המחוזי: הקצאת התקציב לוועד המרכזי - שרירותית

השופט עודד מודריק קבע שהקריטריון של הקצאת הכספים למחוזות השונים של לשכת עורכי הדין סביר, אך הורה ללשכה לבצע בדיקה לגבי גובה ההקצאה הכספית הדרוש לוועד המרכזי כדי "לוודא שעורך הדין מקבל סל שירות מותאם כנגד דמי החבר"

נורית רוט
נורית רוט

>> כשנתיים לאחר שהורה בית המשפט לעניינים מינהליים למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לגבש קריטריונים ברורים, סבירים ושוויוניים לצורך קביעת תקציב ועדי המחוזות וחלוקת כספי הלשכה - הורה אתמול בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב ללשכה כי עליה להתאים את אחד הקריטריונים שקבעה להחלטת בית המשפט.

ב-2008 עתר ועד מחוז תל אביב בלשכה נגד המועצה הארצית ונגד הוועד המרכזי, בטענה כי קופח בחלוקת משאבי הלשכה בכל הנוגע לתקציב 2008. לפי הנטען, המועצה לא הביאה בחשבון את הגידול במספר עורכי הדין במחוז, וקיבעה את התקציב על זה שנקבע ב-2005, בעוד שהוועד המרכזי שומר לעצמו רזרבות כספיות גדולות. השופטת מיכל רובינשטיין קיבלה את טענות הוועד וקבעה כי אין בידי המועצה הארצית קריטריונים ברורים ועקביים לקביעת התקציב. בעקבות פסק הדין קיבלה המועצה הארצית קריטריונים לקביעת התקציב. בין היתר נקבע כי יישמר יחס הקצאה שווה (50:50) בין הלשכה למחוזות וכי החלוקה בין המחוזות תבוסס על סכום ליבה של 1.5 מליון שקל שיוקצה לכל מחוז ועל תוספת לכל מחוז בשיעור יחסי למספר החברים בו.

בעתירה הנוכחית טען הועד, באמצעות עו"ד אמנון יצחקניא, כי הקריטריונים שנקבעו הם שרירותיים, בין השאר משום שהלשכה לא בדקה את הצרכים של הוועד המרכזי, ואת ההכנסות הנוספות של הלשכה. גם באשר לחלוקת התקציב בין המחוזות טען הוועד כי קריטריון זה נקבע בלי שנבדקו ההוצאות וההכנסות, הצרכים והעלויות של כל מחוז לעצמו. הלשכה טענה כי הקריטריונים שגיבשה סבירים ושוויוניים, וכי הם התקבלו לאחר התייעצות בפירמת רואי החשבון זיו האפט BDO.

השופט עודד מודריק קיבל את העתירה בחלקה. הוא דחה את הטענה לקיפוח בנוגע לחלוקת התקציב בין המחוזות השונים. הוא קבע כי הקריטריונים בקשר להקצאה למחוזות הם סבירים וברורים, הן מבחינה טכנית והן מבחינה עניינית. "יתרונה של שיטת הלשכה נעוץ בזה שלאחר הבטחת סכום בסיסי עבור צורכי מינימום מסוימים, מחולקת יתרת ההקצאה בהתאם לגודלו היחסי של כל מחוז ולפי שלכל מחוז מחויב להסתדר עם סכום ההקצאה שנקבע לו, יהיה עליו לקבוע את סדרי העדיפויות בעצמו, לעצמו".

השופט קיבל את טענת הוועד בנוגע לשרירותיות יחס ההקצאה השווה בין הועד המרכזי למחוזות וקבע כי קריטריון זה אינו עומד בהנחיות פסק דינה של רובינשטיין. "שרירותיות ההחלטה בדבר יחס ההקצאה השווה נעוצה בכך שלא בוצעה בדיקה מבוססת של יכולת העמידה של המחוזות בפעילויות הליבה המוטלות עליהם. ההחלטה נשענת על אומדן שהוא חסר כשלעצמו ולגבי מחוז תל אביב אין להחלטה גם עיגון באומדן", קבע מודריק.

יורי גיא-רוןצילום: חגי אופן

לדבריו, "אין לפטור את הלשכה מקיום בדיקה מקצועית של הלימות יחס ההקצאה והתאמתו למסגרת הפעילויות הממומשות בידי הוועד המרכזי. הלימות ההקצאה היא ביחס להיקף הפעילות המתבצעת בידי הוועד המרכזי. תכליתה של בדיקת הלימה ונחיצות היא לוודא שעורך הדין מקבל כנגד דמי החבר סל שירות מותאם ושסך מקורות ההכנסה של הלשכה אינו מותיר בידיה יתרת עודף הכנסה על הוצאה (רזרבה) בהיקף בלתי סביר, בה בשעה שהמחוזות נתונים בתוך סד מקורות תקציביים דחוק למדי. השופט הורה ללשכה לבצע את הבדיקה בנוגע להיקף ההקצאה לוועד המרכזי בתוך 60 יום. (עתמ 09-2675)

לשכת עורכי הדין בירכה על פסק הדין, שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב מפי השופט עודד מודריק, אשר דחה את עיקר טענותיו של של ועד מחוז תל אביב נגד מוסדותיה הארציים של הלשכה, והותיר את הקריטריונים, להקצאת דמי החבר וחלוקתם, ללא שינוי .

על פי מסקנת בית המשפט, לא נמצא פסול בהרכבה של ועדת התבחינים (הקריטריונים), תבחיני ההקצאה למחוזות גובשו על בסיס תהליך איסוף נתונים תקין שהניב קרטריון הקצאה סביר, העולה בקנה אחד עם הנחיות פסק הדין המנהלי, הסמכת המועצה הארצית להעניק, מתוך כספי ההקצאה לועד המרכזי, תוספת מיוחדת למחוז בנסיבות מיוחדות, סבירה ותקינה.

עוד קבע בית המשפט, כי "היקף ההקצאה לועד המרכזי טעון בדיקה. הבדיקה תיערך בתוך 60 ימים מפרסום פסק הדין. אם העותר, ועד מחוז תל אביב, לא ימציא לגורם המבצע את הבדיקה נתונים נדרשים, תופטר המועצה הארצית ממחויבות לקיום הבדיקה ויחס ההקצאה השווה יתאשר". בנוסף, קבע בית המשפט, כי "הסמכת המועצה הארצית לגרוע מן ההקצאה למחוזות לשם ביצוע פעילות כלל ארצית מבוטלת (כפוף למדיניות של ריכוז ביצוע פעילויות בידי הועד המרכזי)".

בית המשפט אף דחה את העתירה לבטל את החלטת המועצה הארצית בדבר נוהל התקציב כדברי השופט מודריק "לא מצאתי שנפל פגם בהחלטה בענין נוהל התקציב. ההחלטה התקבלה בהליך בר תוקף מנקודת מבט דיונית...בהיבט המהותי נחה דעתי שהנוהל אינו מיועד להתערבות בריבונות של הוועדים המחוזיים לקבוע את תקציבם בעצמם..".

לדברי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הלשכה מברכת על קביעת בית המשפט, לפיה המועצה הארצית פעלה באורח סביר וראוי ומילאה אחר הנחיות פסק דין מנהלי. מצער שועד מחוז תל אביב בחר לפנות לערכאות בעתירת סרק ובזבז את כספי החברים לצורך כך. בכוונת הלשכה לכבד את פסק הדין ולפעול כלשונו, לרבות בחינת היקף ההקצאה לועד המרכזי, שלדעתי הוא אף נמוך מצרכיו".

עו"ד דורון ברזילי מסר בתגובה: "מדובר בהשג אדיר למחוז תל אביב והמרכז. בית המשפט חייב את הלשכה לשנות את הקריטריונים של חלוקת הכספים וזאת היתה ליבת העתירה".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker