בג"ץ קבע: נתניהו יכול להרכיב ממשלה, נדחו העתירות נגד ההסכם הקואליציוני

החלטת שופטי בג"ץ התקבלה פה אחד. אחד עשר השופטים קבעו כי ככל שהדבר נוגע לתנאי הכשירות הקבועים בחוק, כתב אישום התלוי ועומד נגד חבר כנסת אינו מונע את הטלת תפקיד הרכבת הממשלה עליו, וכפועל היוצא מכך את מינויו לעמוד בראשה

ביני אשכנזי
ביני אשכנזי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
נתניהו ואריה דרעי בכנסת, היום
נתניהו ואריה דרעי בכנסת, היוםצילום: עדינה ולמן/דוברות הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו יוכל להרכיב ממשלה - כך קבעו הערב (ד') פה אחד 11 שופטי בית המשפט העליון, שפירסמו את הכרעתם בנושא העתירות שהוגשו נגד הרכבת הממשלה ע"י נתניהו, הנאשם בפלילים. בנוסף דחה בג"ץ את העתירות נגד ההסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת הליכוד לסיעת כחול לבן. השופטים פסקו פה אחד כי אף שההסכם מעורר קשיים משפטיים לא מבוטלים, לעת הזו אין מקום להתערב באיזה מסעיפיו, וזאת בין היתר בהינתן התיקונים וההבהרות שמסרו ראש הממשלה וסיעות כחול לבן והליכוד.

השופטים קבעו כי ככל שהדבר נוגע לתנאי הכשירות הקבועים בחוק, כתב אישום התלוי ועומד נגד חבר כנסת אינו מונע את הטלת תפקיד הרכבת הממשלה עליו, וכפועל היוצא מכך את מינויו לעמוד בראשה.

בשל לוח הזמנים הקצר הסתפקו אחד עשר שופטי בג"ץ בפרסום תמצית פסק הדין בלבד.

בכל הנוגע להרכבת הממשלה ע"י נתניהו, נקבע כי ככל שהדבר נוגע לתנאי הכשירות הקבועים בחוק, כתב אישום התלוי ועומד נגד חבר כנסת אינו מונע את הטלת תפקיד הרכבת הממשלה עליו, וכפועל היוצא מכך את מינויו לעמוד בראשה. עם זאת, בית המשפט הדגיש כי משוכת הכשירות איננה סוף פסוק וכי ככל שהדבר נוגע לתפקידים ציבוריים נקבע זה מכבר בפסיקה העקרון ולפיו "כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד", כפי שנפסק בעבר למשל בכל הנוגע למינוי שרים בהלכת דרעי-פנחסי.

נקבע כי "ההחלטה לבקש מנשיא המדינה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת פלוני היא החלטה הכרוכה בהפעלת שיקול דעת פוליטי רחב. היא נועדה לתרגם את דין הבוחר לכדי תמיכה באחד מחברי הכנסת לתפקיד ראש הממשלה וזאת באמצעות רוב מתוך חברי הכנסת התומכים בבקשה. עניין זה מצוי בלב ליבו של ההליך הדמוקרטי. התערבות חיצונית בהליך זה יש בה משום פגיעה מהותית בעקרון הכרעת הרוב העומד בבסיס שיטת המשטר שלנו". מן המהות הפוליטית של החלטה זו, כך נקבע, נגזר גם היקפה המצומצם ביותר של הביקורת השיפוטית שניתן להפעיל לגביה, המוגבלת למצבים חריגים ונדירים ביותר ולנסיבות קיצוניות בלבד, שהמקרה דנן אינו נמנה עמם.

בית המשפט ציין כי רשם בפניו את הודעת היועץ המשפטי לממשלה ולפיה כהונתו של חבר הכנסת נתניהו תהיה כפופה להסדר ניגוד עניינים שייערך עמו, אשר יקבע "מגבלות בקשר למילוי תפקידו בעניינים הנוגעים למערכת אכיפת החוק", וזאת אישר גם בא כוחו של ראש הממשלה בטיעוניו.

בית המשפט סיכם את מסקנתו בהקשר זה באומרו כי "המסקנה המשפטית שאליה הגענו אין בה כדי להמעיט מחומרת האישומים התלויים ועומדים נגד ח"כ נתניהו בעבירות על טוהר המידות, ומהקושי הנגזר מכהונה של ראש ממשלה הנאשם בפלילים. ואולם תוצאה זו היא פועל יוצא של הדין ומשאמרנו זאת נאמר גם שחזקת החפות עומדת לו. תפקידו של בית המשפט מוגבל לבחינת עילות הביקורת השיפוטית הקבועות בדין. על כן, כאשר נמנע בית המשפט מהתערבות במינוי כזה או אחר, אין ללמוד מכך אלא זאת – שההחלטה על המינוי אינה בניגוד לדין".

ההסכם הקואליציוני - "חריג ומעורר קושי לא מבוטל" 

בכל הנוגע להוראות בהסכם הקואליציוני העוסקות בחקיקה עתידית, נפסק כי בית המשפט אינו מתערב בהליכי חקיקה בטרם הושלמו, בין אם הם בעיצומם או שטרם באו לעולם. לפיכך, לא נמצא מקום להידרש להוראות בהסכם הקואליציוני העוסקות בחקיקה עתידית, וזאת מבלי שהדבר ייחשב כמתן הכשר להוראות המנויות שם, "אשר חלקן לפחות מעוררות על פני הדברים קשיים לא מבוטלים".

אשר למתן ראשות ועדות לאופוזיציה ומינוי שני נציגים מן הקואליציה לוועדה לבחירת שופטים נקבע כי סעיפים אלו מעוררים קושי לא מבוטל, אך משטרם התקבלה הצעת הוועדה המסדרת להקמת הוועדות הקבועות הטעונה אישור מליאת הכנסת וטרם התקיימה הצבעה חשאית בכנסת לצורך בחירת נציגיה לוועדה לבחירת שופטים - אין מקום לחרוג מהכלל לפיו לא תופעל ביקורת שיפוטית על מעשי הרשות טרם שאלה התגבשו.

אשר לקבוצת ההוראות העוסקת בהגבלת תקופת החירום; הקפאת מינויים והגבלת חקיקה נקבע כי לאור ההבהרות של הצדדים (שפורטו בפסק הדין) וההבהרה הכללית בדיון לפיה הוראות ההסכם הקואליציוני כפופות לכל דין, קרי, לחקיקה, לחקיקת משנה ולפסיקה - לא גלומה בהוראות אלו בהסכם הקואליציוני אי חוקיות או פגיעה בתקנת הציבור המחייבת את ביטולן על ידי בית המשפט. עם זאת, נקבע כי ככל שתתעורר סוגיה ספציפית הנוגעת ליישומה הקונקרטי של הוראה כלשהי מן ההוראות הנ"ל, ייבחנו הדברים בשעתם ולגופם.

לסיכום, קבע בית המשפט כי מדובר "בהסכם קואליציוני חריג, שחלק מהוראותיו מעוררות קשיים לא מבוטלים. כך לדוגמה, ההסכמות בעניין החוק הנורווגי המדלג, אם יוחלט להוציאן אל הפועל, הן מוקשות ביותר נוכח היותן שינוי רטרואקטיבי של כללי המשחק ושל הזכות לבחור ולהיבחר. כך גם השחיקה במעמדה של האופוזיציה בישראל. עם זאת, טרם בשלה העת לבחון טענות אלה".

בתוך כך, סיעת הליכוד וכחול לבן הודיעו הערב כי נתניהו ויו"ר הכנסת בני גנץ סיכמו על השבעת הממשלה ביום רביעי הבא וזאת לאחר השלמת תהליך החקיקה בכנסת.

התנועה לאיכות השלטון על פסיקת בג"ץ: כשר אבל מסריח

תגובת התנועה לאיכות השלטון: מכבדים את פסיקת בג"ץ. יחד עם זאת, מוסרית וערכית, לא ניתן להשלים עם מצב של ראש ממשלה נאשם בפלילים. נקיים במוצ"ש הפגנת ענק תחת הכותרת 'ישראל מתביישת' - ממשלת נתניהו-גנץ היא ההגדרה המדויקת למושג 'כשר אבל מסריח’".

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת מסרה: מברכת על כך שבג"ץ מנע את המשך שיתוקה של הכנסת ואת הנסיון הנואל של הליכוד ושל כחול-לבן למנוע את תפקודה של הכנסת כרשות מחוקקת לתקופה בלתי מוגבלת תחת האיצטלה של מצב החירום בגין מגיפת הקורונה. בג"צ העביר ביקורת קשה על הנסיון לפגוע במעמדה של האופוזיציה וצר לנו על כי בחר שלא לפסול את סעיפי ההסכם המונעים מינויים של חברי אופוזיציה לראשי ועדות ואת בחירת נציג האופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים. אם אכן לא ימונו ראשי ועדות מהאופוזיציה ולא ייבחר נציג לוועדה לבחירת שופטים מטעמה, ניאלץ לשוב אל בית המשפט".

העותרים מבכירי ההיי-טק, האקדמיה, החינוך והביטחון, באמצעות עו"ד דפנה הולץ-לכנר, אמרו בתגובה: "אנו נותנים אמון מלא בבית המשפט העליון. גם אם פיללנו וציפינו להחלטה אחרת, אנו מכבדים את החלטתו של בית המשפט בעתירתנו. אנו נמשיך להשפיע ולהאבק על שמירת שלטון החוק, טוהר המידות של נבחרי ציבור, ערכי המוסר ועקרונות הדמוקרטיה של ישראל היקרה לנו, בכל דרך אפשרית ובמסגרת החוק".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker