פרשת הולילנד: עד המדינה לא יועמד לדין ולא ישלם חובות

לפני כשבועיים הוגשו כתבי אישום נגד 16 מעורבים בפרשת הולילנד, בהם אהוד אולמרט, שולה זקן, דני דנקנר, אביגדור קלנר ואורי לופוליאנסקי

שני מזרחי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שני מזרחי

פרקליטות המדינה חשפה היום את ההסכם עם עד המדינה בפרשת הולילנד. במהלך המחצית השנייה של שנת 2009, פנה עד המדינה, המכונה ש.ד., אל רשויות האכיפה באמצעות עורכי דינו, והציע לחשוף בפני הרשויות את כל הידוע לו בנוגע להקמת פרוייקט הולילנד ובדבר אירועים פליליים שנוגעים לחוות הזרע. זאת, במטרה לנהל הליכים אזרחיים מטעמו נגד מעורבים אחרים בפרשה.

לפני כשבועיים הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד 16 מעורבים בפרשת הולילנד, בהם ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, ראש לשכתו שולה זקן, יו"ר בנק הפועלים לשעבר דני דנקנר, איש העסקים אביגדור קלנר וראש העיר ירושלים לשעבר, אורי לופוליאנסקי. כתב האישום עוסק בשלוש פרשיות נפרדות, שכרוכות אחת בשנייה ועניינן "קידום פרוייקטי נדל"ן שונים בארץ תוך מתן שוחד לעובדי ונבחרי ציבור שונים, בדגש על עבירות שליוו את הליכי התכנון בעיריית ירושלים ובמנהל מקרקעי ישראל".

במקביל לכתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה חדשה לאיסור פרסום שמו של עד המדינה ובקשה לקביעת הרכב של שלושה שופטים נוכח חשיבותו הציבורית של התיק. בנוסף, בשל נסיבותיו האישיות של עד המדינה, מתכוונת הפרקליטות לבקש בקרוב לזמנו למסירת עדות מוקדמת.

על פי כתב האישום, החל מאמצע שנות ה-90 ובמשך יותר מעשור, פעל צ'רני להקמת שכונת מגורים עתירת זכויות בנייה וחריגה בנוף העירוני, במתחם הולילנד בו ניצב עד אז מלון קטן, בן כ-100 חדרי אירוח. צ'רני, כבעליו של המתחם, פעל "מתוך כוונה להשיא את שוויו של המתחם ואת הרווח שיצמח לו ממכירתו בעקבות פעולות היזמות אותן עמד לקדם". על מנת להגשים את מטרתו, החליט צ'רני לפעול לשינוי יעוד הקרקע ממלונאות למגורים (בעיקר), לפעול להגדלת אחוזי הבנייה במתחם הולילנד בצורה ניכרת ולפעול לצמצום העלויות שלו כיזם בהקמת הפרויקט.

אהוד אולמרט

לצורך כך, ביחד עם ש.ד., איש נדל"ן עתיר ניסיון, רקם צ'רני תכנית רב שלבית לשינוי יעוד הקרקע ולהגדלה ניכרת של נפח וזכויות הבנייה. צ'רני, לפי האישום, ידע כי היקף הגידול בזכויות הבנייה, אופי הבנייה בתכניות שהגיש ומידת חריגתן מן המצב התכנוני הקיים, יחייבו תמיכה רחבה של נבחרי ציבור ועובדים בכירים בעיריית ירושלים וברשויות התכנון. וביחד עם ש.ד. "גמרו אומר בדעתם כי את התמיכה הנדרשת מנבחרי הציבור ועובדיו ניתן יהיה להשיג ולקדם באמצעות מתן טובות הנאה מופלגות". לפיכך, נטען בכתב האישום, "טוו השניים תכנית פעולה לפיה, יעניקו טובות הנאה לנבחרי הציבור ועובדי הציבור שהם יידרשו לשיתוף פעולה מצידם, באופן שאלה יפעילו יכולותיהם וסמכויותיהם לטובת הפרויקט במסגרת תפקידיהם בצמתי קבלת ההחלטות בעיריית ירושלים ובמוסדות התכנון".

בהתאם לתוכנית, במהלך השנים 2007-1994, פעלו צ'רני וש.ד., יחד עם רבין, כדי להעניק טובות הנאה כספיות ואחרות לנבחרי ועובדי הציבור האמונים על קידום תכניות הבניה והליכי התכנון על מנת שאלו יפעלו עבורם לקידום הפרויקט, צמצום לוחות הזמנים, הסרת מכשולים והפחתת עלויות הבנייה.

בכתב האישום נטען כי בסוף שנת 1999, ולאחר שבעקבות שלמוני שוחד לנבחרי ועובדי הציבור הנוגעים לאישור נפח הבנייה במתחם הולילנד ושונה ייעוד מרבית ועיקר המקרקעין ממלונאות למגורים, מכר צ'רני חלק מן המקרקעין, שיעודם שונה, להולילנד פארק. באופן זה, הפכו הולילנד פארק (בהנהלת קלנר, ספרן וגלאון), הנאשם צ'רני והחברות בבעלותו, לבעלים ביחד ולחוד במתחם הולילנד.

היום נמסר כי כי לאחר משא ומתן ממושך שנמשך כמה שבועות, נחתם ההסכם עם באי-כוחו של העד ש.ד. עד המדינה חשף פרטים על הפרשות, ולאחר שאלו נבדקו, נערך עמו הסכם עד המדינה, במתכונת דו-שלבית: תחילה חתם עד המדינה על ההסכם, ורק לאחר שנבדקו במשך מספר שבועות הדברים שמסר ונמצאו להם תימוכין חיצוניים ואימותים למיניהם, חתמה גם המדינה מצידה על ההסכם.

במסגרת ההסכם, התחייב עד המדינה למסור את כל הידוע לו בפרשות הנידונות, לשתף פעולה עם חוקרי המשטרה ורשויות התביעה, ולמסור את כל המסמכים שנמצאים ברשותו.

במהלך החקירה מסר העד למעלה מ-70 הודעות במשטרה, מסר מסמכים רבים מזמן אמת או שהפנה אליהם ושיתף פעולה עם חוקריו במגמה לחשוף את פרטי הפרשות. במהלך החקירה הוסיף וחשף העד פרשיה נוספת הקשורה לאירועים פליליים שנוגעים לתעשיות מלח.

בפרקליטות אומרים כי "הסכם עד המדינה וחקירותיו הביאו לחשיפת פרשות חסרות תקדים בחומרתן הלכאורית, בעלות השלכות רחבות והיבטים ציבוריים כבדי-משקל, שמעורבים בהן שורה של יזמי נדל"ן ונבחרי ועובדי ציבור אשר כנגד רבים מהם הוגש בימים אלה כתב אישום בפרשת הולילנד.

פרויקט הולילנד בירושלים

שיקולים אלה הובילו את כל הגורמים העוסקים בדבר להכריע בשעתו לטובת ההתקשרות בהסכם עם העד, באמצעות באי-כוחו. על פי האמור בהסכם עד המדינה, שכאמור פרטיו הועמדו כעת לרשות סנגוריהם של הנאשמים בתיק - כנגד כל התחייבויותיו יקבל עד המדינה חסינות מפני העמדה לדין בקשר לחלקו בביצוע העבירות נשוא הפרשות הנדונות.

כמו כן, לאחר שהתברר כי אין לעד רכוש או מקורות כספיים - ובהתאם לכך גם אין אפשרות לגבות ממנו או מתאגידים שבשליטתו חובות מס - הוסכם כי לא יינקטו פעולות אכיפה בגין חבות במס, אלא אם יימצאו ברשותו מאוחר יותר מקורות לכך, והעד התחייב לשלמם ככל שיהיה בידו מקור הון או רכוש.

בנוסף, הסכימה המדינה להודיע לבית המשפט כי תסכים לדחיית תשלום אגרה במידה ויגיש העד תביעה אזרחית בעניין נשוא הפרשה, שאינה כוללת תביעה להשבת שלמוני שוחד ( - תביעה שכבר הוגשה בינתיים).

בהמשך, בחודש יולי 2011, ולאחר שהתברר כי כנגד עד המדינה נפתחו הליכים אזרחיים, בין היתר ע"י חשודים בתיק או מקורביהם, שאפשרי וכוונו לפגיעה בו ובחוסנו למלא התחייבותו כעד מדינה בפרשות דלעיל, ומאחר והוא זקוק היה לייצוג וליווי משפטי, החליטה המדינה לתת לעד מימון ביניים לכיסוי חלק משכ"ט שחב העד לעורכי דינו בסכום של כ- 8,000 שקל לחודש, החל מחודש אוגוסט 2010 עד יוני 2011.
על פי ההסכם מיולי 2011, אחת לשלושה חודשים נעשית הערכה מחודשת של נחיצות השירות. ובהתאם לה משולמים הכספים. ההתקשרות אינה חלה על תביעות שעד המדינה יוזם.

על פי ההסכם העד יחזיר כאמור את הכספים ממקורות עתידיים שאפשר ויגיעו לידיו. כמו כן, כולל הסכם עד המדינה נספח שכותרתו "פרטי תוכנית ההגנה לעד מדינה", החסוי על פי דין (סעיף 30 ה(1) לחוק להגנה על עדים התשס"ט-2008). הנספח כולל פרטי הגנה של העד וכן הסדרים כלכליים להבטחת רמת חיים סבירה של העד.

אמיר דן, יועץ התקשורת של אולמרט בעניין ההסכם עם עד המדינה בפרשת הולילנד, מסר בתגובה כי "הפרקליטות העמידה הערב, לאחר פרסום הודעתה, לרשות עורכי הדין המייצגים את מר אולמרט, את הסכם עד המדינה שרב בו הנסתר על הגלוי, וזאת בכוונה לטשטש את ההיקף העצום וחסר התקדים של כספים שניתנו לעד המדינה על מנת שיציג תמונה מעוותת ומופרכת מיסודה, כפי שבסופו של דבר, הוצגה על ידו. הואיל ונאסר עלינו לחשוף את ההסכם עצמו, דבר שאנו חושבים שראוי היה שייעשה מטעם המדינה, נוכל לומר בוודאות כי עולה ממנו שמדובר בהסכם עם נוכל שמודה שעסק משך שנים בהונאות ומעשי מרמה כלפי מדינת ישראל וכלפי גופים ואנשים פרטיים, בהיקפים כספיים עצומים, העלים כספים הכנסות ורכוש, ומסובך עד צוואר בעסקאות מפוקפקות בשוק האפור. על כל אלה, שאינם קשורים כלל ל"פרשת הולילנד", באה הפרקליטות לכסות. מקריאת ההסכם עולים ספקות רבים לגבי מידת חוקיותו ושיקול הדעת של החותמים עליו מצד הפרקליטות. לנוכח קריאת ההסכם, לא ניתן להשתחרר מן התחושה כי הפרקליטות הטילה חיסיון על ההסדרים הכלכליים עם העד רק כדי להמעיט מן הרושם הנורא שפרסום הפרטים עלול לעורר בציבור. ההסכם האמור הוא עדות אומללה למסע הרדיפה שמתנהל כאן, תוך שימוש באמצעים פסולים, כספי ציבור בהיקפים ניכרים ושימוש באדם שמקומו הוודאי הוא מאחורי סורג ובריח ולא כעד מטעם מדינת ישראל".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

RUSSIA EV CHARGERS

שוד הנחושת: מה קרה ל-7,000 טונות של המתכת - ולמה זה צריך להדאיג אותנו

אילוסטרציה קולג' סטודנטים

מה היא הדרך להשיג חיים טובים? הנוסחה שמזעזעת את הצעירים

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא