח.

לעומתם, לאנשים שמחזיקים כיום בשתי דירות שהם מעוניינים למכור בקרוב, ושלא מכרו דירה אחרת בארבע השנים האחרונות, מומלץ למכור עד סוף השנה דירה אחת כדי ליהנות מפטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים יחידה במשך ארבע שנים. אם ברצונם למכור גם את הדירה השנייה, מומלץ להם להמתין עד לתחילת 2014, אז יקבלו פטור מתשלום מס שבח בגין השבח שנצבר עד ל–1 בינואר.

נויפלד ממליץ לאנשים שמחזיקים בדירה אחת ומעוניינים לרכוש דירה נוספת, להמתין עד ל–1 בינואר, כדי לשמור על האפשרות שבעתיד יוכלו למכור את הדירה היחידה שהיתה להם לפני ינואר 2014 כדירת מגורים יחידה - הזכאית לפטור מלא מתשלום מס שבח.

דורון לוי

בתחילת השנה הבאה יינתן פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה יחידה לגבי דירות ששוויין עד 4.5 מיליון שקל. זאת, אם המוכר לא ניצל את הפטור ממס שבח ב–18 חודשים שקדמו למכירת דירה זו והוא החזיק בה 18 חודשים לפחות עד למכירה.

חברה משפחתית

באשר לחברות המשפחתיות, ברשות המסים זיהו כשלים שאיפשרו תכנוני מס המתחמקים מגבייה בסך מיליארדי שקלים. לכן, החל ב–2014 שונו כמה סעיפים שימנעו את תכנוני המס האלה. עד אוגוסט 2013 יכלו יחידים בחברות משפחתיות להותיר את הכסף בחברה, להשקיע אותו בשוק ההון, ובעת מימוש רווחים ליהנות משיעורי מס שמוטלים על נישום יחיד, ולא על חברה. מאז חסמה רשות המסים את האפשרות להותיר רווחים לא מחולקים בחברות המשפחתיות, לפני שנהפכו לחברה משפחתית. כיום כל מי שיהפוך חברה קיימת לחברה משפחתית ייחשב כמי שחילק את כל רווחיה הצבורים כדיווידנד ב–31 בדצמבר 2013.

האפשרות של בעלי החברה להמשיך ולהיות ממוסים בעת חלוקת רווחי החברה המשפחתית כיחידים נותרה על כנה. רשות המסים חייבה את בעלי החברות המשפחתיות לחלק את הרווחים שצברו, ולהערכת עו"ד לוי, רווחים אלה מסתכמים ביותר ממיליארד שקל. לדבריו, היתרונות הגלומים בהתאגדות באמצעות חברה משפחתית הם אחזקת נכסים בעיקר בחו"ל וחלוקת רווחים.

למשל, אדם שהחזיק בדירה בניו יורק ונפטר, עזבונו לפי החוק האמריקאי יכול להיות ממוסה 
בכ–40% - מס עיזבון לאחר פטירתו. הקמה של חברה משפחתית שתחזיק בדירה יכולה לפטור את בעלי החברה מתשלום מס עיזבון, מאחר שהחברה ממשיכה להתקיים גם לאחר מות האדם. יורשיה של חברה כזו, אם היא משפחתית, יכולים להמשיך להיות ממוסים כיחידים בעבור שכר הדירה ששולם להם בניו יורק.

צבי פרידמן

חברה חדשה שרוצה להיחשב משפחתית ב–2014 נדרשת להודיע על בחירתה לא יאוחר מתום שלושה חודשים לאחר התאגדותה. מנגד, חברה שרוצה לחדול מהכרתה כמשפחתית נדרשת להודיע על כך עד חודש לפני תחילת שנת המס שבה תפסיק להיות משפחתית. בעלי חברות משפחתיות שרוצים להפסיק להיות מאוגדים בדרך זו צריכים להודיע לרשות המסים עד 30 בנובמבר השנה על החלטתם.

לדברי עו"ד בנימיני, חברה שחדלה להיות משפחתית לא תוכל לשוב ולהיות כזו. חברה קיימת שאינה משפחתית ומעוניינת להיות כזו, תוכל לבקש להיחשב חברה משפחתית עד ל–30 בנובמבר 2013 ביחס לשנת המס הבאה ואילך. לאחר מכן לא תוכל לבקש זאת שוב. הרווחים הקיימים בחברה בתקופה שבה לא סווגה כמשפחתית יחשבו כאילו חולקו - ויחול מס על החברה.

קיזוז הפסדים 
מרווחי הון

לאדם שצבר הפסדי הון ובמקביל גם רווחים מהשקעות מוצלחות, נויפלד ממליץ לשקול את הקדמת החלוקה של דיווידנד מרווחים שצבר בהשקעות, שאותה ניתן יהיה לקזז מהפסד ההון. ההמלצה מתייחסת רק למי שהדיווידנד בידיו ממוסה ב–25%. בעלי מניות מהותיים, כלומר מי שמחזיק יותר מ–10% באמצעי השליטה בחברה שמחלקת את הדיווידנד, ממוסים ב–30% משווי הדיווידנד שחולק להם. החוק קובע כי הם לא יורשו לקזז את הכנסת הדיווידנד מהפסד ההון.

כדי להפחית את תשלום מס רווחי הון, כדאי למי שמימש רווחי הון השנה לשקול לממש גם הפסדים, שאותם ניתן יהיה לקזז כנגד רווחים. הפסד ייחשב ככזה אם המשקיע רכש מניות במחיר גבוה מהמחיר שבהן מכר אותן.

נאמנויות

אחד מתכנוני המס הרווחיים ביותר בקרב המשפחות העשירות בישראל, שחלק מילדיהן מתגוררוים בחו"ל מטעמי מיסוי, כרוך בהקמת נאמנות, העברת ההון המשפחתי לקרן זו, שמנהלת עבור המשפחה את ההון.

ירון מהולל

החל ב–2014 תיכנס לתוקף רפורמה במיסוי נאמנויות שנועדה להפחית את האפשרות של תושבי ישראל לבצע תכנוני מס באמצעות הקמת נאמנות. תחת זאת, אומר מהולל, נקבע כי נאמנות תהיה חייבת במס בישראל אם אחד הנהנים בנאמנות הוא תושב ישראל.

עד עתה תושבי ישראל יכלו שלא לדווח על נאמנויות בחו"ל, אך כיום כמעט כל הנאמנויות יידרשו להגיש דו"חות על נכסי הנאמנות ולשלם מס על רווחים מהנכסים שבנאמנות. המס שיוטל על הנאמנות, אומר מהולל, תלוי באופי ההכנסה של הנאמנות. בדרך כלל מדובר על מס הוני או מס על הכנסה פיננסית של 25%–30%, בדומה למס של יחידים על הכנסות פיננסיות מריביות ואג"ח. לגבי נאמנות המוגדרת "נאמנות קרובים", יהיה מסלול מיסוי נוסף שבו ישולמו מסים של 30% על חלוקות כספים מהנאמנות במקום על הכנסותיה.

נאמנויות שנוצרו עד סוף 2013 בידי תושבי חוץ לטובת נהנים תושבי ישראל נהנות מסטטוס מיסויי מיוחד ומוכרות כ"נאמנות יוצר תושב חוץ". נויפלד מסביר כי עד עתה הנהנים מנאמנויות אלה לא מוסו בישראל ביחס להכנסות שהופקו מחוץ לישראל או ביחס לחלוקות נכסים או כספים המחולקות להם על ידי הנאמנויות. החל ב–2014 יבוטל המעמד של "נאמנות יוצר תושב חוץ", ולנהנים באותן נאמנויות תינתן האפשרות לשלם מס של 25%–30% על ההכנסות. בנוסף, כל מימוש של נכסי הנאמנויות בעתיד יביא למיסוי הנהנים בגין רווח ההון שצמח בתוך הנאמנות. נויפלד ממליץ לשקול שינויי מבנה האחזקות של הנכסים שתחת הנאמנויות, ובמקרים מתאימים אף לחלק את נכסי הנאמנויות לנהנים כבר ב–2013.

השקעה בסטארט־אפ

אדם שהשקיע בחברת סטארט־אפ צעירה זכאי להטבת מס לפי חוק מיוחד. החוק, שקיבל את כינויו מהשם שדבק במשקיעים בחברות האלה - חוק האנג'לים - נועד לחזק חברות עתירות ידע שמהוות מנוע צמיחה מרכזי במשק ולעודד השקעה בהן כבר בשלב ראשוני. החוק מאפשר למשקיע לנכות את סכום ההשקעה בסטארט־אפ כהוצאה פירותית, כאילו מדובר בהכנסה מעבודה לפי גובה מדרגת המס של המשקיע כנגד כל מקור הכנסה כמו משכורת ודיווידנד כבר בשנת ההשקעה הראשונה.

המשמעות המיידית מבחינת המשקיע היא הקטנת נטל המס במידה ניכרת כבר באותה שנה. החוק חל על השקעות שבוצעו ושסכום ההשקעה שולם בפועל בין1 בינואר2011 עד 31 בדצמבר 2015. רו"ח פרידמן ממליץ לנישומים מתוחכמים לשקול ליהפך לאנג'לים ולבחון השקעה בסטארט־אפ לפני תום השנה, כדי ליהנות מהטבת המס ב–2013.

ימי שהייה בישראל

זיו נויפלד

ישראלים רבים ששוהים מרבית זמנם בחו"ל מעוניינים להיחשב כתושב חוץ לצורכי מס, שכן למעמד זה יתרונות מס רבים כגון היעדר חבות במס על הכנסות שנוצרות מחוץ לישראל. פקודת מס הכנסה קובעת את מספר ימי השהייה בישראל, שבין היתר לפיהם ייקבע האם יוגדר תושב ישראל לצורכי מס..

בנימיני ממליץ לאנשים שמתגוררים בחו"ל ואינם מעוניינים להיות ממוסים כתושבי ישראל לבדוק בקפדנות את מספר ימי השהייה שלהם כאן עד עתה. לשכות האוכלוסין, הוא מוסיף, מוציאות על פי בקשה תדפיס שממנו ניתן לספור בדייקנות את מספר ימי השהיה בשנה קלנדרית. במקרים גבוליים יש לשקול להאריך שהות בחו"ל ולדחות את הביקור בישראל עד לתחילת השנה הקלנדרית הבאה.

פתיחת קופת גמל בניהול אישי

הפקדות לקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוח חיים מקנות הטבות מס שונות. פרידמן ממליץ לכל אדם לבחון האם ניצל את מקסימום הטבות המס הניתנות על כל אחד מאפיקי החיסכון ועל משיכת הכסף ממנו. בנוסף לאפיקי החיסכון המסורתיים, לפני כשנתיים הושק מכשיר פנסיוני חדש, קופת גמל בניהול אישי. בקופה זו מנהל כל חוסך את כספי הפנסיה באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקים, על בסיס קביעה של החוסך את תמהיל ההשקעות.

קופת גמל בניהול אישי מקנה יתרונות מס משמעותיים. לדברי פרידמן, ניהול תיק בקופת גמל אישית מאפשר שלא לשלם מס בגין רווחים, כאשר החוסך בקופת הגמל נהנה מיצירת תשואות גם על מרכיב המס שנחסך. כאשר העמית יפרוש מעבודה ויבקש למשוך את הכספים בצורה של קצבה, הוא ייהנה מפטור ממס על מלוא הקצבה המוכרת. אם העמית יבחר להוון את הקצבה לסכום אחד, הוא יחויב במס על מלוא הרווח ב–15% בלבד, ללא חישוב המרכיב האינפלציוני.

תרומות

תרומה למוסד ציבורי מוכר עד 9 מיליון שקל לנישום אחד מזכה את התורם בהטבות מס של 35% מהתרומה. עו"ד לוי ממליץ למי שבכוונתו לתרום למוסד כזה לשקול להקדים את התרומה, כדי ליהנות מהטבת המס עוד השנה. ההמלצה מקבלת משנה תוקף לגבי אנשים שברשותם רווחים גבוהים ויכולים ליהנות מזיכוי מס בגין התרומה.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"

שיעור תכנות בבית ספר בנס ציונה. תפקידם של המורים נהפך לקשה מתמיד

עמדתי בשקט ליד הלוח וחיכיתי, ביקשתי שקט, ואז הרמתי את הקול. כך נראה הרגע בו הבנתי שאני צריך לקחת הפסקה מהוראה

אורית פנחס וטלי שילון. "אנחנו משלמות 16 אלף שקל, אבל זה שכר רעב"

"יש מיליון דירות שצריכות להיבנות ואין מי שיתכנן אותן - הצעירים רואים שבהיי-טק אפשר להתחיל עם משכורות של 30 אלף שקל בחודש ועוזבים"

ח"כ בנימין נתניהו. הסקרים נראים אופטימיים מתמיד מבחינת נתניהו

עדיין יש סיכוי טוב שנתניהו יגיע לאגף 10 בכלא מעשיהו - והוא יודע את זה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

משרדי גוגל במנהטן. מי שלא יסדיר את התשלום הזה עד 1 באוגוסט – חשבונו יושעה

"מאלצים אותנו לשלם אחרי שכבר התמכרנו": התכסיס של גוגל מכה שנית

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?