אפרת נוימן
"מוסכי יבואן מקבלים הרבה הטבות מהיצרן — ולכן המתחרים
צריכים לעבוד קשה יותר"
"מוסכי יבואן מקבלים הרבה הטבות מהיצרן — ולכן המתחרים צריכים לעבוד קשה יותר"צילום: עופר וקנין
אפרת נוימן