אפרת נוימן
סטלה הנדלר ושאול אלוביץ'
התביעה הוגשה נגד 13 בכירים באותה העת, ובהם שאול אלוביץ' וסטלה הנדלרצילום: ינאי יחיאל ואייל טואג
אפרת נוימן

על סדר היום