בית המשפט הגן על בעלי השליטה שברחו מליטו גרופ: סירב להגבילם במכירת האג"ח

נאמן מחזיקי האג"ח של ליטו גרופ, שלא פרעה את חובותיה, ביקש למנוע מבעלי השליטה לשעבר למכור את אג"ח החברה שבידיהם ■ השופטת רות רונן קבעה כי בעלי השליטה לשעבר ניצלו פירצה בחוק - אך סירבה להגבילם

הילה רז
הילה רז
הילה רז
הילה רז

>> בית המשפט הכלכלי סיפק באחרונה הגנה מסוימת לבעלי שליטה כושלים. השופטת רות רונן קבעה כי בעלי שליטה כושלים שוויתרו על השליטה בחברה יוכלו להיפטר מאיגרות חוב של החברה שנותרו בידם באמצעות מכירתם בבורסה, ולא ייאלצו לחכות עד לפירעון האג"ח לכל הנושים.

רונן דנה בשאלה אם פירעון האג"ח של בעל שליטה לשעבר שמכר את האיגרות יידחה עד לאחר שהחברה פרעה את כל התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח האחרים במלואן.

בהחלטה שפירסמה באחרונה בנוגע לתביעה שהגישה חברת הרמטיק נאמנות נגד חברת MBM Acquisition Inc היא הגדירה את גבולות ההגנה שמוענקת למחזיקי האג"ח של החברה המצויה בקשיים תזרימיים, לעומת ההגנה שניתנת לבעל השליטה שמחזיק גם הוא באג"ח של החברה.

החלטתה נגעה לסכסוך בין חברת הרמטיק, שמשמשת כנאמן עבור מחזיקי אג"ח סדרה א' וסדרה ב' של חברת ליטו גרופ, לבין חברת MBM, שהיתה בעלת השליטה בליטו גרופ ומחזיקה עדיין באג"ח של ליטו גרופ, ומנכ"ל החברה לשעבר דוד מימון.

הרמטיק עתרה לבית המשפט בבקשה שבית המשפט יוציא צו זמני שיאסור על MBM לבצע העברת זכויות ונכסים מכל סוג שהוא באג"ח של ליטו גרופ, המוחזקות בידיה עד שיתקבל פסק דין בתביעה שהוגשה נגד MBM.

אין מגבלה של המחוקק

MBM רכשה את השליטה בליטו גרופ בדצמבר 2007. בסמוך לכך רכשה MBM גם 31% מאג"ח סדרה א' של ליטו גרופ ו-51% מאג"ח סדרה ב' של ליטו גרופ.

החל מאוגוסט 2008 ליטו גרופ אינה פורעת את חובותיה למחזיקי האג"ח. לטענת הרמטיק, מ-2008 התנהל משא ומתן בין MBM לבין מחזיקי האג"ח בנוגע לפירעון האג"ח. הרמטיק טענה כי MBM אותתה למחזיקי האג"ח במהלך המשא ומתן שהיא מתכוונת להגיע להסדר בחברה, ודובר על כך שיינתן יחס שונה לאג"ח בהן החזיקה MBM לעומת אג"ח שהוחזקו על ידי אחרים.

לפי תיקון לחוק ניירות ערך שאושר ב-2011, בעל שליטה בחברה שנמצאת בקשיים יהיה זכאי לפירעון התחייבות של החברה כלפיו רק לאחר שהחברה פרעה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקים אחרים. הסעיף מתייחס לחברה שהודיעה כי אינה יכולה לפרוע את התחייבויותיה או שלא פרעה את התחייבויותיה, והוא אינו חל על בעל שליטה המחזיק באג"ח מהנפקתן הראשונה.

במארס 2010 מכרה MBM את השליטה בליטו גרופ לצד שלישי. לטענת הרמטיק, למרות מכירת השליטה, פירעון איגרות החוב של MBM צריך להידחות לעומת איגרות החוב שמוחזקות על ידי הציבור, כפי שהיה אם MBM היתה ממשיכה להיות בעלת השליטה בליטו גרופ.

לשיטת הרמטיק, מטרתה של עסקת מכירת השליטה מ-MBM לצד השלישי היתה לחמוק מהוראות סעיף החוק המחייב את החברה לדחות את פירעון האג"ח של ליטו גרופ כלפיה. הרמטיק ביקשה לראות ב-MBM כבעלת השליטה, כך שהאג"ח שהוחזקו על ידיה ייפרעו רק לאחר שיתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח אחרים ייפרעו.

לטענת הרמטיק, MBM הוליכה שולל את מחזיקי האג"ח במשך כשנתיים, כשתוך ניהול משא ומתן עמם היא פעלה מאחורי גבם של מחזיקי האג"ח ומכרה את השליטה בחברה לצד שלישי.

הרמטיק התריעה כי אם זכויותיה של MBM באג"ח לא ייקבעו ככאלה שנחותות יותר בפרעונן לעומת אג"ח של הציבור, הדבר ישפיע על החלטתה להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי. הנאמן הוסיף כי אם לא תתקבל הפרשנות המוצעת על ידו, ייהפך תיקון החוק ל"אות מתה".

MBM ומימון טענו כי הגירעון בליטו גרופ החל לפני ש-MBM רכשה את השליטה בה, אך MBM לא ידעה על כך. עוד נטען כי לבעל השליטה בחברה יש זכות קניין על מניות ואג"ח בחברה שבהן הוא מחזיק, ואין להגביל זכות זו ואת הסחירות והעבירות של ניירות הערך.

השניים הכחישו כי החברה נמכרה רק כדי למנוע את דחיית פירעון האג"ח והסבירו שהדבר נעשה מטעמים אחרים. הם הוסיפו וטענו כי הנאמן השתהה בהגשת הבקשה וכיום עסקת מכירת המניות היא עסקה מוגמרת. ישנו כיום בעל שליטה חדש בחברה, שהחליף את דירקטוריון החברה ואת ההנהלה שלה.

השופטת רונן התלבטה בפרשנות החוק וציינה כי "יש ממש בטענת הרמטיק לפיה בעל שליטה יוכל להתחמק ללא קושי מהוראות סעיף החוק על ידי כך שהוא ימכור את השליטה בחברה לאחר, אם לא ייקבע שדינן של איגרות החוב של בעל השליטה יוסיף להיות זהה גם אם הוא מכר את השליטה".

עם זאת, השופטת סבורה כי איסור על בעל שליטה למכור את מניותיו הוא מרחיק לכת ומגביל את זכות הקניין שלו, ולכן יש להימנע מכך ככל האפשר, בייחוד במקרים שבהם החוק אינו מעגן זאת במפורש.

השופטת קובעת כי מאחר שהרמטיק תובעת למנוע מ-MBM את האפשרות לערוך עסקות באג"ח שלה, סיכויי התביעה אינם גבוהים. זאת, להבדיל מתביעה שבה מתבקש פיצוי כספי בשל ההפסד שנגרם למחזיקי האג"ח.

השופטת סבורה כי המסקנה לפיה בעל שליטה בחברה מדווחת שנמצאת בקשיים לא יוכל לערוך עסקות באיגרות החוב שלו, היא מסקנה מרחיקת לכת. "מדובר במגבלה משמעותית על האפשרות לסחור בנייר ערך, המגבילה את זכות הקניין של המחזיק בו. לכן, איני סבורה כי ניתן לקבל אפשרות כזו בלא שהמחוקק קבע זאת באופן ברור ומפורש".

השופטת מבהירה כי מאחר שהמחוקק לא קבע מגבלה על מכירת אג"ח לצד שלישי שאינו בעל שליטה, אין מקום שבית המשפט יוסיף איסור כזה, אף אם הוא הופך את החוק לאפקטיבי יותר.

החלטתה של רונן מהווה החלטת ביניים במסגרת בקשה לצו זמני בתביעה. השופטת ציינה כי היא יכולה להגיע בסוף לתוצאה לפיה הנאמן צודק, ואז לחייב את MBM בפיצוי כספי לשאר מחזיקי האג"ח. השופטת רונן הורתה להרמטיק לשלם ל-MBM הוצאות משפט בסך 20 אלף שקל.

השופטת רומזת כי בעתיד תהיה נכונה לתת פרשנות מרחיבה יחסית של החוק לשם דחיית פירעון האג"ח של בעל השליטה לעומת יתר המחזיקים. בנוגע לטענת הנאמן לפיה בעל השליטה רשאי למכור את האג"ח שלו, אך המכירה לא תאפשר לו להימנע מתחולת הסעיף, היא ציינה כי "פרשנות זו לא נקבעה בלשון הסעיף. אף על פי כן, ייתכן כי היא תתקבל על ידי בית המשפט".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?