אפרת נוימן
מיכל קליינמן זעירא
מיכל קליינמן זעיראצילום: תומר אפלבאום
אפרת נוימן