ביני אשכנזי
ביני אשכנזי
חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי
חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומיצילום: גיל כהן מגן
ביני אשכנזי
ביני אשכנזי

על סדר היום