אפרת נוימן
אפי נוה, אתי כרייף
אפי נוה ואתי כרייףצילום: ראובן קסטרו ואתר דוברות בית המשפט
אפרת נוימן