זכות העובד לדעת

חוק חדש בא לעולם, המטיל על מעבידים החובה למסור לעובדים חדשים הודעה מפורטת בכתב אודות תנאי העסקתם

עופר רביד
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עופר רביד

מאת עופר רביד ואשרת לוי

ביום 21 במארס 2002 פורסם חוק חדש אשר מטרתו החלת חובה כללית על מעבידים למסור לעובדיהם הודעה מפורטת בכתב אודות תנאי העסקתם.

עד לחקיקתו של חוק זה לא היתה מוטלת כל חובה שהיא על מעבידים למסור לעובדיהם מסמך המפרט את תנאי עבודתם. החל ממועד כניסתו של החוק לתוקף, ביום 21 ביוני 2002, יהיו כל המעבידים בישראל חייבים למסור לעובדים חדשים אשר יחלו לעבוד אצלם, או לעובדים ותיקים אשר ידרשו זאת מהם בכתב, הודעה המפרטת את התנאים אליהם נתייחס להלן.

מפאת חשיבות הנושא והשלכותיו המעשיות, נפרט להלן את עיקרי הוראות החוק, אולם נזכיר תחילה כי החוק אינו יכול לגרוע מזכויות עדיפות העומדות לעובדים, מכוח הדין, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה או חוזי עבודה אישיים:

א. החוק קובע כי על המעביד למסור לעובד (אשר תקופת עבודתו עולה על שלושים ימים), לא יאוחר משלושים ימים מהיום בו החל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפורטו תנאי העבודה של העובד, כדלקמן:

1. זהות המעביד וזהות העובד.

2. תאריך תחילת העבודה, ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה. היה ומדובר בחוזה שאינו לתקופה קצובה - על המעביד לציין זאת מפורשות.

3. תיאור עיקרי תפקידו של העובד.

4. ציון שמו, או תואר תפקידו של הממונה הישיר על העובד.

5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. אם נקבע שכר עבודתו של העובד על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - יש לפרט את דירוג העובד ודרגתו.

6. אורכו של יום העבודה הרגיל, או שבוע העבודה הרגיל של העובד.

7. יום המנוחה השבועי של העובד.

8. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים אליהם מעביר המעביד את התשלומים האמורים (אם המעביד יחל להעביר את התשלומים בפועל לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד).

9. מעביד שהינו צד להסכם קיבוצי (או שהוא חבר בארגון מעבידים שהינו צד להסכם קיבוצי) והסכם קיבוצי זה מסדיר את תנאי העבודה של העובד, חייב לציין את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם קיבוצי ואת המען לפנייה אליו.

ב. המעבידים חייבים לציין בהודעה כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

ג. בנוסף לחובת ההודעה על תנאי העבודה, מחייב החוק את המעבידים למסור לעובדיהם הודעה בכתב על כל שינוי בתנאי העבודה אשר פורטו לעיל (למעט שינויים מכוח הדין, עדכון תשלומים ושינויים המופיעים בתלוש השכר אותו מקבל העובד).

ד. עובדים אשר החלו או יחלו עבודתם לפני מועד כניסת החוק לתוקף, ואשר אין להם הסכם עבודה בכתב, לא יהיו זכאים לקבל את ההודעה האמורה, אלא אם ידרשו זאת בכתב ממעבידיהם.

ה. החוק אף קבע כי, החל מיום 21 בספטמבר 2002, אי מילוי אחר הוראותיו יהווה עבירה פלילית בגינה צפוי המעביד לתשלום קנס כספי.

עיקרו של דבר - החוק החדש מטיל חובה על כל מעביד המקבל עובד לעבודה, למסור לו הודעה מסודרת בדבר תנאי עבודתו. מובן כי מעבידים הנוהגים להחתים את עובדיהם על הסכמי עבודה, יצטרכו לוודא כי הסכמי עבודה אלה כוללים, לכל הפחות, התייחסות לפרטים אותם מחייב החוק למסור לעובדים. נציין כי החוק הסמיך את שר העבודה לפטור סוגי מעבידים מקיום הוראות החוק, וייתכן שבעתיד יותקנו תקנות מפורטות בנושא זה, כמו גם בנושא אופן מסירת ההודעה וצורתה.

עו"ד עופר רביד הוא שותף במשרד עוה"ד גולדפרב, לוי ערן ושות' וראש מחלקת דיני העבודה במשרד. עו"ד אשרת לוי שחק הינה עורכת דין במחלקת דיני העבודה של המשרד. כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואיננו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על המאמר. המחברים והמערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

הבניין ברחוב ליליאן בתל אביב. הבניין נמצא לפני הריסה ובינוי מחדש במסגרת תמ"א 38/2

הדירה נמכרה ב-11.5 מיליון שקל - וזו הדירה הזולה ביותר שנמכרה בבניין

גאוטם אדאני. קבוצת אדאני כינתה את הדו"ח "מרושע בזדון", "מזויף" ו"מחקר לוקה בחסר"

"זו ההונאה העסקית הגדולה בהיסטוריה'': מניות אדאני ממשיכות לצנוח