יסמין גואטה
יסמין גואטה
שרת המשפטים איילת שקד )מימין( ונשיאת בית המשפט
העליון אסתר חיות
שרת המשפטים איילת שקד ונשיאת בית המשפט העליון אסתר חיותצילום: אוליבייה פיטוסי
יסמין גואטה
יסמין גואטה