ביני אשכנזי
ביני אשכנזי
בעיות חניה בעיר העתיקה בירושלים
בעיות חניה בעיר העתיקה בירושליםצילום: אמיל סלמן
ביני אשכנזי
ביני אשכנזי