אושרה הרפורמה בלשכת עורכי הדין: ראש הלשכה הבא יקבל שכר ויבחר את רוב חברי הוועד המרכזי

יישום הרפורמה - בעוד שנתיים לכל הפחות; גיא-רון: "נעשתה עבודה מערכתית בניסיון להתמודד עם הכשלים"

נורית רוט
נורית רוט

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר היום (ב') רפורמה במבנה הלשכה. בין השינויים שכוללת הרפורמה: תשלום שכר ותגמול בגין הוצאות לראש הלשכה, חלוקת סמכויות שונה בין הוועד המרכזי לוועדי המחוזות השונים בלשכה והגדלת סמכויותיו של ראש הלשכה בבחירת חברי הוועד המרכזי בלשכה.

ההמלצות לרפורמה גובשו על ידי צוות של הלשכה בראשות עו"ד משה וינברג, המשנה לראש הלשכה, שישב על המדוכה יותר משנה. הוועד המרכזי אימץ את עיקרן של המלצות הצוות. לדברי עו"ד וינברג "הדו"ח מתייחס לכשלים שהתגלו בתפקוד השוטף של הלשכה במשך השנים. נעשה ניסיון לקחת ארגון שנוסד בשנות ה-60 ולהפוך אותו לארגון שנועד לשרת 50 אלף עורכי דין. החלטת הוועד המרכזי היא רק תחילת הדרך, וההמלצות יועברו לגופים הרלוונטיים ליישום חקיקתי". לאור ההליך החקיקתי הארוך ומדיניות שר המשפטים יעקב נאמן שלא לאשר רפורמות במבנה הלשכה לפני הבחירות ללשכה (שיחולו ביוני השנה), תכנס הרפורמה לתוקף ככל הנראה רק בעוד שנתיים לכל הפחות.

לפי הרפורמה שאושרה, בניגוד למצב כיום בו ראש הלשכה אינו מקבל שכר על פעילותו אלא עובד בהתנדבות, ישולמו לראש הלשכה שכר ותגמול בגין הוצאות, בהתאם להמלצות ועדה שתוקם לבחינת ההשלכות המעשיות של הצעה זו. עוד במסגרת הרפורמה, תישא הלשכה במימון נסיעות נציגיה לחו"ל, בהתאם להחלטת ועדה שתפקידה יהיה לקבוע קריטריונים למימון הנסיעות.

הרפורמה כוללת גם הרחבת סמכויותיו של ראש הלשכה. כך, לדוגמא, ביחס להרכב הוועד המרכזי בלשכה, המונה 17 איש - ראש הלשכה יוסמך לבחור 11 מחברי הוועד המרכזי, מבין חברי המועצה ובהסכמת המועצה. בנוסף, 5 נציגי מחוזות ימונו ע"י ועדי המחוזות בהסכמת ראש הלשכה וימלאו תפקידים אופרטיביים. לפי המצב כיום בוחרת המועצה הארצית, ולא ראש הלשכה, מבין חבריה את חברי הוועד המרכזי.

באשר לחלוקת סמכויות בין הוועד המרכזי לוועדי המחוזות התקבלה הצעתו של היו"ר, עו"ד יורי גיא-רון לצמצם את סמכויות המחוזות השונים. לפי הרפורמה, יעסוק ועד המחוז בקשר עם החבר ובשירות לחבר בתחומים: בתי משפט ובתי דין במחוז, ספריה, אתיקה ודין משמעתי במחוז, שירותי פנאי ותרבות במחוז. בכל הנוגע להשתלמויות, השמה וצרכנות, יעסוק ועד המחוז רק בתיאום עם הוועד המרכזי. הרפורמה שהתקבלה קובעת כי מחוז לא יהיה רשאי לפעול בנושא צרכני ללא תיאום ואישור מרכז הצרכנות הארצי, "שכן המטרה הינה לספק שירותים לכלל חברי הלשכה בכל הארץ באופן שכל חברי הלשכה המשלמים את אותם דמי החבר, יזכו ככל שניתן לאותם השירותים". עוד נקבע כי בכל ענין אחר יעסוק הוועד המרכזי. בכך הצליח גיא-רון, לו מאבק ארוך עם ראש ועד מחוז תל אביב, עו"ד דורון ברזילי, באשר להיקף סמכויותיו של הוועד המחוזי, להרחיב את מרות הוועד המרכזי על החלטות המחוז ולצמצם את סמכויותיו של ברזילי. עם זאת, בהצעה נקבע כי הוועד המרכזי יכלול בגופיו המקצועיים נציגים של המחוזות, אשר יבטאו את עמדת המחוזות בתחומים אלה.

על פי הרפורמה שאושרה, מועד הבחירות לראשות הלשכה יהיה בחודש פברואר, ולא כפי שהן מתנהלות כיום, ביוני-יולי. תקופת הכהונה של ראש הלשכה תהיה 4 שנים, כאשר רוטציה בתפקיד תהיה מותרת רק בשני תנאים מצטברים: פרסום הסכם הרוטציה מראש, ותקופת כהונה שלא תפחת משנתיים.

גיא-רון ציין כי "סוף סוף נעשתה עבודה מערכתית, שעיקרה ניסיון להתמודד עם הכשלים, הנובעים ממבנה הלשכה ומחלק מדפוסי עבודתה עד כה, ובהם אי חלוקת סמכויות ותיחומן בין גופים שונים בלשכה, כפילויות בעבודה השוטפת, בעיות במבנה הארגוני, אופן עבודת הגופים הנבחרים ותדמית הלשכה הנובעת מכך. אנו ערים לכך שהדרך ליישום השינויים ארוכה. היא בוודאי לא תהיה בקדנציה הזו וקרוב לוודאי שגם לא בהתייחס לפרסונות העוסקות בה כיום. לכל ניסיון לייחס כוונה או מניע עכשוויים אין שחר".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ