דו"ח המבקר

מה חיפש נתניהו במכון וולקני - ואיך זה קשור לשאול אלוביץ'

המבקר: ראש הממשלה נתניהו ושר החקלאות אריאל סגרו ביניהם על העתקת מכון וולקני, ללא בדיקה או תיעוד ■ העתקת המכון היתה עשויה להעלות את שוויין של קרקעות סמוכות, שאחת החברות שהחזיקה בהן היתה חברת יורוקום נדל"ן, אז בשליטת איש העסקים שאול אלוביץ'

עידו באום
מכון וולקני בית דגן
מכון וולקני בבית דגןצילום: תומר אפלבאום
עידו באום

מבקר המדינה מצא שורה ארוכה של כשלים באופן ניהולה של היוזמה המשותפת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החקלאות אורי אריאל להעתקת המכון למחקר חקלאי (מכון וולקני) ממקומו בבית דגן שבמרכז הארץ לצפון המדינה. המבקר מתח ביקורת על התנהלותם של משרד החקלאות, המועצה הלאומית לכלכלה וכן רשות מקרקעי ישראל. 

ההחלטה של מבקר המדינה לבדוק את סוגיית העתקת מכון וולקני ממקומו הותנעה בין היתר על רקע תחקיר TheMarker, שבו נחשף כי העתקת המכון היתה עשויה להעלות את שוויין של קרקעות סמוכות, שאחת החברות שהחזיקה בהן היתה חברת יורוקום נדל"ן, אז בשליטת איש העסקים שאול אלוביץ'.

ראש הממשלה הכחיש בתגובה לתחקיר כל קשר בין פעילותו לקידום העתקת מכון וולקני לאפשרות שהדבר ייטיב עם החברה בשליטת אלוביץ'. נתניהו טען כי לא ידע כלל על החזקות הנדל"ן האלה, ודחה בתוקף כל טענה לניגוד עניינים. אלוביץ' אף הוא דחה את הטענות לניגוד עניינים. בסופו של דבר מכרה חברת יורוקום נדלן את הקרקע מבלי שבוצע לגביה שינוי ייעוד.

דו"ח מבקר המדינה אינו עוסק בחשש לניגוד עניינים שעלה בתחקיר. עם זאת, הדו"ח מצביע על מעורבות משמעותית של נתניהו בתוכנית להעתיק את מכון וולקני לצפון הארץ ועל כך שהעוסקים במלאכה פעלו ללא התייעצות הולמת, ללא תיעוד, וללא תהליכי קבלת החלטות מקובלים.

מבקר המדינה מדגיש כי מכון וולקני "תורם בפעילותו לאינטרסים הכלכליים של המדינה ושל החקלאים בישראל" וכי בעניין העתקתו "תחילה קבע משרד החקלאות מטרה - לפנות את מכון וולקני ממקומו ולהעתיקו לאזור הצפון - לפני שבחן אם מטרה זו מתיישבת עם צורכי המחקר החקלאי ובכללם צורכי המכון".

מכון וולקני

מדו"ח המבקר עולה כי היוזמה להעתקת המכון ממקומו התעוררה אצל השר אורי אריאל עוד כשהיה שר השיכון ב-2014. אריאל הזמין אז חוות דעת מרשות מקרקעי ישראל, שממנה עלה כי ניתן להקיים על קרקע המכון עשרות אלפי יחידות דיור, אך נדרשים תהליכים של שינוי ייעוד הקרקע.

כשעבר אריאל לכהן כשר החקלאות, הממונה על מכון וולקני, חזר להניע את היוזמה שבה החל בהיותו שר השיכון והבינוי.

עיקר הפגמים התרחשו לדעת מבקר המדינה ב-2016. מדו"ח המבקר עולה שבמשרד החקלאות פעלו כבולדוזרים להעתקת המכון ללא בדיקות מעמיקות וללא התייעצות עם הגורמים המתאימים. "התנהלות זו אינה מתיישבת עם חובתה של רשות שלטונית כנאמנת הציבור לקבל החלטות המתבססות על איסוף של כלל המידע הנוגע לעניין, ואשר משקפות התחשבות בכלל השיקולים הרלוונטיים", כותב המבקר.

המבקר מדגיש כי "על ממשלת ישראל ועל משרד החקלאות, שהמכון הוא יחידת סמך שלו, לוודא שהמכון ימשיך לפעול גם בעתיד באופן שיאפשר לו להתמיד בהשגת ההישגים המחקריים שהקנו לו עד עתה שם עולמי".

המבקר מציין כי מתחילת קידום הפרויקט במשרד השיכון והבנוי בקדנציה של אורי אריאל ועד השלב התקדם יותר פעלו הרשויות להסרת מגבלות תכנוניות כך שניתן יהיה לבנות יחידות דיור על הקרקע של מכון וולקני. "כתוצאה מהסרת מגבלות התכנון שהיו קודם לכן והאפשרות לבנות יחידות דיור רבות נעשה בסקר השלישי אומדן לשווי השטח. על פי האומדן השווי הוא 5.6 מיליארד שקל. עלות ההעתקה הפיזית של מכון וולקני לצפון נאמדה על פי הסקר בכ-2.8 מיליארד שקל".

בנימין נתניהו
ראש הממשלה, בנימין נתניהוצילום: אמיל סלמן

מדוע נדרשה הערכת שווי זו בחוות דעת של משרד החקלאות שעניינה העתקת מכון וולקני לצפון? מנכ"ל משרד החקלאות הסביר למבקר המדינה כי  מנסיונו של השר אריאל אגף התקציבים במשרד האוצר מבקש להצביע תמיד על מקורות תקציביים לביצוע שינויים וכיסוי עלותם.

יוזמת העתקת המכון הגיעה לידיעת הציבור בפרסומים בעיתונות במארס 2016. המבקר מגלה את מעורבותו של נתניהו בשלב הזה: "סמוך  לתחילת 2016 התקיימה פגישה של שר החקלאות עם ראש הממשלה, ובה העלה השר את רצונו להעתיק את מכון וולקני לפריפריה כדי לחזקה. לדברי מנכ"ל משרד החקלאות, לאחר שבמהלך הפגישה התייעץ ראש הממשלה בנושא גם עם השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הוא נתן את ברכת הדרך להתחיל מהלכים בנושא. מנכ"ל משרד החקלאות מסר כי להבנתו דברי נתניהו בעניין שיקפו החלטה בנושא".

משרד החקלאות החל לגבש טיוטה להחלטת ממשלה בנושא. מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על המהירות שבה גובשה טיוטת הצעת "מחליטים". מיום חמישי 14 באפרי 2016 ועד יום ראשון שלאחריו. המבקר קובע כי הדחיפות פוגעת ביכולת לבחון אם ההחלטה "מבוססת ומיטבית ככל הניתן".

המבקר מותח ביקורת על כך שהצעת המחליטים התמקדה רק בכך שהמטרה להעברת מכון וולקני לצפון היא חיזוק הפריפריה ולא ציינה כלל את נושא פינוי השטח למטרות בינוי - המטרה המקורית של השר אריאל כשהיה שר השיכון.

"מכיוון ששר החקלאות, בכובעו כשר הבינוי והשיכון, בחן במסגרת פעולות משרדו את האפשרות להשתמש בשטח עליו שוכן מכון וולקני למטרות דיור, היה על משרד החקלאות לציין בהצעת המחליטים שהגיש למשרד המשפטים כי הרעיון להעתקת מכון וולקני ממקומו עלה בעבר כדי לשרת מטרה זו", מעיר המבקר. המבקר מעיר גם שטיוטת הצעת המחליטים לא קיבלה הערות מהיועצת המשפטית של משרד החקלאות וגם שלא תואמה ונעשתה ללא ידיעת הנהלת מכון וולקני.

אורי אריאל
שר החקלאות, אורי אריאלצילום: מארק ישראל סלם

מי שטירפד בסופו של דבר את הצעת המחליטים הממשלתית היה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפי עצת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים מנהליים ציבוריים עו"ד דינה זילבר.

זילבר כתבה למנדלבליט כי דברי ההסבר להצעת המחליטים "רזים למדי", כי לא היה ברור מתי ועל ידי מי התקבלה ההחלטה, על בסיס אילו נתונים התקבלה ההחלטה ומהן המשמעויות שלה וכן אם נבחנו חלופות להשגת המטרה של חיזוק הצפון.

זילבר גם כתבה כי למשרד המשפטים נמסר ש"ההחלטה התקבלה בעקבות ישיבה שנערכה בראשות ראש הממשלה, אך לא היה פרוטוקול או רישום לגבי מה שנאמר בישיבה זו".  

בתגובה לבדיקת מבקר המדינה כתב השר אריאל: "קביעת אג'נדה ציונית לאומית שמנחה אותי עשרות שנים לא צריכה הסכמה או שיתוף של מכון וולקני, היא צריכה הסמכה של ראש הממשלה, ועל כן הצגתי אותה לראש הממשלה, וקיבלתי את תמיכתו".

המבקר דוחה את הדברים: "אין חולק כי סמכותם ואף חובתם של שרי הממשלה להוביל מדיניות... החלטה של נבחר ציבור שמשליכה - כמו במקרה זה של מכון וולקני - על עבודתה של יחידה ממשלתית זו ועל עתידו של המחקר החקלאי בישראל, צריכה להתקבל רק לאחר שכלל הבחינות הרלוונטיות בוצעו, נותחו ההשלכות והמשמעויות של כל אחת מהחלופות וניתן משקל לכל השיקולים הנוגעים בדבר".

משרד החקלאות האשים בתשובותיו למבקר כי מכון וולקני יועובדיו לא שיתפו פעולה עם הבדיקות. המבקר קורא לשיקום יחסי האמון בין הכון להנהלה.

שמחון לא תיעד

במקביל לפעולות משרד החקלאות עסק גם ראש המועצה  הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון בשנת 2016 בקידום היוזמה להעתקת מכון וולקני לצפון, למרות המלצות מקצועיות מסויגות שהיו על שולחנו.

לנגד עיניו של שמחון היו שני מסמכים. ראשית, דו"ח של קודמו פרופ' יוג'ין קנדל שבדק את הנושא בשנת 2011 וקבע כי למכון וולקני נחוצה סביבה אקדמית מדעית שאינה קיימת בצפון. המסמך השני היה דו"ח של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ) שאף הוא הסתייג מהעתקת המכון מנימוקים דומים והדגיש כי מדובר בפעולה חריגה ונדירה במונחים עולמיים וכי התנאים שיאפשרו את מימושה אינם קיימים.

שמחון כתב למבקר המדינה כי הוא חלק על דעתו של קנדל ועל דו"ח המולמו"פ ולכן המליץ להקים ועדה בנושא. המבקר הגיב: "לדעת משרד מבקר המדינה היה ראוי לתעד את הנימוקים להסתייגויות שעלו אצל ראש המועצה הלאומית לכלכלה מן האמור במסמכים אלה".

שמחון דחה במכתב למבקר את הדרישה לתעד את הסתייגויותיו וספג מהמבקר הערה נוקבת: "על פי כללי המינהל התקין נדרשים משרדי ממשלה לתעד את פעולותיהם ובעניין זה היה הדבר נחוץ אף יותר נוכח חשיבות הנושא, וכדי שיוכל הציבור להיות סמוך ובטוח שבוצע תהליך בדיקה ראוי וממצה ושהתקיימה תשתית המידע הנדרשת להמלצה שעלתה ממנו, ושלכל אחד מן השיקולים הרלוונטיים בעניין זה ניתן המשקל הראוי."

בסופו של דבר החליט ראש הממשלה בינואר 2017 למנות ועדה לבחינת העתקת המכון לצפון. מבקר המדינה קובע כי בפני הוועדה שהוקמה לא הוצגו מלכתחילה שני סקרים שבחנו את האפשרות להקים יחידות דיור על השטח שיתפנה. רק לאחר התערבות המבקר הונחו הסקרים הללו בפני הוועדה.

בינואר 2019 הגישה הוועדה את מסקנותיה לראש הממשלה והמליצה לא להעביר את מכון וולקני לצפון הארץ.

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה כי "הרעיון להעתקת מכון וולקני מקורו בתפישת עולם של ראש הממשלה, שר החקלאות והשר לפיתוח הגליל, לפתח את הגליל - ולשם עיצוב תפישת עולם לא נדרשת חוות דעת של מומחים. הטענה שמקור תפישת העולם הינו על מנת לנצל את השטח המתפנה במרכז הארץ עבור יחידות דיור, משוללת מכל יסוד ומקורה בטענה של ועד עובדים, ששיקוליו הן הישארות במרכז הארץ".

עוד נאמר כי הטענה בדבר אי שיתוף הנהלת מכון וולקני "מופרכת".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker