נדחתה בקשתו של עודד דסאו לבטל מינוי כונס נכסים למניותיו בחברת גולן

בייז השקעות ומורי גולדמן תבעו את דסאו בגין הלוואה של 5 מיליון דולר, אותה לא השיב

כרמל בן צור

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את תביעתו של איש העסקים עודד דסאו נגד בייז השקעות ישראל ומורי גולדמן, בה הוא ביקש לבטל את מינוי כונס הנכסים למניותיו בחברת גולן. זאת, לאחר שהנתבעים הגישו נגד דסאו ונגד חברת גולן מלאכת מחשבת תביעה בגין הלוואה שנתנו לדסאו לצורך מימון עסקה של חברת גולן עם החברות דן ונהור, לרכישת 50% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת אמד פתוח נדל"ן והשקעות, בתמורה ל-75 מיליון דולר. ההלוואה לא נפרעה על ידי דסאו וגולן. בין גולן לדן ונהור סוכם כי אחד מן התנאים לעסקת אמד יהיה תשלום מקדמה בסך 10 מיליון דולר, שישולמו על ידי גולן בשני תשלומים של 5 מיליון דולר כל אחד.

בחודש מרץ העמידו בייז וגולדמן את ההלוואה. באותה יום, כבטוחה לפירעון ההלוואה וקיום ההסכם, חתם דסאו על הסכם משכון לטובת המלווים, ושיעבד לטובת בייז 50% ממניותיו בגולן (דסאו מחזיק ב-73% ממניות החברה, והוא שימש כיושב ראש הדירקטוריון באותו מועד).

על פי ההחלטה, לאחר חתימת ההסכם נטען כי למשיבים נודע כי מצגיו של דסאו בקשר לעסקת אמד, וכן מצגיו לפיהם זכויותיו במניות גולן נקיות מזכויות צדדים שלישיים כלשהם, היו הצהרות שווא, שכן לגבי מניותיו אלו הוטל עיקול לטובת צדדים שלישיים. בחודש יוני המציאה גולן לרשות לניירות ערך דין וחשבון מיידי על אירוע החורג מעסקיה. מדיווח זה נתברר למשיבים כי גולן ביטלה את התקשרותה עם דן ונהור לרכישת מניות אמד, והמחתה את זכויותיה אלו לצדדים שלישיים תמורת למעלה מ-12 מיליון דולר.

גולן העבירה לדסאו למעלה מ-7 מיליון דולר, בנימוק כי מדובר בהחזרת הלוואת בעלים אותה העמיד המבקש לטובת גולן לצורך רכישת מניות אמד, ולא השיבה את ההלוואה שנתנו המשיבים, וזאת בניגוד להתחייבות כי ההלוואה שניתנה הינה לעסקת אמד. בהמשך החודש נתברר למשיבים מדיווח של גולן לרשות לניירות ערך כי המבקש, שלא לפי הרשאת דירקטוריון גולן, משך כ-5 מיליון שקל מחשבון גולן.

לדברי בייז וגולדמן, ביטול עסקת אמד על ידי גולן והמחאת זכויותיה של גולן לרכישת מניות אמד לטובת צדדים שלישיים, מהווים הפרה יסודית של ההסכם ומרוקנים מתוכן את האופציה שניתנה למשיבים לקבל חלק ממניות גולן המוחזקות על ידי המבקש. עוד נטען כי על דסאו היה להשיב להם את ההלוואה. כן נטען כי דסאו פעל לריקון גולן מנכסיה וזכויותיה, הפר את ההסכם ופגע בבטוחות שהועמדו על ידו להבטחת פרעון ההלוואה. משכך תבעו המשיבים את השבת ההלוואה, השבת הוצאותיהם וחלק יחסי בהתעשרות של דסאו על חשבונם. בעקבות כך הם הגישו בקשות למינוי כונסי נכסים למניות המבקש בגולן. בחודש יולי 2006 נעתר בית המשפט לבקשת המשיבים, והוציא צו למינוי כונס נכסים על המניות של המבקש בחברת גולן. בעקבות זאת הגיש דסאו בקשה לביטול המינוי, וטען בין היתר כי עתירת בייז וגולדמן הינה ללא עילה.

כונס הנכסים הזמני, רו"ח צבי איציק, ציין כי מצא דיווחים לגבי חברת גולן לבורסה שאינם נכונים. כמו כן גילה לדבריו משיכות כספים מגולן שלא באמצעות מורשי חתימה, וכי גולן עמדה בפני הליך פירוק שנמנע בעקבות הסכם פשרה שנחתם.

בהחלטתו קבע גלדשטיין כי דין הבקשה לביטול מינוי כונס הנכסים להידחות. "די מעיון במסמכים שהגישו הצדדים, אף ללא העדויות, כדי לבסס את טענות המשיבים", כתב השופט בהחלטתו, והוסיף כי "דסאו לא בחל לטעון כי ההסכם בין הצדדים לא נחתם כלל, למרות שידע כי כספים ניתנו על פי הסכם כלשהו, נחתם הסכם שיעבוד ואף אם אין הסכם בכתב היה בין הצדדים הסכם בעל פה שהחל בביצועו".

גלדשטיין ציין בהחלטתו, כי דסאו "הודה בעדות כי לא היה לו כסף לפרוע את עסקת אמד, ולכן נזקק לעזרת המשיבים למימון העסקה, ומכאן כי טענותיו של המבקש כלפי המשיבים הינן טענות בעלמא, ולא יכול היה להבטיח את פרעון ההלוואה שקיבל. אף אם יש למבקש טענות כלשהן כלפי המשיבים, הרי שטענות אלו נולדו לאור שהמבקש הפר הפרה יסודית את ההסכם". דסאו חויב לשלם למשיבים הוצאות משפט בסך 20 אלף שקל.

(א 06\001854)

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker