באחרונה נפוצה הנפקת תלושים על ידי חברות לשם קניית מוצרים בהנחה. כמה חברות ישראליות מפעילות אתרי אינטרנט בתחום, ובאחרונה נרכשה אחת מהן על ידי אתר הקופונים המוביל בעולם.

מנפיק התלוש מתקשר עם מוכר של טובין או ספק של שירותים, כדי שאלה יספקו כנגד הצגת התלוש סחורה או שירותים במחיר הנקוב בתלוש. משסופקו הטובין או השירותים כנגד התלוש, מעביר המוכר או ספק השירותים את התלוש למנפיק, וזה משלם לו את הסכום המוסכם ביניהם. סכום זה נמוך מהסכום המופיע בתלוש. הרווח של מנפיק התלוש נגזר מההפרש שבין מה שגבה עבור התלוש לבין מה ששילם למי שסיפק לבעל התלוש את הסחורה או השירותים.

כיצד מטילים מס על מוכר התלושים? לכאורה אפשר לראות בו סוחר בתלושים, ולראות בכל תשלום שהוא מקבל בגין תלוש הכנסה. אולם שיטה זו מעוותת את אופן קביעת סכום ההכנסה החייב במס. מדוע? מפני שבעת גביית התשלום עבור התלוש, עדיין לא שילם מנפיק התלוש למוכר הטובין או ספק השירותים מאומה. יוצא, אם כן, כי כנגד התמורה עבור התלוש לא תיזקף כל הוצאה, הגם שברור שבעתיד תהיה כזו.

נכון יותר לראות את התלוש כהתחייבות. פירושו של דבר, שמנפיק התלוש נותן בידי רוכש התלוש מעין שטר, לפיו הסכום הנקוב בתלוש ייפרע בטובין או בשירותים כנגד הצגתו בפני המוכרים או הספקים הרשומים בתלוש. בצורה כזו, ירשום מנפיק התלוש את התשלום שיקבל כמקדמה בלבד. מקדמה זו תהפוך להכנסה בעת שהתלוש יוצג לפירעון, ואז כנגד הכנסה זו תירשם מיד ההוצאה - הסכום שישולם למוכר הטובין או ספק השירותים. דרך זו מבטיחה את הקבלת רישום ההכנסה עם רישום ההוצאה, כך שהרווח שיהיה נתון לשומת מס יהיה רק ההפרש בין התמורה שקיבל מוכר התלוש לבין מה ששילם למוכר הטובין או ספק השירותים.

ומה יקרה כאשר את התלוש מנפיק מי שגם מוכר את הטובין או מספק את השירותים? גם כאן תירשם תמורת התלוש כמקדמה שכן לא סופקו כנגדה טובין או שירותים. עם הצגת התלוש והספקת הטובין, תהפוך המקדמה להכנסה ובמקביל תירשם הוצאה בשל מכירת מלאי. אצל ספק השירותים לא תירשם הוצאה מיידית שכן אין הוא מחזיק מלאי. ההכנסה תצטרף ליתר הכנסותיו וממנה ינוכו ההוצאות השוטפות.

דרכם של תלושים לא להיפדות סמוך להנפקתם. יוצא כי בידי המנפיק נוצר תזרים מזומנים חיובי, ששלטונות המס אינם נוגסים בו בעת היווצרותו. ומה יהיה דינם של תלושים שלא נפדו? הדבר תלוי בנאמר בתלוש. אם נקבע בו תאריך פקיעה, הרי בתאריך זה תירשם המקדמה כהכנסה, שכן ברור שבעל התלוש לא יוכל לעשות בו שימוש. במקרה שלא נקבע תאריך פקיעה בתלוש, יש לקבוע תקופה סבירה שלאחריה שוב לא סביר שהתלוש יוצג לפירעון - ולהכיר בהכנסה עם סיומה של אותה תקופה.

-

הכותבים שותפים במשרד עו"ד א. רפאל ושות', ומחברי הספר "מס הכנסה"

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker