בעקבות הטעות של כונס הנכסים: נאמני קלאבמרקט יקבלו עוד מיליוני שקלים

שישה חודשים לאחר שנפסק שכר הטרחה בפרשת קלאבמרקט, החליטה השופטת ורדה אלשיך להגדיל את הסכום שיקבלו הנאמנים בסך 5-1 מיליוני שקלים בנימוק ש"נפלה טעות" בפסיקה המקורית

כרמל בן צור
כרמל בן צור

שישה חודשים לאחר שנאמני קלאבמרקט, עו"ד שלמה נס ורו"ח גבי טרבלסי, קיבלו שכר טרחה בסך 19.75 מיליון שקל לפני מע"מ, מסרה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך, החלטה המגדילה את שכר הטרחה במיליון שקל ויוצרת פוטנציאל להגדלתו, עד 4 מיליון שקל נוספים.

החלטה זו ניתנה בעקבות בקשת שהגיש לאלשיך כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר), עו"ד שלמה שחר, שטען כי נפלה טעות בהחלטה המקורית, כך שאגרת ההשגחה שנפסקה לכנ"ר היתה גבוהה מדי ועליו להחזיר כמיליון שקל.

לפי נימוקי ההתנגדות, הטעות לה טוען הכנ"ר מוזרה, לא ברורה ועליה להתברר בערכאת הערעור, כלומר בבית המשפט העליון. בין היתר טענו הבנקים והנושים כי אלשיך אינה יכולה לתקן את החלטתה המקורית, והבקשה לתיקון הוגשה חודשים רבים לאחר המועדים הקבועים בחוק להגשת בקשה כזו.

אלשיך הסכימה עם המתנגדים כי אין זה תיקון של טעות פרוצדורלית אלא טעות משפטית שמקומה בדרך כלל בערכאת הערעור. למרות זאת החליטה לתקן את החלטתה. החלטתה המתוקנת יצרה למעשה שינוי מהותי של בסיס שכר טרחת הנאמנים (ראו מסגרת).

הבנקים: הכנ"ר איחר

בבקשת הכנ"ר, באמצעות עו"ד רות לינקר-מזרחי, נטען כי בהחלטה המקורית בנוגע לשכר הטרחה אימצה השופטת את המתווה שלפיו שכר הטרחה צריך להיות עד 31.7 מיליון שקל ברוטו. מסכום זה, כך נטען, נפסק שיש להפחית את אגרת ההשגחה ואת שכר הטרחה של היועצים המשפטיים.

בבקשה, המשתרעת על פני כעמוד אחד בלבד, נכתב כי נפלה טעות חישובית. אגרת ההשגחה של הכנ"ר בשיעור של 20% (כ-5 מיליון שקל) אינה אמורה לחול על שכר טרחה של היועצים המשפטיים. כתוצאה מכך קטן הסכום הגלובלי ממנו מחושבת אגרת ההשגחה. לפי חישוב זה הכנ"ר טען כי קיבל מיליון שקל עודפים.

"הכנ"ר סבור כי יש להבהיר או לתקן את ההחלטה, באופן שיופחת תחילה שכר טרחת היועצים המשפטיים מסך כל שכר הטרחה שנקבע (לפני ?חילוץ' סכום אגרת ההשגחה), וזאת מפני שאגרת ההשגחה אינה חלה על שכר טרחת היועצים המשפטיים", נכתב בבקשה.

הכנ"ר נימק את הגשת בקשה זו בכך ש"דרך חישוב שכר הטרחה המפורטת לעיל הינה דרך החישוב בה נוקט הכנ"ר כדבר שבשגרה, בעת גיבוש עמדתו בבקשות לשכר טרחה של בעלי תפקיד, וכי ראוי שתועמד דרך החישוב על דיוקה על מנת שיעשה השימוש הנכון בה על ידי הכנ"ר מול בעלי התפקידים השונים".

בטרם מסרה את החלטתה העבירה אלשיך את הבקשה לתגובת הבנקים והספקים. בתגובה שהגישו הבנקים, באמצעות עורכי הדין אורי גאון ויניב אזרן ממשרד לוינבוק, נמתחה ביקורת על דרך התנהלותו של הכנ"ר ששלח אליהם מכתב ובו הודעה כי בכוונתו לפנות לבית המשפט בתוך שלושה ימים בבקשה לתיקון הטעות שנפלה, כביכול, בהחלטה ביחס לאגרת ההשגחה.

"בטרם חלפו להן ולו 24 שעות ממועד קבלת המכתב אצל באי כוח המשיבים, הוגשה לבית המשפט הבקשה", נכתב בתגובה. כן נטען כי הבקשה הוגשה למעלה מ-60 יום לאחר מתן ההחלטה, ומבלי שהכנ"ר עומד במועדים הקבועים בחוק.

לגופם של דברים טענו הבנקים כי במסגרת הבקשה מתבקש בית המשפט "להבהיר או לתקן" את ההחלטה וזאת באופן שיקבע בפועל כי אגרת ההשגחה המגיעה לכנ"ר מסתכמת בכ-4.8 מיליון שקל, "וכן כי יתווסף על הדרך, סכום של למעלה מ-4 מיליון שקל לשכר טרחת הנאמנים", לשון הבנקים.

"לא נפלה בהחלטה שום טעות", נכתב בתגובה. "הלכה ידועה היא כי את הביטויים ?טעות סופר', ?טעות לשון', ?פליטת קולמוס', ו'השמטה מקרית' יש לפרש על פי המשמעות הטכנית הצמודה להם ועל פי פירושן הלשוני הרגיל, ולא ניתן להרחיב את היריעה ולאפשר תיקונים שאינם אלא מסווה לכתיבת פסק דין חדש", טענו הבנקים.

הבנקים הוסיפו כי הכנ"ר "לא הצביע ולא ציין בבקשתו מהי אותה טעות ספציפית שנפלה בהחלטה. קריאה רציפה של ההחלטה... מעלה כי אין ולא ניתן לראות בסכום של 19.75 מיליון שקל שננקב בהחלטה כשכר טרחה ראוי לנאמנים, כסכום שננקב בשגגה או בחוסר תשומת לב מצד בית המשפט, כאשר תירגם את מחשבתו לכתובים (או ליתר דיוק למספרים)".

בתגובה אף הדגישו הבנקים כי "בניגוד לאמור בבקשה, בית המשפט כלל לא אימץ בהחלטתה את האריתמטיקה או את דרך החישוב או את הסכום שהוצע על ידי הכנ"ר לצורך קביעת שכר טרחת הנאמנים. דברים דומים הופיעו בתגובה שהגישה קבוצת ספקים, באמצעות עו"ד ניצה פוזנר ממשרד חיים צדוק.

על זכייה בכסף מותר לוותר

למרות שבהחלטתה המקורית נקבה אלשיך בסכום מדויק שאותו אמורים היו הנאמנים לקבל, בסך 19.75 מיליון שקל, בהחלטתה המתוקנת היא מתייחסת להחלטה המקורית: "החלטתי, בסופו של יום לקבל באורח עקרוני את הצעתו של הכנ"ר, אשר הגיע לחישוב של כ-31.75 מיליון שקל". לדברי אלשיך, זאת בכפוף להפחתת עלות היועצים המשפטיים ואגרת ההשגחה.

אלשיך הוסיפה כי "ספק גדול בעיני האם ניתן להגדיר את המהלך המבוקש כ'תיקון טעות', כפי שמבקש הכנ"ר לעשות". אלא שלדבריה העובדה שהכנ"ר מבקש להחזיר סכומי כסף שנגבו בעודף להבדיל מדרישה לקבלת סכומים נוספים - מאפשרת אי דחיית בקשתו על הסף.

"די אם אעיר כי אין כל דין המונע מבעל דין אשר זכה בסכום פלוני לוותר על מקצת הזכייה... ולגרוס כי עליה לעבור למתדיין אחר - ובמקרה זה, הנאמנים", כותבת אלשיך. לדבריה, לכאורה הבקשה כלל אינה פוגעת בבנקים המתנגדים כי לכל היותר היא מעבירה כספים מהכנ"ר לנאמנים "והכל בתוך אותה מסגרת - וזאת בלא להגדילה ולו בשקל אחד".

בהמשך החלטתה מתחה אלשיך ביקורת על הבנקים, וכתבה כי "טוב היו עושים הבנקים, המתנגדים, אם היו הם עצמם מדקדקים בענייני פרוצדורה, טרם שהם מעלים טיעונים דיוניים נגד הכנ"ר דווקא".

בסיום התייחסה אלשיך לערעור המתנהל בבית המשפט העליון שבו מבקשים הבנקים וחלק מהנושים לבטל את אגרת ההשגחה של הכנ"ר. אלשיך תוקפת את הטענות שהעלו בו הבנקים. לדבריה, "בעוד ערעורם בבית המשפט העליון מתבסס בעיקר על תקיפת ע צם חוקיותה של התקנה המזכה את הכנ"ר באגרת השגחה, הרי שטענה זו לא הועלתה ולא נשמעה כלל ועיקר בטיעוניהם המפורטים במסגרת הדיון שנערך בפני. ספק גדול בעיני אם התנהלות דיונית שכזו שכמותה כמעט כ'שינוי חזית רבתי' בערכאת הערעור הינה ראויה".

בשל כך החליטה אלשיך כי הכנ"ר יעביר מיליון שקל לנאמנים כך ששכר טרחתם יהיה 20.75 מיליון שקל לפני מע"מ. הבנקים שהתנגדו לבקשה חויבו בתשלום הוצאות בסך 15 אלף שקל. אלשיך הורתה להעביר עותק מהחלטתה לתיק הערעור בבית המשפט העליון.

בתגובה לשאלה מדוע ביקש הכנ"ר להעביר סכומי כסף ממנו אל הנאמנים וכיצד מתיישב הדבר עם העובדה שבבית המשפט העליון תלוי ועומד ערעור על סכום אגרת הכנ"ר, נמסר ממשרד המשפטים כי "הכנ"ר משמש בהליך קצין בית המשפט ובהתאם הוגשה על ידו בקשה לתקן טעות שנפלה בהחלטתו בחישוב גובה אגרת ההשגחה המגיעה לכנ"ר, על אף שזו הטיבה עמו. באשר לערעור התלוי ועומד הרי שהכנ"ר מסר את עמדתו בעניין לבית המשפט העליון וממנה עולה כי השאלות המצריכות הכרעה בשתי הערכאות הינן שונות, על אף שבשתיהן מדובר באגרת השגחה". (פש"ר 1700/05)

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?

עורכי דין שפרשו מהמקצוע. ״הדור שלנו מחפש מהר, קצר, ענייני, ומבקש שיהיו לו דברים נוספים בחיים, לא רק עבודה"

"הדור הזה עובר בקלות בין עבודות - ומשאיר מאחור את משרדי עריכת הדין"