"אני לא יכולה לעמוד בפניך"

בבסיס הגנתו של חיים רמון עמדה הטענה, כי המתלוננת גרמה לו לחשוב שהיא מסכימה לנשיקה. אפילו טעה, עדיין היה צריך לזכות אותו - כל עוד האמין בכנות ובתום לב שהיא הסכימה

גיא פלנטר
גיא פלנטר

קראתי בעיון את הכרעת הדין בו הורשע פה אחד חיים רמון, ונותרתי עם תחושה קשה שזה היה צריך להסתיים אחרת.

למען הסדר הטוב אציין, שאני לא מכיר אף אחת מהנפשות המעורבות בפרשה, אני גם לא חבר בשום מפלגה ואין לי שום אג'נדה נסתרת. הביקורת שאציג כאן באה מהמישור המשפטי נטו.

דומה שאיש לא יחלוק על כך שבמישור הציבורי, כשל רמון בהתנהלותו. אולם לא לכאן מכוונת הביקורת. כולנו יכולים לצפות ליותר אחריות, שיקול דעת ובגרות מנבחרי הציבור שלנו ובמיוחד ממי שמכהן כשר משפטים.

בקביעה זו, דחה בית המשפט הנכבד את טענת ההגנה, לפיה רמון זכאי לחסות בצילו של סייג לאחריות פלילית שנקרא: "טעות במצב דברים".

על פי הדין, אחריותו הפלילית של אדם למעשהו נבחנת ונקבעת על בסיס מצב הדברים הסובייקטיווי שהוא עצמו דימה. לפיכך, אם בעת ביצוע המעשה חשב שאין במעשהו משום עבירה, אפילו טעה - לא ישא באחריות פלילית למעשה, ובלבד שטעותו היתה טעות כנה.

בבסיס הגנתו של רמון עמדה הטענה, כי באימרותיה ובהתנהגותה, גרמה לו המתלוננת לחשוב שהיא מסכימה לנשיקה. לפיכך, על פי הדין הפלילי, אפילו טעה, אפילו נמצא כי בפועל לא הסכימה לנשיקה, עדיין היה צריך לזכות אותו - כל עוד האמין בכנות ובתום לב שהיא הסכימה לנשיקה. ומהו "נטל ההוכחה" בעניין זה? די לו לנאשם שהקים ספק שאולי טעה טעות כנה במצב הדברים - ועל בית המשפט לזכות אותו.

כעת נבחן שורה של ממצאים עובדתיים עליהם עמד בית המשפט, השזורים לאורכה ולרוחבה של הכרעת הדין ומתבססים באופן כמעט מוחלט על גירסתה של המתלוננת, אותה העדיף בית המשפט על פני עדותו של רמון:

¿ רמון נכנס ללשכת ראש הממשלה והחל לשוחח עם המתלוננת ומזכירה בשם סימה. המתלוננת קמה ממקומה והציעה לרמון לשבת, הוא דחה את ההצעה באומרו שהוא צעיר ואינו צריך לשבת.

¿ בין השניים התפתחה "שיחה קלילה שלוותה בצחקוקים", במהלכה אמרה המתלוננת לרמון "אני לא יכולה לעמוד בפניך". המתלוננת לא זכרה שאמרה לרמון אימרה זו, אולם גם לא שללה אמירה מעין זו, שבאה בתגובה לאמרתו שלו (סעיף 9 (א) בהכרעת הדין). מכל מקום, בית המשפט יצא מנקודת הנחה שהמשפט: "אני לא עומדת בפניך" אכן נאמר על ידי המתלוננת, אולם לא מצא שיש בו כדי לרמוז על הלך רוח של חיזור מצד המתלוננת (סעיף 13 להכרעת הדין).

¿ המתלוננת סיפרה לרמון שבימים הקרובים היא עומדת להשתחרר מצה"ל ולנסוע עם חברה לחו"ל. במהלך דו-שיח בין השניים בקשר לנסיעה זו, אמרה המתלוננת לרמון "השר, אולי תצטרף אלי לקוסטה ריקה". בשיחותיה בהמשך, לאחר הנשיקה, לא סיפרה לאיש שהציעה לרמון להצטרף אליה לנסיעה בחו"ל והדבר עלה לראשונה בחקירה במשטרה.

¿ בשלב כלשהו של השיחה, תפס רמון בלחיה ואמר לה: "אוך, איזו מתוקה" (רמון הכחיש עובדה זו אולם בית משפט אימץ גירסתה של המתלוננת בנושא).

¿ בהמשך, פנתה המתלוננת לרמון ואמרה: "השר, אני יכולה להצטלם איתך". המתלוננת מסרה מצלמה לנהגו של האלוף שמני, יניב קובי, רמון הצמיד אותה אליו, היא כרכה את שתי ידיה סביב גופו ויניב צילם.

¿ בתום הצילום, עזב יניב את החדר ושעה ששניהם נותרו ביחידות במקום, כאשר הדלת פתוחה, נישק רמון את המתלוננת (לצורך הניתוח שלנו כאן, כל הדיון האם החדיר את לשונו, או האם לשונו רק נגעה בשפתיה - לא רלוונטי).

¿ ביציאה מהחדר ראתה סימה את רמון והמתלוננת, וביקשה לצלמם. השניים נעתרו, וסימה צילמה תמונה נוספת. בצילום זה, שנולד אחרי הנשיקה, רואים את המתלוננת מחייכת. המתלוננת הסבירה שחייכה חיוך מאולץ, כשדמעות בעיניה. לנוכח טענת ההגנה שבצילום לא רואים דמעות, פסק בית המשפט שהאמירה "דמעות בעיניים" מתארת מצב נפשי מסוים ולאו דווקא דמעות זולגות.

¿ מכל מקום, לאחר הצילום נטלה המתלוננת דף מהשולחן, רשמה את מספר הטלפון שלה ואת שמה ומסרה את הדף לרמון (אין חולק כי במהלך שיחותיה בהמשך, לא סיפרה לאיש שהיא נתנה את מספר הטלפון שלה לרמון, אם כי סיפרה לאחרים שהוא ביקש ממנה את הטלפון. גם עניין זה, עלה לראשונה במהלך החקירה במשטרה. בהקשר למסירת מספר הטלפון, טענה המתלוננת כי "פעלה כמו רובוט, ללא מחשבה ומתוך לחץ", הסבר אותו מצא בית המשפט "הגיוני ומשכנע".

נצא מנקודת הנחה כי בתוך ליבה, לא הסכימה המתלוננת לשום נשיקה; לנוכח הנסיבות שפורטו בהכרעת הדין, האם לא ניתן היה לטעות ולחשוב אחרת?
¿ בדיעבד, מסתבר שבהמשך סיפרה המתלוננת על האירוע ל-13 אנשים שונים. עם כל מי שדיברה, ביקשה לשמור על העניין בסוד ועמדה על דעתה שאינה מעוניינת להתלונן במשטרה.

¿ במהלך פגישה עם האלוף גדי שמני, הממונה עליה, השתמש האלוף שמני בכל נימוק ואמצעי השכנוע שהיו באמתחתו, בנסיון להביא אותה להתלונן. בהמשך הצטרפה לשיחה תנ"צ מירי גולן, ואחד מהם אמר למתלוננת שאם היא לא תתלונן במשטרה, רמון עשוי להגיש נגדה תביעת דיבה. לעובדה זו לא היה זכר בחומר החקירה המשטרתי והדבר נחשף לראשונה בבית המשפט, בעדות המתלוננת.

¿ השימוש באימרה שהמתלוננת צפויה לתביעה מצד רמון, כך פסק בית המשפט, היה בלתי לגיטימי ופסול ויצר סיכון כי גרסת המתלוננת תושפע מכך ולא תהיה מדויקת דיה.

בית המשפט האמין ללא סייג לגירסת המתלוננת לפיה לא הסכימה לנשיקה. בדיעבד, הסתבר במשפט שגם אין מחלוקת על כך שהמתלוננת היתה נסערת, בעקבות הנשיקה.

אולם, מאחר שהיה ברור שלא די בכך, עבר בית המשפט לדון גם בשאלה, האם לנוכח הנסיבות האובייקטיוויות, יכול היה רמון לפרש בטעות את התנהגותה כפלירטוט וכהסכמה. על שאלה זו השיב בית המשפט בשלילה. הפערים מבחינת הגיל והמעמד, ביחד עם ממצא עובדתי לפיו אקט הנשיקה בוצע במפתיע, הקביעה שלא מדובר "בקשר אישי מתפתח" אלא במפגש אקראי קצר מועד במקום שירותה הצבאי של המתלוננת - כל אלו שכנעו את בית המשפט, שרמון היה אדיש לשאלת ההסכמה, שלא הקדיש לה מחשבה ונטל סיכון מחושב כי ההסכמה אינה נתונה. בכך דחה את הגנתו, והרשיעו.

וכאן אני חוזר לתחושה הקשה שעמה פתחתי; נצא מנקודת הנחה כי בתוך ליבה, לא הסכימה המתלוננת לשום נשיקה; לנוכח הנסיבות שפורטו בהכרעת הדין, האם לא ניתן היה לטעות ולחשוב אחרת? במפגש אקראי, קצר מועד, במקום שירותה הצבאי של קצינה צעירה, ניהלה הקצינה שיחה קלילה עם שר, שלוותה בציחקוקים ובמסגרתה אמרה שהיא לא יכולה לעמוד בפניו והציעה לו להצטרף אליה לנסיעה לקוסטה ריקה.

על פני הדברים, לא הפריעו לה הפערים בגיל ובמעמד. לאחר מכן, ביקשה להצטלם עימו וכרכה את שתי ידיה סביב גופו. בעת הנשיקה לא אמרה לו דבר, ואילו אחרי הנשיקה הצטלמה עמו שוב מחויכת, ואף מסרה לו את מספר הטלפון שלה.

היא כאמור, לא פלירטטה עם השר ובוודאי שלא הסכימה לשום נשיקה. אפילו את מספר הטלפון שלה מסרה לו, כי "פעלה כמו רובוט, ללא מחשבה ומתוך לחץ" (סעיף 12 (ב) בהכרעת הדין). אולם, האם שוכנעתם שהוא לא היה יכול לטעות ולחשוב אחרת? אפילו ספק לא נותר בלבכם?

הכותב הוא עו"ד פלילי עצמאי העוסק בעבירות צווארון לבן והטרדה מינית, לשעבר תובע בפרקליטות המדינה
www.flanter-law.co.il

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"