הפרקליטות: כתב אישום נגד רוז'נסקי בכפוף לשימוע

הודיעה למנכ"ל דלק נדל"ן לשעבר על כוונתה להגיש נגדו כתב אישום בחשד שכלל בדו"חות החברה ובתשקיף פרטים מטעים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה על כוונתה להגיש כתבי אישום בכפוף לשימוע נגד חברת דלק נדל"ן, מנכ"ל החברה לשעבר, איליק רוז'נסקי, המשנה למנכ"ל לשעבר, עו"ד חוה זמיר-טואף, וסמנכ"ל ודירקטור בחברה בת של דלק נדל"ן, יוסף פרידמן.

טיוטת כתב האישום שהגיעה לידי TheMarker מייחסת לחשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות מנהלים, וכן עבירות של הכללת פרט מטעה בדו"חות כספיים בכוונה להטעות משקיע.

איליק רוז'נסקי

טיוטת כתב האישום מתייחסת למעשים הקשורים לסיווג החשבונאי של רשת רואדשף בדו"חות החברה ב-2008, וכן להערכת השווי של חניוני NCP בדו"חותיה הכספיים של החברה ל-2008.

לפני כשנה וחצי סיימה הרשות את חקירת דלק נדל"ן והעבירה את תיק החקירה לפרקליטות כדי שתחליט לגבי המשך הטיפול בו. כתבי החשדות שגובשו בפרקליטות נגד החשודים מתייחסים לשתי פרשות שונות שבהן התנהל איליק (הלל) רוז'נסקי, לכאורה, באופן דומה. החשדות מתבססים על ממצאי רשות ניירות ערך, מבלי שהפרקליטות ערכה בהם שינויים דרמתיים.

דלק נדל"ן פועלת באמצעות החברה הבת דלק בלרון בינלאומי ובאמצעות חברת DGRE בתחומים של רכישה, אחזקה וניהול נדל"ן מניב בחו"ל. נוסף על כך, פועלת דלק בלרון באמצעות חברה זרה בבריטניה תחת המותג רואדשף (RoadChef) בהפעלת תחנות שירות הממוקמות בצדי הדרכים המהירות במדינה.

מממצאי החקירה של רשות ני"ע עלה כי רוז'נסקי פעל לשינוי הסיווג החשבונאי של רודשף בספרי דלק נדל"ן, ומטרתו היתה להימנע מרישום פחת שנתי של כ-125 מיליון שקל בדו"חותיה הכספיים של החברה.

לפי ממצאי החקירה, לצורך השגת מטרה זו הוביל רוז'נסקי מהלך של חתימה על הסכם ניהול עם צד ג' שאיפשר את שינוי הסיווג החשבונאי. ואולם מהממצאים עלה כי למעשה מאחורי הסכם זה לא עמדה העברת ניהול סיכונים אמיתית מדלק נדל"ן לצד ג', כנדרש בתקן החשבונאי. יתרה מכך, הממצאים העלו כי לצורך הימנעות מרישום הפחת החשבונאי, החברה ורוז'נסקי בראשה הטעו את רשות ני"ע ורואי החשבון, ויצרו כלפיהם מצגי שווא בקשר להסכם הניהול.

בנובמבר 2008, על רקע המשבר הכלכלי העולמי ולנוכח התחייבויותיה הרבות של החברה והמצב התזרימי הקשה שבו היתה שרויה, החליטה החברה להעמיד את רואדשף למכירה. מממצאי החקירה עלה כי לצורך מניעת הפחתה בשווי רואדשף בדו"חות הכספיים, יצר רוז'נסקי מצגים כוזבים לרואי החשבון של החברה. אחת ההצעות שהוגשו לחברה משקפת את מחיר המכירה הצפוי. עם זאת, דובר בהצעה ראשונית ולא מחייבת, שרוז'נסקי היה מעורב בניסוחה ושבמהרה ירדה מסדר היום.

מצגים אלו שיצר רוז'נסקי הביאו לכך שהשווי של רואדשף שנרשם בדו"חותיה הכספיים היה גבוה בכ-50 מיליון ליש"ט מהשווי שאמור היה להירשם. נוסף על כך, תרמו מצגים אלו גם לדו"ח תזרים המזומנים הצפוי (מקורות ושימושים) כמקור מהותי לעמידת החברה בהתחייבויותיה.

פרשת החניונים

הפרשה השנייה שעמה ייאלצו החשודים ועורכי דינם להתמודד בשימועים שתערוך הפרקליטות נוגעת לחברה בת נוספת של דלק נדל"ן, DGRE, שתחתיה פועלת חברת לינצ'פילד, המחזיקה ב-127 חניונים בבריטניה.

מממצאי החקירה עלה כי רוז'נסקי פעל בדרכים שונות, לרבות הטעיה של רשות ניירות ערך ושל מעריכי השווי ורואי החשבון של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ארנסט אנד יאנג ישראל. זאת כדי שהחניונים שבבעלות החברה יירשמו ב-2008 בערך הגבוה במאות מיליוני שקלים משוויים האמיתי באותה העת. מממצאי החקירה עלה כי הדבר נעשה במטרה ברורה ומכוונת למנוע הפחתה משמעותית בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ל-2008, שהיתה גורמת לפגיעה משמעותית בתוצאות הכספיות של החברה.

מהממצאים עלה כי בדומה לרואדשף, גם במקרה זה פעל רוז'נסקי בין היתר ליצירת מצג כוזב, שלפיו הצעת הרכישה של החניונים מחברה כלשהי היתה רצינית. מהממצאים עלה כי דובר על הצעה של צד ג' שאין בה ממש, וכי למעשה רוז'נסקי עצמו ניסח והכין את ההצעה ואף קבע את מחירה. מצג זה תרם לחיזוק הערכת השווי הגבוהה לחניונים.

עוד עולה מהממצאים כי רוז'נסקי יצר מצג כוזב באשר לסיבה להחלפת מעריך השווי לחניונים של החברה. הסיבה האמיתית שאותה הסתיר רוז'נסקי מרשות ניירות ערך, מרואי החשבון וממעריך השווי החדש של החברה היתה האינדיקציה הנמוכה שנתן מעריך השווי הקודם לחניונים.

לפי טיוטת כתב האישום, בינואר 2009 פנה רוז'נסקי לפול וולפנדן מחברת מעריכי השווי הבינלאומית DTZ וביקש ממנו לערוך הערכת שווי הוגן לחניונים נכון ל-31 בדצמבר 2088 לצורך הצגה בדו"חות הכספיים השנתיים של דלק נדל"ן ל-2008. בפגישה מסר רוז'נסקי לוולפנדן את הערכתו הראשונית כי בשל המשבר הכלכלי העולמי לא ניתן יהיה לייחס לחניונים ערך מוסף כנכס של החברה.

וולפנדן, לפי הטיוטה, הוסיף כי להערכתו יהיה צורך לבצע הפחתה נוספת בשווי ההוגן של החניונים. וולפנדן העריך כי גורמים אלה צריכים להביא להפחתה של כ-150 מיליון ליש"ט בשוויים ההוגן של החניונים. לאחר מסירת עמדתו הראשונית של וולפנדן, טוענת הפרקליטת, החל רוז'נסקי לפעול כדי לשכנע אותו שאין להפחית מהשווי ההוגן של החניונים.

עוד נטען כי בפברואר 2009 שלח רוז'נסקי לוולפנדן מסמך הנחזה להיות הצעת רכש לחניונים במחיר של 1.085 מיליארד ליש"ט מחברת וולס פרגו. הודעת המייל שבה נשלחה הצעת הרכש של וולס פרגו, טוענת הפרקליטות, נוסחה בידי רוז'נסקי והוא שקבע את תנאיה ואת המחיר המוצע בה. רוז'נסקי ידע כי הצעת הרכש אינה מחייבת, כי וולס פרגו אינה בעלת משאבים מספיקים כדי לעמוד בהצעת הרכש, ולכן הצעת הרכש אינה אינדיקציה אמיתית לשוויים ההוגן של החניונים במועד שבו ניתנה.

וולפנדן נותר עיקש בסירובו שלא לערוך את הערכת השווי של החברה. לכן פנו רוז'נסקי ופרידמן לחברת מעריכי שווי אחרת, CBRE, וביקשו ממנה לבצע הערכת שווי לחברה ל-2008. לטענת הפרקליטות, אף שהשניים הכירו את ההסתייגויות של וולפנדן ממצב החברה, הם לא העבירו אותן לרואי החשבון החדשים שביצעו את הערכת השווי לחברה. הערכת השווי בוצעה לבסוף בידי CBRE, על סמך נתונים שסיפקה להם החברה בלבד, בלא שנציגיה ביקרו בנכסים, ולאחר שהוסתרה מהם העובדה כי מבצעי ההערכה הוחלפו, משום שוולפנדן סירב לבצע את מבוקשם.

בסך הכל הוצגו החניונים בדו"חות 2008 בשווי של 5.4 מיליארד שקל. בודקת שמונתה לבחון את הערכת השווי של החברה מטעם רשות ניירות ערך, השמאית עדינה קופר, קבעה כי הערכת השווי של החברה ל-2008 היתה בלתי סבירה.

בפגישת בירור שנערכת במשרדי הרשות נשאל רוז'נסקי מה היתה הסיבה להחלפתה של חברת מעריכי השווי בין השנים.

על כך, לפי טיוטת כתב האישום, השיב רוז'נסקי כי DTZ לא ערכה את הערכת השווי של 2008, מכיוון שלא היה בידיהם זמן לעשות כן. על בסיס מצגיו שוכנעה רשות ני"ע שלא להתערב בהערכת השווי של החברה ל-2008.

המגעים להסדר נמשכים

טיוטת כתב האישום נגד החברה היא תזכורת "כואבת" משנות הגאות העליזות של דלק נדל"ן, בהן רכשה באגרסיביות נכסים. כתוצאה מכך, מצאה החברה את עצמה בעיצומם של מגעים להגעה להסדר חוב בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל.

מדובר בחבילת התחייבויות שתשובה נוטל על עצמו של כ-800 מיליון שקל עד מיליארד שקל, המשקפת תספורת של סביב 50% עם אופציה להשבחה.

כוונתה של הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד דלק נדל"ן ומנהליה לשעבר טרפה את הקלפים. ההודעה הזאת דווקא "שימחה" את נציגי הנציגויות של סדרות האג"ח השונות של דלק נדל"ן, שטענו אתמול כי "הכל פתוח. אפשר לקחת את דלק נדל"ן לפירוק, אך לא בטוח שזה יעזור לנו.

מה שכן, במצב שנוצר ייתכן שהחברה תצטרך לשלם קנס כלשהו, ועלולות לצוץ סוגיות חדשות שאיננו מודעים להן כיום. אז לפני שנחתום על ההסדר, כנראה שתשובה (שאינו נושא משרה כלשהי בחברה, מ.ר) יצטרך לפצות אותנו בסכומים נוספים. זאת אם הוא רוצה להימנע מהרמת מסך מלאה על כל המשתמע מכך".

מצב הנכסים

חוסר הוודאות לגבי יכולת יצירת תזרים מרשת החניונים זה הובילה, לטענת דלק נדל"ן, את החברה לפתוח בהליכי הסדר חוב. שכן, לטענתה, נוצר מצב פוטנציאלי של העדפת נושים, כלומר יכולת לשלם את החוב בטווח הקצר ולא בטווח הארוך.

לגבי רואדשף - שדלק נדל"ן רכשה בתחילת 2007 יחד עם קבוצת דלק בשיא הגאות בשווקים בתחילת 2007 תמורת מחיר מופקע של 157 מיליון ליש"ט - הצליחה דלק נדל"ן לצאת מעסקה זו בשן ועין.

זאת שכן לאחר שנקלעה למצוקת מיחזור של הלוואת הענק לבנק מריל לינץ' בסוף 2008, היא נטלה הלוואות בעלים של מאות מיליוני שקלים מקבוצת דלק, ולפני יותר משנה מכרה את אחזקותיה ברואדשף לדלק תמורת קיזוז הלוואות. זאת לפי שווי של כ-15 מיליון ליש"ט.

עורכי הדין נוית נגב וגל הררי-גולדמן ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגות את רוז'נסקי, אמרו אתמול בתגובה כי "רוז'נסקי פעל בתום לב, באופן תקין במסגרת הנהוג והמקובל. מדובר בעניין חשבונאי מורכב, שלדעתנו אינו עבירה פלילית".

עוה"ד פיני רובין ממשרד גורניצקי ושות', המייצג את דלק נדל"ן, מסר כי "קיבלנו היום את מכתב הפרקליטות, שאותו אנחנו בוחנים. נצטרך לקבל את חומר החקירה כדי לגבש עמדה ולהשמיע את דברינו בפני הפרקליטות, כדי למנוע הגשת כתב אישום".

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?