קפיצה קטנה לאירופה - כדי לחסוך במס

מדינות רבות בעולם עוברות באחרונה רפורמות מיסוי שהופכות אותן אטרקטיוויות למשקיע הישראלי - חלקן אפילו כאן מעבר לפינה; אנשי עסקים רבים מודעים ליתרונות המיסוי שקיימים בפעילות עסקית באמצעות חברות שרשומות באיי הבתולה הבריטיים

אתי אפללו
אתי אפללו

אנשי עסקים רבים מודעים ליתרונות המיסוי שקיימים בפעילות עסקית באמצעות חברות שרשומות באיי הבתולה הבריטיים, על אף שחלקם אפילו לא יודעים לאתר אותם במפה. עם זאת, גם מדינות קרובות יותר באירופה ובבריה"מ לשעבר מציעות מדיניות מסים אטרקטיווית למשקיעים.

רשימת המדינות המציעות מקלטי מס אטרקטיווים

קיבצנו ארבע מדינות שערכו בשנים האחרונות רפורמות במס, ובעזרת תכנון נכון יכולות להיות אטרקטיוויות למשקיע הישראלי:

קפריסין - לחברות אחזקה ומימון

"עם כניסתה לאיחוד האירופי, נדרשה קפריסין לשנות את מדיניות המיסוי. משטר המס החדש שאומץ ב-2003 הפך את קפריסין ליעד פופולרי להשקעות", אומר שולמן. כיום מס החברות בקפריסין הוא 10%. כמו כן, בתנאים מסוימים ניתנים פטורים להכנסות מרווח הון ולהכנסות מדיווידנדים מחברות בנות. בקפריסין אין ניכוי מס במקור על תשלומים לתושבי חוץ, ובכלל זה נחשבים תשלומים כגון דיווידנדים, ריבית ותמלוגים.

לאחר הצטרפותה לאיחוד חלות על קפריסין הדירקטיבות (תקנות האיחוד) האירופיות, ובכללן גם הדירקטיבה לפיה לא יהיה ניכוי מס במקור על דיווידנדים שמתקבלים מחברה אירופית לטובת חברה אירופית אחרת. לפיכך קפריסין היא יעד אטרקטיווי ליצירת חברות אחזקה ומימון.

בנוסף, ניתן להעביר הפסדים צבורים לשנות המס הבאות ללא מגבלות. שולמן מציין כי מה שמאזן את משטר המס האטרקטיווי של קפריסין הוא מוניטין שליליים שיש לה באופן היסטורי, שגורם למשקיעים לבחור במדינות כמו הולנד. עם זאת, היתרון הבולט ביותר למשקיע הישראלי הוא הקירבה הגיאוגרפית, שמקלה על ניהול ושליטה בחברה מחוץ לישראל. עם זאת, יש לציין כי לקפריסין אין אמנת מס עם ישראל, ולכן על פי החוק יש להצהיר למס ההכנסה בישראל על כל אחזקה בחברה קפריסאית.

גאורגיה

"גרוזיה, או בשם המותג החדש שלה גאורגיה, נהפכה בשנים האחרונות למדינה המסבירה פניה ליזמים ומשקיעים זרים. כך לדוגמא, בעוד ב-95' היו 68 מדינות שותפות סחר של גאורגיה, כיום יותר מ-125 מדינות עונות להגדרה זו, והיקף הסחר של גאורגיה גדל בשנים אלו בלא פחות מ-500%", אומרים עו"ד אלי דורון ועו"ד אסף הופמן ממשרד דורון טיקוצקי עמיר.

ב-2005 עברה מערכת המיסוי בגאורגיה רפורמה רחבה, וכיום מס החברות בגאורגיה הוא 20%, ללא קשר לזהות החברה (מקומית או זרה); שיעור מס מיוחד בגובה 10% חל על הכנסה מגילוי וניצול של מקורות גז ונפט. חברה תושבת גאורגיה חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם (כולל הכנסות זרות מדיווידנד ורווחי הון). מנגד, חברות זרות חייבות במס רק בגין הכנסות שהופקו ממקורות בגאורגיה.

דיווידנד וריבית המשולמים ליחיד או לחברה זרה כפופים לניכוי מס במקור בשיעור 10%. דיווידנדים או תמלוגים לחברה מקומית אינם כפופים לניכוי מס במקור. הפסד של חברה גאורגית כתוצאה מפעילות עסקית או פעילות הונית ניתן להעברה עד ל-5 שנים קדימה לצורך קיזוז. בגאורגיה אין הפרדה בין רווח שמגיע לחברה מפעילות עסקית לרווח המגיע מפעילות הונית, ורווחי הון של חברות מקומיות ממוסים כמו כל הכנסה עסקית רגילה. ואולם, אומר דורון, למרות הרפורמה נתקלים מיזמים בגאורגיה בקשיים: הגאורגים אינם נלהבים להיכנס לתחום עסקות הקומבינציה ודורשים תשלום מקדמה; שוק המשכנתאות בגאורגיה לא מפותח; והבנקים דורשים ריבית דולרית גבוהה מאוד, המייקרת את העסקה.

בולגריה

"בעוד מדינות מזרח אירופה אחרות כבר התבססו ומיצו במידה רבה את ההתפתחות הכלכלית לאחר התמוטטות חבר העמים הסובייטי, בולגריה - שהיתה בעבר מעמודי התווך החזקים של הגוש הסובייטי - יצאה מהקיפאון רק בשנים האחרונות, ועדיין נמצאת מרחק רב מאחור לעומת מדינות אחרות במזרח אירופה. יצוין כי שיעור הצמיחה של בולגריה ב-2006 היה כ-5.5%, ושיעור האינפלציה צפוי להסתכם ב-6.6% לסוף שנה זו", אומר רוה"ח ועוה"ד רמי אריה.

"דווקא פיגור זה של בולגריה יוצר פוטנציאל גבוה לצמיחה כלכלית ניכרת במדינה בשנים הבאות, בייחוד לאור הצטרפותה לאיחוד האירופי ב-1 בינואר 2007, ולכן חלות עליה הדירקטיבות האירופאיות". אריה מציין כי החל בתחילת ינואר 2007, הקטינה בולגריה את שיעור מס החברות ל-10%, כאשר שיעור ניכוי מס ההכנסה במקור על ההכנסות מדיוודידנים הוא 7%; על הכנסות מריבית תמלוגים, דמי ניהול ושכר דירקטורים - 15%; וכמו כן ניתן לדחות הפסדים ל-5 שנים לשם קיזוזם.

עוד ציין אריה כי לבולגריה 52 אמנות למניעת כפל מס עם מדינות ברחבי העולם, והקלות מיסוי רבות נוספות ניתנות בהקמת מפעלים ומיזמים באזורים עתירי אבטלה.

הולנד

במסגרת המאמץ להגדיל את מספר ההשקעות בהולנד ולהתחרות במשטרי מס של חברות שמצטרפות לאיחוד, נכנס לתוקף בתחילת ינואר 2007 תיקון חוק מיסוי חברות, אומר רו"ח יונתן פישר, שותף מיסוי בינלאומי מ-KPMG סומך חייקין.

לדבריו, ההטבות החדשות עשויות לשמש קבוצות ישראליות בתכנון מבנה המימון שלהן אשר ירוכז בידי חברה הולנדית שתיהנה משיעורי מס מופחתים וכן באחזקות חברות הקבוצה דרך חברת אחזקה הולנדית שתיהנה מפטור ההשתתפות.

בהתאם לחוק החדש, שיעור מס החברות ההולנדי - שהיה בשנת המס 2006 29.6% - הופחת החל ב-2007 ל-25.5%. על רווחים עד לגובה 25 אלף היורו הראשונים יוטל מס בשיעור של 20%, ושיעור מס של 23.5% יוטל על רווחים במדרגה הבאה: 25-60 אלף יורו. בנוסף, ניתן פטור השתתפות מלא מתשלום מס לחברות הולנדיות בקבלת דיווידנדים מחברות המוחזקות על ידן (מקומיות וזרות) וכן ברווחי ההון המופקים ממכירות האחזקות.

עם זאת, המיסוי המנוכה במקור על חלוקת דיווידנד ליחיד הוא 15%. בנוסף, נקבע משטר מס מיטיב כדי לתמרץ חברות רב-לאומיות להקים את חברות המימון שלהן בהולנד. למשל, הוטל מס בשיעור אפקטיווי של 5% על רווחים מריבית הנובעים ממתן הלוואות לחברות קשורות, בניכוי הוצאות ריבית לחברות אלו. ואולם, פישר מבקש להדגיש כי משטר המס המיטיב, נכון להיום, אינו עומד בסטנדרטים שהוצבו על ידי האיחוד האירופי ולכן טרם נכנס לתוקף.

בנוסף, החל ב-2007 יחול משטר מס מיוחד על הכנסות ממחקר ופיתוח, שיהיו כפופות לשיעור מס אפקטיווי של 10%. שיעור מס זה יחול על הכנסות מנכס בלתי מוחשי שפותח על ידי החברה, למעט הכנסות מסמל מסחרי או מותג. כמו כן, הוצאות שייגרמו בפיתוח הקניין הרוחני יותרו בניכוי בשנת היווצרותן ולא יתווספו לעלות הנכס.

לעומת זאת, בעניין העברת ההפסדים נכנסו דווקא מגבלות, שכן לפי החקיקה הישנה, ניתן היה להעביר הפסדים צבורים, לצורך קיזוזם, אל שנות המס הבאות (ללא מגבלות) או לשנות המס הקודמות (עד לתקופה של 3 שנים). החל ב-2007, ניתן להעביר את ההפסדים לשנות המס הבאות עד לתקופה של 9 שנים ולשנות המס הקודמות לתקופה של שנה אחת בלבד. בכל מקרה, חברות שהיו מפסידות במועד כניסת החוק החדש לתוקף (1 בינואר 2007) יוכלו לנצל הפסדים אלה עד לסוף 2011.

חלון ההזדמנויות לקבלת תמריצי מס להשקעות בסין - צפוי להסתיים

ישראלים המבקשים לעשות עסקים בסין צפויים להיתקל בקושי נוסף על קשיי השפה והתרבות: ביטול תמריצי מס למשקיעים זרים. בהצעה לרפורמה במס שצפויה לבוא לאישור בפני קונגרס העם בסין במהלך מארס ולהיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2008 כלולות הוראות שישפיעו על שיקולי המס של משקיעים זרים בסין, אומר רו"ח יונתן פישר, שותף מיסוי בינלאומי ממשרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין.

החוק הקיים קבע שיעור מס מקסימלי של 33% (30% מס מדינתי ו-3% מס מקומי), אולם המס בפועל על השקעות זרות מזכות היה נמוך משמעותית. מעבר להטבות המס השוטפות, משקיע זר שהשקיע מחדש את רווחיו מהפעילות בסין בחברות סיניות נהנה מהחזר מס בגובה 40% מהמס שהושקע מחדש בסין (reinvestment refund). בנוסף, חלוקת דיווידנדים לא חויבה בניכוי מס במקור.

חוסר השוויון במדיניות המס על חברות מקומיות וזרות גרר ביקורת רבה, וארגון הסחר העולמי אף קרא לסין לסיים את אפליית המס הנהוגה כלפי מיזמים מקומיים. לפיכך, הרפורמה המוצעת מבוססת על הרחבת בסיס המס וקביעת מדיניות מס אחידה במטרה להבטיח תחרות הוגנת בין כל המיזמים הפועלים בסין.

שיעור המס המוצע בטיוטת הרפורמה הוא 25% על כל התאגידים, פרט לעסקים קטנים שימוסו בשיעור של 20%. משמעות הדבר היא כי ההטבות ותמריצי המס מהם נהנות ההשקעות הזרות לא יחולו לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, אלא אם ההשקעות הן בתחומים מוגדרים: עידוד תעשייה העוסקת בשימור אנרגיה ומשאבים, איכות הסביבה וטכנולוגיה מתקדמת. בניגוד לנהוג בעבר, הזכאות לא תושפע מהמיקום הגיאוגרפי.

לדברי פישר, בשלב זה קיים חוסר בהירות לגבי תחולת הפטור מניכוי מס במקור על דיווידנד, ולגבי מנגנון החזר המס להשקעה חוזרת לאחר כניסת הרפורמה לתוקף. "לאור אי הבהירות בנוגע לניכוי המס במקור יש לשקול את כדאיות חלוקת הרווחים הצבורים בחברות המושקעות על ידי זרים בטרם תיכנס הרפורמה לתוקף", אמר.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"