פשרת כמצ'יינה: הציבור יקבל מכור 45 מיליון דולר; התובע - מיליון דולר

עו"ד איציק אבירם, המייצג את התובע, יקבל 2 מיליון דולר כשכר טרחה שמהווים 5% מגובה הפשרה

הילה רז
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

(עדכון) הסדר הפשרה בין נציגי כור לבין התובע הייצוגי, רו"ח דב כהנא, לפיו כור תשלם 45 מיליון דולר לבעלי המניות מקרב הציבור עם מכירת חברת מכתשים-אגן לחברה הסינית כמצ'יינה הוצג היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת דניה קרת-מאיר.

עו"ד גיל אוריון, המייצג את כור, פתח את הדיון בעניין אישור הסדר הפשרה בין כור לבין התובע הייצוגי והודיע כי על אף שיש הסכמה על עקרונות ההסדר הצדדים עדיין מקיימים משא ומתן, ולהערכתם בתוך יומיים-שלושה יגישו הסדר מפורט לאישור בית המשפט.

"בהתאם להסדר כור מתכוונת לשלם לכל בעלי המניות מקרב הציבור (53%) שימכרו את מניותיהם במסגרת העסקה סכום נוסף בסך 45 מיליון דולר", אמר אוריון והבהיר כי אם יהיו בעלי מניות שלא ימכרו את מניותיהם במסגרת ההסדר יקטן הסכום בהתאם. בכפוף לכך תוכל כור לקחת את הלוואת הנון ריקורס מחבת כימצ'ינה.

אוריון ביקש מבית המשפט להורות על פרסום הודעה בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ולמנות בודק שיתייחס למכלול הנסיבות והעניינים של הסדר הפשרה ויקבע האם ההסדר ראוי, הוגן וסביר.

"בהתחשב בלוחות הזמנים של העסקה אנחנו מבקשים שהבודק ישלח לבית המשפט וליועמ"ש לממשלה את חוות דעתו תוך עשרה ימים" ציין אוריון. לדבריו בא כוח היועמ"ש לממשלה, מנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות עו"ד אבי ליכט, הסכים אף הוא להביע דעתו בנוגע להסדר במהירות. אוריון הוסיף כי הליך אישור התביעה הייצוגית מתנהל במקביל להליכי אישורה והשלמתה של העסקה.

"כתוצאה מכך אנו מצויים באילוצי לוחות הזמנים של העסקה. ברצוננו להביא בפני בעלי המניות את מלוא המידע באשר להסדר הפשרה שמתגבש ברמת ודאות גבוהה. בהתאם להסכם המיזוג יש להשלים את המיזוג עד 31 באוגוסט 2011. השלמת המיזוג נעשית עם הודעה מרשם החברות, בהתאם לחוק החברות. הוצאת תעודת מיזוג מתבצעת לאחר 30 יום מקבלת הצעת המיזוג באסיפת בעלי המניות. כדי לעמוד בלוחות הזמנים של העסקה יש לכנס את האסיפה לפני סוף יולי 2011. האסיפה צריכה להיות מוזמנת בימים הקרובים", אמר.

אוריון טען כי במידה שההסכם יעלה על שרטון, יחזרו הצדדים לדיונים בבית המשפט במקום שבו הופסקו. הוא הוסיף כי היום חלה עליה של 5% בערך מניית כור. עו"ד איציק אבירם המייצג את התובע הייצוגי דב כהנא מסר כי אינו מעוניין לפגוע בעסקה וכי הוא מודע לחשיבותה.

בעקבות הסכם הפשרה, מסתמן כי התובע הייצוגי, רו"ח דב כהנא, יקבל גמול בסך של מיליון דולר, שמהווה 3% מסכום הפשרה עליו הוסכם. עו"ד איציק אבירם, המייצג את כהנא, יקבל 2 מיליון דולר כשכר טרחה שמהווים 5% מגובה הפשרה.

הבקשה לתביעה ייצוגית הוגשה לפני כחצי שנה ובמסגרתה נערכו מספר ישיבות בבית המשפט שבסופן קיבלה השופטת החלטה המקבלת את עמדתו העקרונית של כהנא.

"זכותם של בעלי המניות לא הובטחה"

לפני כחודש פסקה השופטת, כי בעסקה "לא הובטחה בדרך כלשהי זכותם של בעלי המניות מקרב הציבור כי תונח בפניהם לאישור ההצעה הטובה ביותר. מכאן עולה כי אין לראות בבעל השליטה כמי שקיים את חובת ההגינות כלפי בעלי המניות".

השופטת השוותה את הבאת העסקה לאישור כ"הצבת אולטימטום" בפני בעלי המניות, ומוסיפה: "קבלת הטבה נפרדת על ידי בעלת השליטה, במסגרת הסכם מיזוג, נוגדת באופן מפורש את עקרון השוויון שחל בעסקות מיזוג". היא פסקה כי "כור אינה זכאית לתמורה העודפת בגין חלקה במניות הנמכרות של חברת מכתשים אגן לחברת כמצ'יינה. יש לחלק את שווייה של אותה תמורה בין כל בעלי המניות של החברה - הן בעלי המניות מקרב הציבור והן כור - בגין מלוא אחזקותיה".

השופטת סיכמה את החלטתה בכותבה כי "נטילת חלק מהתמורה על ידי בעלת השליטה עצמה, בנסיבות העניין שבפני, מהווה הפרה של חובת ההגינות על ידי כור. בעלת השליטה עומדת במצב של ניגוד עניינים מובהק בעסקה שהיא מהותית ביותר לבעלי המניות, שכן כתוצאה מעסקת המיזוג מופקעות המניות מידי בעלי המניות ומתנתק הקשר בינם לבין החברה".

עסקת המיזוג בין כור וכמצ'יינה עדיין כפופה לאישור באסיפת בעלי מניות של מכתשים-אגן ברוב מיוחד. העסקה תאושר רק אם רוב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בעסקה יתמוך בה. האסיפה כללית טרם כונסה והחלטת השופטת ניתנה קודם להצבעתה.

כיום מחזיק הציבור ב-53% ממניות מכתשים. כור, שבשליטת נוחי דנקנר, מחזיקה ב-47%. דנקנר והדירקטורים מטעמו יזמו את הקשר עם החברה הסינית כמצ'יינה וניהלו את המשא ומתן שהביא למכירת מכתשים לסינים. לפי ההסכם בין החברות הסינים יקנו 60% ממניות מכתשים שתיהפך לחברה פרטית ותימחק מהבורסה. יתרת המניות, 40%, יוחזקו על ידי כור.

הדבר ייעשה על ידי כך שהציבור ימכור את מלוא מניותיו לכמצ'יינה וכור תמכור עוד 7%. בעסקה יקבל הציבור 1.27 מיליארד דולר בעבור 53% מהמניות וכור תקבל כ-168 מיליון דולר בעבור 7% מהמניות.

הסוגייה הבעייתית היא הרכיב הנוסף בעסקה שבגינו הוגשה גם התביעה הייצוגית: לפי ההסכם, כמצ'יינה תעניק לכור הלוואת נון-ריקורס (הלוואה שבה הביטחון היחיד הוא הנכס שבגינו נלקחה ההלוואה) בגובה של 960 מיליון דולר שתוחזר על פני 7 שנים. הלוואה זו מובטחת בשעבוד יתרת מניותיה של כור במכתשים. למעשה, ההלוואה שווה לערכן של 40% ממניות מכתשים שייוותרו בידי כור, לפי שווי העסקה.

אלא שהתמורה שמקבלת כור גבוהה יותר. לכור יש אופציה, במקרה שהמניות יעלו, להחזיר את ההלוואה ולבטל את המכירה, וכך להישאר בעוד שנים עם נכס ששווה יותר. אם שווי מכתשים יעלה בשנים הקרובות, כדאי יהיה לכור להחזיר את ההלוואה ולמכור את המניות למרבה במחיר. כלומר, ההלוואה היא למעשה אופציית מכר על מניות כור. אם תבחר כור שלא להחזיר את ההלוואה, תקבל כמצ'יינה את מניותיה של כור ותזכה בבעלות מלאה על מכתשים.

בעקבות הפער הזה הגיש רו"ח דב כהנא בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה באמצעות עו"ד איציק אבירם ובה טען לקיפוח בעלי המניות מקרב הציבור. בערעור שהגישה כור לבית המשפט העליון באמצעות משרד עו"ד פישר, בכר, חן היא ציינה כי הטענה לפיה החברה מקפחת את בעלי המניות מקרב הציבור היא "אבסורדית". לפי כור, אלמלא היא הסכימה לוותר על השליטה וליטול על עצמה מגבלות והתחייבויות שהציבור כלל לא נדרש ליטול על עצמו, "לא היה בידי הציבור לקבל תמורה כה גבוהה עבור מניותיו".

כור סבורה כי השופטת טעתה בניתוח העסקה ככל שהיא נוגעת לפרמיית השליטה. לטענתה, קודם לעסקת המיזוג היא החזיקה בשליטה בחברה ולאחר שהעסקה תצא לפועל תהפוך כימצ'יינה לבעלת השליטה - מכאן, טוענת החברה, נובע שכור היא שמוכרת את השליטה ולכן היא זכאית לתמורה בגין השליטה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker